Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dubbla sociala normer Camilla Nordgren Fil dr

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dubbla sociala normer Camilla Nordgren Fil dr"— Presentationens avskrift:

1 Dubbla sociala normer Camilla Nordgren Fil dr

2 Den svenska handikappolitiken har full delaktighet, jämlikhet och alla människors lika värde som målsättning

3 Bilden av dagens handikappolitiska läge är motsägelsefull och allvarliga hinder finns kvar på vägen mot ett samhälle för alla

4 Syfte Att beskriva hur ett normperspektiv kan användas för att förstå varför lagar inte är tillräckliga för att uppnå full delaktighet

5 Andras och egna erfarenheter

6 Normvetenskap Normen som förklaringsfaktor för förståelsen av människors handlande

7 Narrativ Rådande norm Individuell förväntan Utfall av situationen Ansökan om assistans Bör få assistans handlagt profession-ellt sätt Jag kommer att få …. Jag får inte På bio Bör få köpa biljett Jag kommer att kunna köpa ....

8 VARDAGS-SITUATION NORM1 NORM2 ? Empirin tydliggör konkurrens mellan förväntad norm och annan norm

9 Sociala, ekonomiska politiska m fl normer
§ § § § Rätt Sociala, ekonomiska politiska m fl normer Samhälle Normer mellan rätt och samhälle (Hydén 2002, s. 272)

10 Dubbla sociala normer – Existenser och effekter i vardagen för personer med funktionsnedsättning
Individens erfarenhet av vardagssituationer stämmer inte med den rådande och förväntade normen Individen tycks inte kunna identifiera sig med alla andra och lita på den gängse förväntade normen Individen lever således under dubbla sociala normer

11

12 Hur kunde ni glömma bort tillgänglighetsfrågan när ni valde ut nya postlådor? - Vi har inte alls glömt tillgängligheten! Vi har haft överläggningar med de rörelsehindrades organisationer men konstaterat att önskemålen och synpunkterna inte kunde klaras. Tyvärr har det inte gått att förena arbetsmiljökraven med kraven på tillgänglighet. (Per Mossberg, kommunikationsdirektör Posten)

13 Tack!


Ladda ner ppt "Dubbla sociala normer Camilla Nordgren Fil dr"

Liknande presentationer


Google-annonser