Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Yrkeskrav inom funktionshinderområdet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Yrkeskrav inom funktionshinderområdet"— Presentationens avskrift:

1 Yrkeskrav inom funktionshinderområdet
( ej socialpsykiatri)

2 Yrkeskravsarbetet i CARPE
Ta tillvara tidigare utvecklingsarbete från projektet modellarbetsplatser Ta tillvara erfarenheter från projektet/ verksamheten ”Kravmärkt yrkesroll” inom äldreomsorgen

3 Yrkeskrav i CARPE Arbetsgrupp hösten 2009:
- en projektledare från Carpe och 10 chefer/gruppledare från olika verksamheter och sju olika förvaltningar/kommuner Materialet har diskuterats och bearbetats i arbetsgruppen Andra grupper inom Carpe har diskuterat och tyckt till om materialet (kompetensombud, chefsgrupp)

4 Yrkeskrav inom funktionshinderområdet
Generella kunskaper: Yrkesområdets gemensamma kunskapsplattform en allmän grund för alla som arbetar med att ge stöd i vardagen till personer med funktionsnedsättning en kombination av teoretiska och praktiska kunskaper kräver en kombination av grundutbildning, livserfarenhet och praktisk erfarenhet av verksamheten

5

6 Yrkeskrav inom funktionshinderområdet
Sex övergripande yrkeskrav Varje yrkeskrav innehåller ett antal ämnesområden (sammanlagt 24 ämnesområden) Varje ämnesområde består av olika kunskapsmål (sammanlagt 50 kunskapsmål) Varje kunskapsmål bryts ner i ett antal olika lärandemål (sammanlagt 200 lärandemål)

7 Lärandemålen Praktiskt yrkeskunnande/yrkesutövning: - Kan utföra något
Under lärandemålen kan det finnas en förklarande text och/eller exempel på kunskaper som medarbetaren bör ha. Syftet med texten är att förtydliga nivån på lärandemålet, inte att detta är ”svaret” på lärandemålet. Praktiskt yrkeskunnande/yrkesutövning: - Kan utföra något Teoretisk kunskap: - Har kännedom om Har kunskap om Har insikt i

8 Sex Yrkeskrav Kontakt och Samspel Aktiviteter och relationer
Stöd och service Hälsofrämjande Planering och administration Utveckling av arbetsplatsen

9 Yrkeskrav: Kontakt och Samspel
HISTORIA OCH TRADITIONER VANOR OCH BEHOV OLIKA FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR BEMÖTANDE OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT KOMMUNIKATION PSYKISK SJUKDOM, MISSBRUK OCH PROBLEMSKAPANDE BETEENDE EXEMPEL på ett yrkeskrav och tillhörande ämnesområden

10 Yrkeskrav: Kontakt och Samspel Ämnesområde: Historia och traditioner
EXEMPEL på ämnesområden och dess kunskapsmål Yrkeskrav: Kontakt och Samspel Ämnesområde: Historia och traditioner Kunskapsmål: Att förstå omsorgernas historia och dagens situation för personer med funktionsnedsättning Att förstå och ta hänsyn till olika generationers, kulturers och religioners vanor 10

11 Yrkeskrav: Kontakt och Samspel Ämnesområde: Historia och traditioner
EXEMPEL på ett ämnesområde, dess kunskapsmål och lärandemål Yrkeskrav: Kontakt och Samspel Ämnesområde: Historia och traditioner Kunskapsmål: Att förstå omsorgernas historia och dagens situation för personer med funktionsnedsättning Lärandemål: Har kännedom om omsorgernas historia och utveckling, och hur samhällsutvecklingen förändrat situationen för personer med funktionsnedsättning.   Känner till att utvecklingen i Sverige gått från ett omhändertagande förhållningssätt till dagens medborgarperspektiv. Kan ge exempel på hur människor med utvecklingsstörning i det förflutna har blivit utnyttjade, utstötta och sedda som icke mänskliga och att samma personer idag är fullvärdiga medborgare med lagstadgad rätt till goda levnadsvillkor. Känner till och kan ge exempel på betydelsen av sociala, ekonomiska och politiska attityder i samhället t.ex. institutionsvård, omhändertagandet av barn med funktionsnedsättningar. 11

12 Yrkeskrav: Aktiviteter och relationer
Ämnesområde: Dialog med närstående Kunskapsmål: Att utveckla och underhålla en god relation och dialog med närstående Lärandemål: Kan bygga upp en relation till närstående som bygger på en kombination av närhet och professionell distans.   Förstår vikten av att bygga upp en förtroendefull relation som präglas av respekt och förståelse. Kan reflektera över situationer där relationen till närstående har fungerat bra och där det fungerat mindre bra, och beskriva vad som gjort att relationen varit bra/mindre bra. 12

13 Yrkeskrav = ytterligare ”måsten”?

14 Yrkeskrav = gör vägen synlig

15 Exempel på användningsområden
Individnivå ”Checklista” – vad kan jag? Underlag vid medarbetarsamtal Underlag för individuell kompetensplan Lönesättning Validering Gruppnivå Kompetensprofil för arbetsplatsen Beställning av kurser/ utbildning Underlag för gemensam diskussion Rekryterings-processen Lönekriterier Kommunnivå Kompetenstrappa Kvalitetsarbete Underlag för beslutsfattare Vid omplacering Diskussion med skolor/utbildnings- anordnare Nationell nivå Arbetsförmedlingen - tydliggöra yrket Diskussion med myndigheter och beslutsfattare

16 Yrkeskrav - spridning och implementering
Seminarier för chefer och arbetsledare ”Yrkeskravsankare” medarbetare Spridning i landet via - hemsida nationella kompetensrådet besök i olika regioner vid förfrågan

17 Yrkeskravspärmen

18 Möjliga utvecklingsområden
(exempel på speciella och fördjupade yrkeskrav) Generella yrkeskrav för verksamhetsområdet Speciella yrkeskrav för daglig verksamhet Fördjupade yrkeskrav kring dokumentation Fördjupade yrkeskrav kring autism Fördjupade yrkeskrav kring missbruk Speciella yrkeskrav för personlig assistans Fördjupade yrkeskrav kring neuromuskulära sjukdomar Fördjupade yrkeskrav kring barn


Ladda ner ppt "Yrkeskrav inom funktionshinderområdet"

Liknande presentationer


Google-annonser