Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Handläggarnas roll och handläggningens förutsättningar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Handläggarnas roll och handläggningens förutsättningar"— Presentationens avskrift:

1 Handläggarnas roll och handläggningens förutsättningar
Eva Rönnbäck Fil dr i socialt arbete FoU Västernorrland

2 Handläggaren och klienten/brukaren
Lagstiftningen (SoL, LSS, FL, SekrL, KL) Rollen som offentlig tjänsteman Handläggaren och klienten/brukaren Uppdraget från organisationen – att konstruera en brukare Förväntningar från omgivningen

3 Samhällets socialpolitik
En lång tradition av rättsligt stöd för fattiga och svaga som utgår från en relation mellan staten/samhället och individen. Principerna - helhetssyn, frivillighet, normalisering, självbestämmande, integritet är vägledande för allt arbete och ska prägla människosynen.

4 SoL LSS Målinriktad ramlag med inslag av rättigheter
Målinriktad rättighetslag Personkrets otydlig Tydlig personkrets Insatserna ej angivna Insatserna tydligt angivna Målrationell Både målrationell och normrationell

5 Skillnader mellan norm- och målrationalitet
Normrationellt Målrationellt Handlingsfrihet Låg Hög Korrekthet i beslutet Ja Nej Rättssäkerhet Formell Materiell Tidsåtgång Mindre tidskrävande Mycket tidskrävande

6 Målen Främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Självbestämmande, integritet och trygghet Varje människa oavsett ålder skall betraktas som en unik individ med en egen individuell livshistoria, med en egen uppfattning om rätt att bestämma hur hon vill leva sitt liv. Ett miljörelaterat handikappbegrepp – det är inte funktionsnedsättningen i sig som är avgörande för om en person ska ha rätt till samhällets insatser, utan de konsekvenser funktionshindret medför i personens liv.

7 Processuella regler Dels i SoL/LSS och förvaltningslag
Formkrav – struktur och innehåll Garant för rättssäkerhet - motvikt till ramlagen Omfattar alla myndigheter och deras relation till medborgarna

8 Handläggaren och klienten/brukaren
Lagstiftningen (SoL, LSS, FL, SekrL, KL) Rollen som offentlig tjänsteman Handläggaren och klienten/brukaren Uppdraget från organisationen – att konstruera en brukare Förväntningar från omgivningen

9 Rollen som gräsrotsbyråkrat
Direktkontakt med medborgarna Stor handlingsfrihet Offentlig tjänsteman/offentliga etos Expert/professionell kunskap

10 Ämbetsmannens olika roller/relationer (Lennart Lundquist)
Lagen Lydnad Överordnad Lojalitet ÄMBETSMAN/ EXPERT Hänsyn Medborgare Beaktande Professionell kunskap

11 Handläggaren och klienten/brukaren
Lagstiftningen (SoL, LSS, FL, SekrL, KL) Rollen som offentlig tjänsteman Handläggaren och klienten/brukaren Uppdraget från organisationen – att konstruera en brukare Förväntningar från omgivningen

12 Att konstruera en klient
Två huvudsakliga moment; - standardisering (reducera de uppgifter som faller utanför organisationens specialiseringsgrad) - kategorisering (de standardiserade uppgifterna matchas mot organisationen gränser)

13 Organisationens behov av att konstruera en klient styrs av;
Utbudet av tjänster Äldreomsorgens institutionella ordning Specialiseringsgraden Tidsaspekten

14 Handläggaren och klienten/brukaren
Lagstiftningen (SoL, LSS, FL, SekrL, KL) Rollen som offentlig tjänsteman Handläggaren och klienten/brukaren Uppdraget från organisationen – att konstruera en brukare Förväntningar från omgivningen

15 Omgivningens krav och förväntningar inom äldreomsorgen
Många kräver snabba beslut Finns en väl inarbetad bild av vad man kan få Vill veta vad man kan få – smörgåsbord/insatskatalog (SoL) Krav på en professionell handläggning

16 De professionella kraven – förväntningar på ”expertrollen” i utredningarna
Individen och individens behov i fokus Kartläggning av individens livssituation/livsområden i relation till sin omgivning Helhetssyn Att beskriva behov som funktionella nyttor Behov och livssituation styrande för val av insats

17 Behovsteorier och ett socialt synsätt/social modell
Vår föreställning om behov Vård - omsorg Individen i relation till omgivningen. Att konstruera ett handikapp -

18 Olika sätt att beskriva behov
Sociala tjänster – behov beskrivs i form insatser och aktiviteter, t.ex. städning, inköp, ledsagning, matdistribution osv. Funktionella nyttor – vilken nytta som blir konsekvensen av en tjänst. Behov av att ta sig till affären för att handla mat. Hur kan vi tillgodose detta behov. Kanske med färdtjänst eller med ledsagning, men också matdistribution eller att affären kör hem mat eller att få hjälp med att handla.

19 Reflektion över yrkesrollen
Hur ser min roll ut? Hur ser mitt uppdrag ut? Vilka möjligheter och vilket handlingsutrymme har jag? Att ta makten över utredningen!

20 Handläggaren och klienten/brukaren
Lagstiftningen (SoL, LSS, FL, SekrL, KL) Rollen som offentlig tjänsteman Handläggaren och klienten/brukaren Uppdraget från organisationen – att konstruera en brukare Förväntningar från omgivningen

21 Eva.ronnback@y.komforb.se 070-639 42 62 www.fouvasternorrland.se
Kontaktuppgifter


Ladda ner ppt "Handläggarnas roll och handläggningens förutsättningar"

Liknande presentationer


Google-annonser