Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Äldres självbestämmande i omsorgens vardag

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Äldres självbestämmande i omsorgens vardag"— Presentationens avskrift:

1 Äldres självbestämmande i omsorgens vardag
Inspirationsdag Regionförbundet Örebro Eva Wikström, FoU-ledare FoU Kronoberg och doktorand i socialt arbete, Linnéuniversitetet

2 Presentationens disposition
Vad menar vi när vi pratar om självbestämmande och hur förhåller det sig till närliggande begrepp? Historiska rötter och konsekvenser inom äldreomsorg Inflytandets paradoxer i hemtjänstens vardag Autonomi och kontroll över vardagen på äldreboende

3 Grunden för föreläsningen
Autonomy and control in everyday life in care of older people in nursing homes  Journal Journal of Housing for the Elderly (accepted mars 2013) Authors Wikström Eva, PhD student & Melin Emilsson Ulla, Professor School of Social work, Linneus University, SE Växjö. 

4 Lagstiftning (HSL 2a §) Socialtjänstlagen (SoL kap. 1)
Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 2a §) En god vård kännetecknas bland annat av respekt för patientens självbestämmande och integritet. Socialtjänstlagen (SoL kap. 1) Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmande och integritet

5 Vad menar vi? Oberoende Autonomi Nivåer: Nationell Kommunal
Institutionell Vardaglig Själv-bestämmande Frihet Önske-uppfyllnad Brukar-inflytande Empowerment Process Resultat

6 Medicinskt perspektiv Marknadsekonomiskt perspektiv Voice (Protest)
Idén bakom att ha kontroll över sitt liv är främst att kunna påverka vården och omsorgen Idén bakom vård- och kundvalsmodeller är främst att den som inte är nöjd ska kunna byta utförare Socialt perspektiv Medicinskt perspektiv Marknadsekonomiskt perspektiv Voice (Protest) Loyalty (Anpassning) Exit (Sorti) Brukare Patient Kund

7 Huvudsakliga spänningsfält i hemtjänstens vardag Inflytandets paradoxer
Socialt perspektiv Medicinskt perspektiv Marknads- ekonomiskt perspektiv Tiden Biståndsbeslutet som ramverk Beroende och ansvar Kunskap och tolkningsföre- träde

8 Autonomi och kontroll är beroende av kulturer på äldreboendet
Ambivalent uppdrag Symbolisk makt Åldersdiskriminering

9 Sammanfattningsvis Studierna har visat att äldres möjligheter till självbestämmande är beroende av organisation och kultur inom äldreomsorgens vardag.

10 Att organisera för äldres självbestämmande – en fråga om stöd i vardagen
Flexibla regler och rutiner GODTYCKE SJÄLV- BESTÄMMANDE Ej relationsorienterat Relationsorienterat RUTINARBETE SJÄLVBESTÄMMANDE OM REGELTROTS Detaljerade regler och rutiner

11 Tack!


Ladda ner ppt "Äldres självbestämmande i omsorgens vardag"

Liknande presentationer


Google-annonser