Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Steget till chefskap - om läkare som verksamhetschefer

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Steget till chefskap - om läkare som verksamhetschefer"— Presentationens avskrift:

1 Steget till chefskap - om läkare som verksamhetschefer
Karriären fram till chefsjobbet. Chefernas upplevelse av vardagen som chef. Hur läkare upplever att de lär sig bli chefer. Olika ideologiers påverkan på chefsrollen och dess utformning.

2 Verksamhetschefsreformen 1997
Socialstyrelsen försöker med verksamhetsreformen etablera ett tydligare chefskap i sjukvården. Deras allmänna råd beskriver bland annat egenskaper och kompetenser en chef skall ha och där den medicinska kompetensen inte framhävs framför andra.

3 Den strategiska nivån Den administrativa nivån Den operativa nivån

4 Varför blir man verksamhetschef i sjukvården?
Slumpen ?

5 ”Att ta tillfället i akt”
Olika kategorier av arbetslivshistorier Tronarvingarna Fatalist Andra valt åt dem En och samma arbetsplats Strategerna Behärskar sitt öde Planerar och styr sin karriär Konkurrensfördelar ”För klinikens bästa” Mest typisk för professionella organisationer. Viktigt med en fungerande klinik Utåt – lojal med kliniken Inåt – misstror sina kollegor ”Att ta tillfället i akt” Påverkar sin egen situation Förändringar Window of opportunity

6 Läkares uppfattningar om chefsjobb
Det är inte ”fint” att deklarera sin chefsambition. Fast det är en merit att vara verksamhetschef. Samtidigt är den enskilde läkaren inte intresserad av att bli verksamhetschef. Men de kan tänkas tacka ja om de blir tillfrågade.

7

8 Hur löser läkare den motsägelsefulla bilden av chefsjobbet?
Läkare tänker att andra som är chefer är administratörer. Läkare tänker att när de själva blir chefer ska de bli ledare.

9 Läkare skiljer på chefskap och ledarskap i chefsrollen
Fokus på det administrativa arbetet. Fokus ligger på sjukhuset som en organisation. Hierarkiskt styrsystem. Maktbas ovanifrån. Fokus är den medicinska verksamheten. Fokus ligger på kliniken som en organisation. Utgår från professionen. Maktbas underifrån eller sidledes. vilket resulterar i…

10 … en björntjänst! Praktiken stämmer inte överens med förväntningarna.

11 Den chefliga vardagen handlar mestadels om chefskap
Cheferna upplever att vardagen står i vägen för det ”riktiga” chefsarbetet. Skapar förvirring och frustration. De tycker att de gör fel saker.

12 Läkare uppfattar inte att de lär sig arbeta som chef i praktiken.
Men hur lär de sig då?

13 De tror sig lära genom teori och utbildning
Legitimitet Teorier kring hur organisationer fungerar Insikter i chefsarbete Gemenskap Utbildningen överbryggar glappet mellan ideal och praktik Bryter ner orealistiska förebilder

14 Cheferna glömmer bort att…
… talang och erfarenhet är viktigt för ett lyckad insats.

15 Ett litet råd! Till en början i ditt nya chefsjobb…
Skit i alla planer och visioner. Anamma vardagen som den kommer. Lär känna din organisation. Gräv sedan fram planerna och visionerna.


Ladda ner ppt "Steget till chefskap - om läkare som verksamhetschefer"

Liknande presentationer


Google-annonser