Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Arbetsmarknadens utveckling i Skåne med särskilt fokus på Öresundspendlingen Anders Axelsson Näringsliv Skåne Örestat III Malmö 4 april 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Arbetsmarknadens utveckling i Skåne med särskilt fokus på Öresundspendlingen Anders Axelsson Näringsliv Skåne Örestat III Malmö 4 april 2014."— Presentationens avskrift:

1 1 Arbetsmarknadens utveckling i Skåne med särskilt fokus på Öresundspendlingen Anders Axelsson Näringsliv Skåne Örestat III Malmö 4 april 2014

2 2 Upplägg •Den ekonomiska utvecklingen •Arbetsmarknadens utveckling •Arbetsmarknaden i Skåne 2022 •Skåne och utvecklingen i Öresundsregionen

3 3 Skånes ekonomiska utveckling sedan år 1993 %

4 4 BRP-tillväxten i storstadsregionerna 2001-2011 (Index, basår 2001 = 100)

5 5 Sysselsättningsutvecklingen 2001-2012 (Index 2011 = 100)

6 6 Branschutvecklingen prognos 2022 Prognos

7 7 Skånes utmaningar •Lägst sysselsättningsgrad bland Sveriges 21 län •Lägre arbetsproduktivitet än övriga storstadslän •Lägre utbildningsnivåer än rikssnittet i flera branscher

8 8 Förvärvsgraden för Sverigefödda och utomnordiskt födda i Skåne och riket 2003 – 2011 (procent)

9 9 Arbetsmarknadsläget i Skåne - sammanfattning •Lågkonjunkturen 2008 slog hårt mot Skåne ekonomiskt, men sysselsättningstillväxten har fortsatt varit stark •År 2022 förväntas Skåne sysselsätta 597 000 personer, vilket är en ökning med 46 000 sedan 2011 •Sysselsättningen kommer främst att växa inom företagstjänster, bygg och handel •BRP-tillväxten beräknas bli 2,1 procent per år fram till 2022, vilket är något lägre än för riket på 2,3 procent •Sysselsättningsgraden förväntas ligga kvar på dagens nivåer •Efterfrågan på personal med lägre utbildning beräknas minska •Efterfrågan på personal inom teknik, vård och skola kommer att öka, samtidigt som det förväntas uppstå brist på dessa utbildningsgrupper

10 10 Skåne och den Öresundsregionala arbetsmarknaden

11 11 De skånska Öresundspendlarna efter boendekommun och arbetskommun

12 12 Några fakta om Öresundspendlarna •År 2008 var det 19 000 gränspendlare bosatta i Skåne. År 2013 är det 15 000 (estimat) •60 procent av pendlarna är män •51 procent av pendlarna är i åldern 25-39 år •40 procent av pendlarna är födda i Sverige, 36 procent i Danmark, 12 procent i övriga Europa och 8 procent i Asien.

13 13 Öresundspendlare med arbete i Region Hovedstaden efter bransch. År 2011

14 14 Öresundspendlingen 1997 - 2022

15 15 Tack för er tid! anders.axelsson@skane.se


Ladda ner ppt "1 Arbetsmarknadens utveckling i Skåne med särskilt fokus på Öresundspendlingen Anders Axelsson Näringsliv Skåne Örestat III Malmö 4 april 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser