Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skåne 2011 - 2012 Prognos Arbetsmarknad. Bild 2 2014-09-01 Utredningsenheten Thomas Behrens Konjunkturindikatorer Sverige och Danmark Viktad sammanvägning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skåne 2011 - 2012 Prognos Arbetsmarknad. Bild 2 2014-09-01 Utredningsenheten Thomas Behrens Konjunkturindikatorer Sverige och Danmark Viktad sammanvägning."— Presentationens avskrift:

1 Skåne 2011 - 2012 Prognos Arbetsmarknad

2 Bild 2 2014-09-01 Utredningsenheten Thomas Behrens Konjunkturindikatorer Sverige och Danmark Viktad sammanvägning av vissa frågor ställda till industrin (40%), privata tjänstesektorn (30%), detaljhandeln och byggindustrin (vardera 5 %) och hushållen (20%) Källa: ECOWIN

3 Bild 3 2014-09-01 Utredningsenheten Thomas Behrens Sysselsättningen i Öresundsregionen - utveckling t.o.m. kv. 1 2011 Källa: Ørestat

4 Bild 4 2014-09-01 Utredningsenheten Thomas Behrens Nya platser Arbetsmarknadens utveckling t.o.m. april 2011

5 Bild 5 2014-09-01 Utredningsenheten Thomas Behrens Nyanmälda varsel t.o.m. april 2011

6 Bild 6 2014-09-01 Utredningsenheten Thomas Behrens Arbetslösa och programdeltagare Arbetsmarknadens utveckling t.o.m. april 2010

7 Arbetsmarknad i återhämtningens tecken  Konjunkturen starkt uppåt  Antalet sysselsatta - ökar med 9 200 (1,7%) år 2011 - ökar med 11 400 (2,1%)år 2012  Antalet sysselsatta - ökar med 9 200 (1,7%) år 2011 - ökar med 11 400 (2,1%) år 2012  Uppåt för IT & kommunikation, hotell o restaurang, byggverksamhet, samt företagstjänster bättre för transport, handel samt personliga o kulturella tjänster långsam återhämtning inom industrin  Oförändrad trend inom de offentliga tjänsterna  Oförändrad trend inom de offentliga tjänsterna  Befolkningen ökar i år och näste år med vardera 6 500  Arbetskraften ökar i år (4 300) och nästa år (4 000) Arbetslöshet * : från 10,1% - 2010 till 8,7% - 2011 och 7,6% - 2012 *) i procent av arbetskraften 16-64 år siffrorna avser 4:e kv. Arbetslöshet * : från 10,1% - 2010 till 8,7% - 2011 och 7,6% - 2012 *) i procent av arbetskraften 16-64 år siffrorna avser 4:e kv. Bild 7 Utredningsenheten Thomas Behrens 2014-09-01 

8 Arbetsmarknadsutveckling 2011-2012 Bild 8Utredningsenheten Thomas Behrens 2014-09-01

9 Arbetslösa och deltagare i program med aktivitetsstöd Prognos fr.o.m. 2011 Kv. 1 Bild 9Utredningsenheten Thomas Behrens 2014-09-01

10 Arbetsmarknadsutveckling 2010-2011 Bild 10Utredningsenheten Thomas Behrens2014-09-01 Bristyrken Vissa IT-yrken Civilingenjör Ingenjör och tekniker Läkare Apotekare Sjuksköterska Förskollärare Företagssäljare Kock Byggnadsarbetare / -hantverkare Lastbilsmekaniker

11 Arbetsmarknadsutveckling 2010-2011 Bild 11Utredningsenheten Thomas Behrens 2014-09-01 Överskottsyrken Undersköterska Personlig assistent Vårdbiträde Gymnasielärare, vissa kombinationer Grundskollärare Receptionist Försäljare (dagligvaror, fackhandel, resor) Servitör Frisör Städare/lokalvårdare Montör, industri Lagerarbetare Truckförare Vaktmästare

12 Arbetsmarknadspolitiska utmaningar 2011 / 2012: Korttidsutbildade, utomeuropeiskt födda samt funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga ökar stadigt bland de arbetssökande. Många av dessa är i behov av en lång grundläggande utbildning som bör ske inom den kommunala vuxenutbildningen. Fler och nära arbetsgivarkontakter och uppbyggnaden av nätverk är av central betydelse. Detta ökar också möjligheterna för korttidsutbildade och andra svaga grupper att få praktik mm. Utredningsenheten Thomas Behrens Bild 12 2014-09-01


Ladda ner ppt "Skåne 2011 - 2012 Prognos Arbetsmarknad. Bild 2 2014-09-01 Utredningsenheten Thomas Behrens Konjunkturindikatorer Sverige och Danmark Viktad sammanvägning."

Liknande presentationer


Google-annonser