Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2012 Prognos för arbetsmarknaden 2012-2013 Västra Götalands län Jens Sandahl Per Olsson Britt-Inger Gravander.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsmarknadsutsikterna våren 2012 Prognos för arbetsmarknaden 2012-2013 Västra Götalands län Jens Sandahl Per Olsson Britt-Inger Gravander."— Presentationens avskrift:

1 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2012 Prognos för arbetsmarknaden 2012-2013 Västra Götalands län Jens Sandahl Per Olsson Britt-Inger Gravander

2 Arbetsmarknadsprognosen 2 gånger per år (riksprognos + 21 länsprognoser) 1 841 arbetsställen i privata näringslivet i Västra Götalands län intervjuades av arbetsförmedlare under vårens intervjuundersökning, svarsfrekvens 72% Kommuner (samtliga 49 st) och Västra Götalands- regionen, samt statlig verksamhet intervjuas också Prognosen undersöker arbetsmarknadens: Efterfrågeutvecklingen: faktisk och förväntad Kapacitetsutnyttjandet Sysselsättningsutveckling: faktisk och förväntad Rekryteringsbehov

3 Konjunkturinstitutets barometerindikator till och med maj 2012

4 Antal varslade personer, Västra Götalands län, per månad 2006-2012

5 Arbetslösheten i Västra Götalands län, 2006-2012

6 Arbetslösheten i Västra Götalands län, april 2012 Andel av arbetskraften 16-64 år

7 Arbetslösheten för olika gruppen i länet och riket Andel av arbetskraften i respektive grupp, april 2012

8 Arbetslöshetens utveckling i länet Utsatta grupper: förgymnasial utbildning, personer med funktionsnedsättning som medför arbetsnedsättning, arbetslösa i åldern 55-64 år, utomeuropeiskt födda

9 Efterfrågeutveckling för industrin Svarar mot frågan: ”Gör en bedömning av efterfrågan på Era varor/tjänster/produktioner kommande 6 månader och 6-12 månader framöver” Diagrammet anger Nettotal, vilket är andel av arbetsställen som bedömer ökning av efterfrågan på varor och tjänster minus andel av arbetsställen som bedömer minskning

10 Efterfrågeutveckling för byggverksamhet Svarar mot frågan: ”Gör en bedömning av efterfrågan på Era varor/tjänster/produktioner kommande 6 månader och 6-12 månader framöver” Diagrammet anger Nettotal, vilket är andel av arbetsställen som bedömer ökning av efterfrågan på varor och tjänster minus andel av arbetsställen som bedömer minskning

11 Efterfrågeutveckling för privata tjänster Svarar mot frågan: ”Gör en bedömning av efterfrågan på Era varor/tjänster/produktioner kommande 6 månader och 6-12 månader framöver” Diagrammet anger Nettotal, vilket är andel av arbetsställen som bedömer ökning av efterfrågan på varor och tjänster minus andel av arbetsställen som bedömer minskning

12 Rekryteringsproblem Andel arbetsställen som angett att man upplevt brist på arbetskraft senaste halvåret ”Har Ni upplevt någon arbetskraftsbrist vid rekryteringar under de senaste 6 månaderna?” Fortsatt bristproblematik på arbetsmarknaden: Minskning inom det privata näringslivet Konjunktursvacka påverkar särskilt bygg och industri Bristen inom offentliga tjänster ökar Inte lika konjunkturkänslig sektor, påverkas dessutom av generationsväxling

13 Måttlig sysselsättningsökning under 2012 och 2013 Stor ökning av antalet sysselsatta inom privat sektor i länet under 2010 och första halvan 2011, starkare i länet än i riket Inbromsad sysselsättningsutveckling i länet: –Byggverksamhet, 2012 (  ) 2013: (  ) –Industri, 2012 (  ) 2013: (  ) –Privata tjänster, 2012 (  ) 2013: (  ) Oförändrad sysselsättning inom jord- och skogsbruk, samt i offentlig verksamhet Svag sysselsättningsökning i länet: 2012: +6 000, 2013: +7 000

14 Antal arbetslösa kvartal 4 respektive år, Västra Götalands län, utfall och prognos

15 Yrkesbarometern / yrkeskompassen I samband med prognosarbetet identifierar Arbetsförmedlingen brist- och överskottsyrken på den lokala arbetsmarknaden Ligger till grund för Yrkeskompassen: www.arbetsformedlingen.se/yrkeskompassen

16 Yrkesbarometer, urval av yrken BristyrkenÖverskottsyrken Civilingenjörer, bygg och anläggningFordonsmontörer Byggnadsingenjörer och -teknikerMontörer: metall-, gummi-, plastprodukter ByggnadsplåtslagareLagerarbetare AnläggningsarbetareFörsäljare, dagligvaror AnläggningsmaskinförareFörsäljare, fackhandel CNC-operatörerBaristor / cafébiträden TunnplåtslagareKöks- och restaurangbiträden Civilingenjörer, maskinReceptionister Civilingenjörer, elektronik och teleteknikParkarbetare VVS-ingenjörerEkonomiassistenter LastbilsmekanikerAdministratörer och sekreterare BussförareFastighetsskötare Mjukvaru- och systemutvecklareVaktmästare Gymnasielärare i yrkesämnenStädare FörskollärareBarnskötare LäkareVårdbiträden SpecialistsjuksköterskorPersonliga assistenter

17 Arbetsmarknadspolitiska utmaningar Hög arbetslöshet samtidigt som företag upplever ökad brist på arbetskraft Viktigt att behålla fokus på grupper med svag position på arbetsmarknaden även när konjunkturen bromsar in Personer med svagare position tillhör ofta någon av de utsatta grupperna: –Arbetslösa med förgymnasial utbildning –Funktionsnedsatta med nedsatt arbetsförmåga –Utomeuropeiskt födda –Arbetslösa personer i åldern 55-64 år

18 Sammanfattning Konjunktursvacka avslutade 2011, både nationellt och i länet Försiktig framtidsoptimism om ökad efterfrågan under 2012 som förstärks något inför 2013 Fortsatt hög brist på personer med högre utbildning och särskilda yrkeskompetenser Svag sysselsättningsökning: –Byggverksamhet, 2012 (  ) 2013: (  ) –Industri, 2012 (  ) 2013: (  ) –Privata tjänster, 2012 (  ) 2013: (  ) Arbetslösheten på fortsatt hög nivå, minskar svagt 2013 Fortsatta svårigheter för utsatta grupper på arbetsmarknaden


Ladda ner ppt "Arbetsmarknadsutsikterna våren 2012 Prognos för arbetsmarknaden 2012-2013 Västra Götalands län Jens Sandahl Per Olsson Britt-Inger Gravander."

Liknande presentationer


Google-annonser