Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PROGNOS hösten 2013 Arbetsmarknadsutsikter Gävleborgs län.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PROGNOS hösten 2013 Arbetsmarknadsutsikter Gävleborgs län."— Presentationens avskrift:

1 PROGNOS hösten 2013 Arbetsmarknadsutsikter Gävleborgs län

2 Det senaste halvåret, hur blev det? Efterfrågeutveckling Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökning

3 Det senaste halvåret, vad hade företagen förväntat sig och hur blev det Efterfrågeutveckling Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökning

4 *Arbetsförmedlingens konjunkturindex: Beskriver stämningsläget i företagen. Indexet baseras på Arbetsförmedlingens intervjuundersökning och arbetsställenas förväntningar om efterfrågeutvecklingen för de kommande sex månaderna. Det beräknas som andelen arbetsställen som bedömt ökning av efterfrågan på sina varor/tjänster minus andelen arbetsställen som bedömt minskning. Vad tror företagen om framtiden? Efterfrågeutveckling

5 Vad tror branscherna i länet om framtiden? Efterfrågeutveckling *Arbetsförmedlingens konjunkturindex: Beskriver stämningsläget i företagen. Indexet baseras på Arbetsförmedlingens intervjuundersökning och arbetsställenas förväntningar om efterfrågeutvecklingen för de kommande sex månaderna. Det beräknas som andelen arbetsställen som bedömt ökning av efterfrågan på sina varor/tjänster minus andelen arbetsställen som bedömt minskning. Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökning

6 Nyttjar näringslivet personalresurserna fullt ut? (eller nästan fullt ut*) *Andel företag som kan öka produktionen maximalt 0 – 10 procent innan nyrekryteringar blir nödvändigt

7 … eller har näringslivet en mycket stort* produktionsutrymme? Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökning *Andel företag som kan öka produktionen mer än 30 procent innan nyrekryteringar blir nödvändigt

8 Är det ändå brist på arbetskraft*? Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökning *Andel företag som uppgett att de upplevt brist på arbetskraft de senaste 6 månaderna

9 ... och har offentliga tjänster rekryteringsproblem*? Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökning *Andel verksamheter som uppgett att de upplevt brist på arbetskraft de senaste 6 månaderna

10 Personer berörda av varsel per år januari – oktober (mörkt blå) och november – december (ljust blå). Källa: Arbetsförmedlingen

11 … hur ser det ut jämfört med övriga län antal varslade per 1 000 anställda Källa: Arbetsförmedlingen

12 Vad sade arbetsgivarna i näringslivet? Senaste halvåret ungefär som väntat Närmaste halvåret, mer optimistiska Fortfarande högt produktionsutrymme trots viss minskning Bristen på arbetskraft den tredje lägsta de senaste sju åren

13 Hur ser arbetsförmedlingen på 2013-2014? Sysselsättningen minskar 2013, ökar 2014 Arbetslösheten minskar 2013 och 2014 Arbetskraften minskar båda åren De som har svårt att få jobb ökar och blir arbetslösa längre Sammanfattningsvis har det börjat ljusna och det förstärks 2014

14 Sysselsättningsutveckling – prognos (sysselsatta 16 – 64 år som arbetar i länet) Källa: Arbetsförmedlingen Förändring jämfört med kvartal 4 föregående år

15 Förändring av inskrivna arbetslösa* Källa: Arbetsförmedlingen Förändring jämfört med kvartal 4 föregående år * Inskrivna öppet arbetslösa och deltagare i program med aktivitetsstöd

16 Utsikter för ett urval yrken Källa: Arbetsförmedlingen

17 Utmaningar i Gävleborg Källa: Arbetsförmedlingen

18 forts. utmaningar i Gävleborg Källa: Arbetsförmedlingen Samma person kan ingå i flera grupper, t ex både ha förgymnasial utbildning och en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

19 forts. utmaningar i Gävleborg Inskrivna arbetslösa, förgymnasialt utbildade Källa: Arbetsförmedlingen

20 forts. utmaningar i Gävleborg Slutbetyg grundskola läsåret 2012/2013 Andel med svensk bakgrund som uppnått målen i alla ämnen Källa: Skolverket

21 forts. utmaningar i Gävleborg Slutbetyg grundskola läsåret 2012/2013 Andel med utländsk bakgrund, födda utomlands som uppnått målen i alla ämnen Källa: Skolverket

22 forts. utmaningar i Gävleborg Slutbetyg grundskola läsåret 2012/2013 Andel som uppnått målen i alla ämnen efter föräldrarnas utbildningsnivå Källa: Skolverket Förgymnasial utbildning Gymnasial utbildning Eftergymnasial utbildning


Ladda ner ppt "PROGNOS hösten 2013 Arbetsmarknadsutsikter Gävleborgs län."

Liknande presentationer


Google-annonser