Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsmarknadsutsikterna Västernorrlands län 2012 Anna-Lena Arvidsson Arbetsmarknadsanalytiker Analysavdelningen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsmarknadsutsikterna Västernorrlands län 2012 Anna-Lena Arvidsson Arbetsmarknadsanalytiker Analysavdelningen"— Presentationens avskrift:

1 Arbetsmarknadsutsikterna Västernorrlands län 2012 Anna-Lena Arvidsson Arbetsmarknadsanalytiker Analysavdelningen anna-lena.arvidsson@arbetsformedlingen.senna-lena.arvidsson@arbetsformedlingen.se direktnr: 010-486 0797

2 Prognosperiod fram till 4:e kvartalet 2012 Tydlig avmattning i konjunkturen Sysselsättningen minskar Rekryteringsproblem finns Arbetskraften minskar Arbetslösheten ökar … och det finns utmaningar…

3 Arbetsförmedlingens intervjuundersökning bygger på: 12 500 intervjuer med arbetsgivare inom privat näringsliv i riket. Svarsfrekvens 76 procent. 398 intervjuer med arbetsgivare inom privat näringsliv i Västernorrland. Svarsfrekvens 85 procent i Västernorrland. Samt intervjuer med företrädare för offentliga verksamheter. Arbetsförmedlare som ofta redan har en etablerad kontakt genomför intervjuer, oftast vid ett personligt möte.

4 Hur träffsäkra är arbetsgivarna i sina bedömningar?

5 Arbetsgivarnas bedömning om utfallet av marknadsutvecklingen senaste 6 månaderna vid intervjutillfällen vår och höst. Prognos till hösten 2011 (nettotal)

6 Förväntad marknadsutveckling (nettotal)

7 Nyanmälda lediga platser Med varaktighet längre än tio dagar under perioden januari 1996 till oktober 2011

8

9

10 Syselsättningsförändring Kvartal 4 2011Kvartal 4 2012 Industri  Byggnadsverksamhet  Privata tjänster  Jord- och skogsbruk  Offentliga tjänster  Totalt800-300

11 Andel arbetsställen som upplevt arbetskraftsbrist vid rekrytering senaste sex månaderna (procent)

12 Bristyrken Mjukvaru- och systemutvecklare IT-arkitekt Civil- och högskoleingenjörer Verkstadsmekaniker Grundutbildade sjuksköterskor Läkare Sjuksköterskor med specialistkompetens Tandläkare Revisorer Universitets- och högskolelärare Gymnasielärare i yrkesämnen

13

14 Befolkningsutveckling 1968-2010 Källa: SCB

15

16

17 Arbetskraftsutbudet i Västernorrlands län Demografisk effekt 2009-2025 Källa: SCB, Af

18

19 Antal arbetslösa i utsatta grupper (personer som saknar gymnasiekompetens, personer med funktionsnedsättning, utomeuropeiskt födda, personer i åldrarna 55-64 år)

20 Utmaningarna Utsatta grupper allt större andel Utbudet av arbetskraft Utbud och efterfrågan av kompetens

21 Sammanfattning i siffror genomsnitt för kvartal 4, 16-64 år Utfall 2010FörändringPrognos 2011 FörändringPrognos 2012 Befolkning148 900 Register- baserad arbetskraft 120 146-300119 846-100119 746 Sysselsatta107 000800107 800-300107 500 Utan arbete13 900-1 10012 80020013 000 Andel utan arbete relaterat till register- baserad arbetskraft 11,6 %10,7 %10,8 %


Ladda ner ppt "Arbetsmarknadsutsikterna Västernorrlands län 2012 Anna-Lena Arvidsson Arbetsmarknadsanalytiker Analysavdelningen"

Liknande presentationer


Google-annonser