Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsmarknadsutsikter för Norrbottens län 2014-2015 Välkommen ! Göran Nilsson Marknadsområdeschef Norra Norrland, 010-486 74 96 Timo Mulk-Pesonen Arbetsmarknadsanalytiker,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsmarknadsutsikter för Norrbottens län 2014-2015 Välkommen ! Göran Nilsson Marknadsområdeschef Norra Norrland, 010-486 74 96 Timo Mulk-Pesonen Arbetsmarknadsanalytiker,"— Presentationens avskrift:

1 Arbetsmarknadsutsikter för Norrbottens län 2014-2015 Välkommen ! Göran Nilsson Marknadsområdeschef Norra Norrland, 010-486 74 96 Timo Mulk-Pesonen Arbetsmarknadsanalytiker, Analysavdelningen 010-486 73 86

2

3 Antal personer berörda av varsel, Norrbottens län 2004- 2013 ÅrAntal varslade 2004 1 014 2005 1 200 2006 1 113 2007 600 2008 2 350 2009 2 605 2010 1 178 2011 878 2012 1 460 2013 1 007 2014 (t.o.m. april) 398

4 Inskrivna arbetslösa som andel av registerbaserad arbetskraft, Norrbottens län, januari 1994 – april 2014

5 Inskrivna arbetslösa i BD län kvartal 4, 2004 - 2015, prognos för kvartal 4 2014 och 2015

6 Näringslivet, efterfrågan senaste 6 månaderna

7 Näringslivet, efterfrågan kommande 6 månaderna

8 Näringslivet, efterfrågan kommande 6 månaderna. BD

9 Sysselsatta i Norrbottens län, 2004 – 2015, prognos för åren 2014 och 2015

10 Näringslivet Andel som upplevt brist på arbetskraft vid rekrytering (senaste 6 månader)

11 Offentlig verksamhet Andel som upplevt brist på arbetskraft med efterfrågad kompetens vid rekrytering (senaste 6 månader)

12 Ett urval av upplevda bristyrken i länet  civilingenjörer/ingenjörer/tekniker inom maskinteknik, el- teleteknik, byggteknik, gruvteknik, metallurgi  kockar med erfarenhet  motorfordonsmekaniker/reparatörer  bil- och taxiförare  installationselektriker, elmontörer-och reparatörer  anläggningsmaskin- och skogsmaskinförare  läkare  barnmorskor  socialsekreterare och kuratorer  sjuksköterskor så väl grundutbildad som specialiserade,  förskollärare och fritidspedagoger  grund- och gymnasieskollärare,  speciallärare  lärare i praktiska och estetiska ämnen.

13 Bedömning av arbetsmarknadsläget ett år framåt för ett urval av yrken. BristyrkenÖverskottsyrken BERGARBETARERENHÅLLNINGS OCH ÅTERVINNINGSARBETARE GEOLOGEREKONOMIASSISTENTER LÄKARE - TANDLÄKAREPERSONALTJÄNSTEMÄN KOCKAR MED ERFARENHETADMININISTR. OCH SEKRETERARE. SJUKSKÖTERSKORBARNSKÖTARE LASTBILSMEKANIKERFRISKVÅRDKONSULENTER SPECIALPEDAGOGERFÖRSÄLJARE, DAGLIGVAROR DISTRIKTSSKÖTERSKORFÖRSÄLJARE, FACKHANDEL BARNMORSKORHANDLÄGGARE/UTREDARE,OFFENTLIG.FÖRV. GYMNASIELÄRARE I YRKESÄMNEN,SPRÅKKÖKS- OCH RESTAURANGBITRÄDEN PSYKOLOGERLAGERARBETARE BETONGARBETAREPARKARBETARE CIV:INGENJÖRER/INGENJÖRER/TEKNIKERPERSONLIGA ASSISTENTER

14 Inskrivna arbetslösa i utsatta grupper och övriga inskrivna arbetslösa, Norrbottens län januari 2004 – april 2014 (ej dubbelräkning mellan grupperna)

15 Utmaningar för länets arbetsmarknad  säkerställa behovet av nyckelpersoner inom strategiska områden som exempelvis IT, gruvnäring, byggverksamhet, tillverkningsindustri, universitet och sjukvård  öka arbetskraftsdeltagandet för ungdomar, personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och utrikesfödda, särskilt de med utomeuropisk härkomst.  införliva lärlingar som saknar erfarenhet i arbetslivet.  säkerställ vägledning och utbildningar som efterfrågas på arbetsmarknaden.  stora ersättningsrekryteringar(ca 3000/år) sker till lika stora delar inom offentlig sektor som privat sektor och då särskilt inom vård och omsorgssektorn, skola samt inom bygg- och tillverkningsindustrin där många anställda är i åldersspannet 60 – 64 år. Stora pensionsavgångar som skapar möjligheter till ökad mångfald i arbetslivet.

16 Exempel: yrkesavgångar 2014-2015 BD-län 20142015 Totalt Vård o omsorgspersonal450 900 Ingenjörer, tekniker10492196 Byggnads o anläggningsarbetare9781178 Försäljare detaljhandel8993183 Byggnadshantverkare8995184 Grundskollärare8986175 Säljare, inköpare, mäklare8371154 Fordonsförare83 166 Gymnasielärare7156127 Övrig kontorspersonal7076146 Drifts o verksamhetschefer6766133 Chefer mindre företag o myndigheter6773140 Förskollärare, fritidspedagoger6576141 Städare6563128 Sjuksköterskor6164125 Maskin o motorreparatörer5860117 Administratörer i offentlig förvaltning5654109 Övrigt servicearbete5452106 Processoperatörer stål o metallverk5453107 Företagsekonomer, marknadsförare, personaltj51 102


Ladda ner ppt "Arbetsmarknadsutsikter för Norrbottens län 2014-2015 Välkommen ! Göran Nilsson Marknadsområdeschef Norra Norrland, 010-486 74 96 Timo Mulk-Pesonen Arbetsmarknadsanalytiker,"

Liknande presentationer


Google-annonser