Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skåne län 2011 - 2012 PROGNOS hösten 2011 Arbetsmarknadsutsikter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skåne län 2011 - 2012 PROGNOS hösten 2011 Arbetsmarknadsutsikter."— Presentationens avskrift:

1 Skåne län 2011 - 2012 PROGNOS hösten 2011 Arbetsmarknadsutsikter

2 Bild 2 Utredningsenheten Thomas Behrens 2011-01-21

3 Bild 3 Utredningsenheten Thomas Behrens 2011-01-21

4 Bild 4 2014-09-01 Utredningsenheten Thomas Behrens Sysselsättningen i Öresundsregionen - utveckling t.o.m. kv. 2 2011 Källa: Ørestat

5 Bild 5 2014-09-01 Utredningsenheten Thomas Behrens Arbetspendlingen i Öresundsregionen - utveckling t.o.m. kv. 2 2011 Källa: Ørestat, Jobindsats.dk, egna beräkningar

6 Bild 6 2014-09-01 Utredningsenheten Thomas Behrens Arbetslösa i Öresundsregionen – fr.o.m. jan-07 (OBS: nationella definitioner – ej harmoniserade) Källa: Danmarks Statistik, Arbetsförmedlingen Arbetslöshet oktober 2011 Skåne : 9,6% Østdanmark: 5,8%

7 Bild 7 2014-09-01 Utredningsenheten Thomas Behrens Nya platser Arbetsmarknadens utveckling t.o.m. oktober 2011

8 Bild 8 2014-09-01 Utredningsenheten Thomas Behrens Nyanmälda varsel t.o.m. oktober 2011

9 Få ljuspunkter på arbetsmarknaden  Konjunkturbilden splittrad Konjunkturbarometern negativ – Nationalräkenskaper (kv. 3) positiva  Antalet sysselsatta - ökar med 5 000 (0,9%) år 2011 - ökar med 2 100 (0,4%) år 2012  Uppåt för hotell o restaurang, IT & kommunikation, byggverksamhet, samt företagstjänster svag tillväxt för transport och handel  Oförändrad trend inom de offentliga tjänsterna  något sämre för industrin  Befolkningen ökar i år och nästa år med vardera 6 500  Arbetskraften ökar i år (4 800) och nästa år (4 700) Arbetslöshet * : från 9,6% - 2010 till 9,5% - 2011 och 9,8% - 2012 *) i procent av arbetskraften 16-64 år inkl. Öresundspendlingen - siffrorna avser 4:e kv. Arbetslöshet * : från 9,6% - 2010 till 9,5% - 2011 och 9,8% - 2012 *) i procent av arbetskraften 16-64 år inkl. Öresundspendlingen - siffrorna avser 4:e kv. Bild 9 Utredningsenheten Thomas Behrens 2014-09-01 

10 Arbetsmarknadsutveckling 2011-2012 Bild 10Utredningsenheten Thomas Behrens 2014-09-01

11 Arbetslösa och deltagare i program med aktivitetsstöd Prognos fr.o.m. 2011 Kv. 4 Bild 11Utredningsenheten Thomas Behrens 2014-09-01

12 Arbetsmarknadsutveckling 2011 - 2012 Bild 12Utredningsenheten Thomas Behrens2014-09-01

13 Arbetsmarknadsutveckling 2011 Bild 13Utredningsenheten Thomas Behrens 2014-09-01

14 Arbetsmarknadspolitiska utmaningar 2011 / 2012: Korttidsutbildade, utomeuropeiskt födda samt funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga ökar stadigt bland de arbetssökande. Många av dessa är i behov av en lång grundläggande utbildning som bör ske inom den kommunala vuxenutbildningen. Fler och nära arbetsgivarkontakter och uppbyggnaden av nätverk är av central betydelse. Detta ökar också möjligheterna för korttidsutbildade och andra svaga grupper att få praktik mm. Utredningsenheten Thomas Behrens Bild 14 2014-09-01


Ladda ner ppt "Skåne län 2011 - 2012 PROGNOS hösten 2011 Arbetsmarknadsutsikter."

Liknande presentationer


Google-annonser