Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsmarknadsutsikter för Norrbottens 2012 ”Norrbotten neutraliserar den allmänna nedgången genom en fortsatt god utveckling inom gruvnäringen” citat:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsmarknadsutsikter för Norrbottens 2012 ”Norrbotten neutraliserar den allmänna nedgången genom en fortsatt god utveckling inom gruvnäringen” citat:"— Presentationens avskrift:

1 Arbetsmarknadsutsikter för Norrbottens 2012 ”Norrbotten neutraliserar den allmänna nedgången genom en fortsatt god utveckling inom gruvnäringen” citat: Riksprognos Göran Nilsson Marknadsområdeschef Norra Norrland, 010-486 74 96 Timo Mulk-Pesonen Arbetsmarknadsanalytiker, analysavdelningen 010-486 73 86

2 Höstprognos 2011 Antal intervjuade arbetsställen privata: 476 av 573 svarsfrekvens 83% Antal intervjuade offentliga verksamheter: 87 av 88 svarsfrekvens 99% Fler nyanmälda platser Antalet varsel på relativt låg nivå Utveckling arbetslösheten Fortsatt god orderingång trots ekonomisk oro Högt kapacitetsutnyttjande Stigande arbetskraftsbrist Ökad sysselsättning Tillträdande - avgångar 2010-2025 Arbetskraften Norrbottens utmaningar Utsatta grupper

3 Nyanmälda lediga platser med varaktighet längre än tio dagar under perioden januari 1993 till oktober 2011. Norrbottens län, Säsongs- och trendrensade värden

4 Antal personer berörda av varsel, Norrbottens län 2002- oktober 2011 ÅrAntal varslade 20022043 20031500 20041014 20051200 20061113 2007 600 20082350 20092605 20101178 2011 (t.o.m. oktober) 482

5

6 Näringslivet

7 Kapacitetsutnyttjandet anger hur mycket företagen kan öka sin produktion utan att behöva anställa mer personal. 0 procent 1-10 procent 11-30 procent mer än 30 procent Jord- och skogsbruk1741384 Byggnadsverksamhet2949193 Industri30352510 Privata tjänster2523484 Totalt2538289

8 Andel arbetsgivare som angett att man upplevt brist på arbetskraft det senaste halvåret, Norrbottens län Hösten 2010 Våren 2011 Hösten 2011 Genomsnittligt bristtal, våren 2007- hösten 2011 Jord- och skogsbruk 1027 2418 Byggnadsverksamhet 4033 3932 Industri 2226 23 Privata tjänster 1621 2720 Offentliga tjänster 2723 3927 Totalt 2426 3123

9 Upplevda bristyrken senaste halvåret

10 Bedömning av arbetsmarknadsläget ett år framåt för ett urval av yrken.. BristyrkenÖverskottsyrken ANLÄGGNINGSARBETARE ADMINISTRATÖR/SEKRETERARE ANLÄGGNINGSMASKINFÖRARE BARNSKÖTARE BETONGARBETARE FÖRSÄLJARE, DAGLIGVAROR CIV.ING/ING. IT,BYGG,MASKIN,EL,VVS FÖRSÄLJARE, FACKHANDEL FÖRARE AV SKOGSMASKINER KÖKS- OCH RESTAURANGBITRÄDEN DISTRIKTS-OCH SPECIALIST LÄKARE LAGERARBETARE MEKANIKER BIL-OCH TUNGA FORDON PERSONLIGA ASSISTENTER SPECIALIST SJUKSKÖTERSKOR STÄDARE/LOKALVÅRDARE SPECIALKOCKAR VAKTMÄSTARE TIMMER-, LASTBILS- OCH LÅNGTRADARFÖRARE VÅRDBITRÄDEN

11 Bedömd sysselsättningsutvecklingen under prognosperioden Norrbottens län Kvartal 4 2011 Kvartal 4 2012 Jord- och skogsbruk  Bygnadsverksamhet  Industri  Privata tjänster  Offentliga tjänster  Totalt2 000300

12 ARBETSKRAFTSUTBUD

13

14

15 Genomsnitt kvartal 4 resp. år Åldersgrupp 16-64 år UtfallUtfallPrognosPrognos 2009201020112012 Befolkning 16-64 år157 383156 269155 850155 350 Arbetskraft 16-64 år124 000126 800127 400127 400 Sysselsatta 16-64 år110 100113 400115 400115 700 Arbetslösa + program 16-64 år 13 900 13 400 12 000 11 700 % av registerbaserad arbetskraft 16-64 år Totalt inskrivna arbetslösa 11,2 % 10,6 % 9,5 % 9,2 % NYCKELTAL PROGNOS NORRBOTTEN

16

17 Utsatta grupper som bedöms få svårast att finna ett arbete under prognosperioden är:  ungdomar med bristfällig utbildning (ökat med 44% sedan våren 2006)  personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga (41% utan arbete senaste tre åren)  personer med högst förgymnasial utbildning (27% utan arbete senaste tre åren)  utomeuropeisk födda (21% utan arbete senaste tre åren)  arbetssökande i åldersgruppen 55-64 år där stor delar av arbetslösa finns inom tillbakagående yrken (40% utan arbete senaste tre åren)

18 Utmaningar för länets arbetsmarknad  stora pensionsavgångar de kommande 15 åren i merparten av länets kommuner.  säkerställa det långsiktiga behovet nyckelpersoner inom exempelvis gruv-, bygg-, tillverkning och sjukvård.  fortsatt bostadsbrist bromsar rekrytering av arbetskraft och riskerar att skapa en framtida ”fly in and fly out” situation.  öka arbetskraftsdeltagande och motverka långa tider utan arbete för utsatta grupper.


Ladda ner ppt "Arbetsmarknadsutsikter för Norrbottens 2012 ”Norrbotten neutraliserar den allmänna nedgången genom en fortsatt god utveckling inom gruvnäringen” citat:"

Liknande presentationer


Google-annonser