Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Effektmätning av kluster

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Effektmätning av kluster"— Presentationens avskrift:

1 Effektmätning av kluster
Effektmätning av kluster - exemplet Compare Karlstad 8 februari 2011 Anna Löfmarck Grufman Reje management © Grufman Reje 2011

2 Grufman Reje och Simplermetoden
Grufman Reje och Simplermetoden Grufman Reje management (1993) Simplermetoden (1987) Bygger på bolagsdata från aktiebolag Nya verktyg gör det möjligt att aggregera och visualisera data Metoden kan visa ekonomisk utveckling i regioner, kommuner, branscher, kluster

3 Ett helt näringsliv åskådliggjort i Simpler!
Ett helt näringsliv åskådliggjort i Simpler! © Grufman Reje 2011

4 Diagrammet kan delas in i tre zoner
Simpler™ diagrammet Diagrammet kan delas in i tre zoner 0,2 0,6 0,4 1,0 0,8 Personalkostnad Förädlingsvärde Kapitalkostnad Hög effektivitet Låg effektivitet Förlust Personal Insatsvaror Förädlingsvärde Försäljning Kapital 4 © Grufman Reje 2011

5 Utgångspunkter vid klusterstudier
Utgångspunkter vid klusterstudier Tidsserier 5 till 10 år. Jämförelsegrupper (kontrollgrupper): - hela länets näringsliv - motsvarande SNI-grupper i länet Avstämning med klusterledare. Jämför tre parametrar: - förädlingsvärde - konkurrenskraft - sysselsättning Effektmätning som visar hur klustret hade utvecklats om man inte hade jobbat tillsammans.

6 © Grufman Reje 2011

7 © Grufman Reje 2011

8 © Grufman Reje 2011

9 © Grufman Reje 2011

10 © Grufman Reje 2011

11 © Grufman Reje 2011

12 © Grufman Reje 2011

13 © Grufman Reje 2011

14 Tillväxt i förädlingsvärde 2001 - 2008
Tillväxt i förädlingsvärde Compare växer med 213% Länet växer med 58% Jämförelsegruppen (”övriga branschen”) växer med 89% © Grufman Reje 2011

15 Effektmätning av Compare
Effektmätning av Compare Compare har under åren ökat sin avkastning med 477 msek. Compare skulle ha minskat sin avkastning med -34 msek med Jämförelseföretagens konkurrenskraftsutveckling. © Grufman Reje 2011

16 Sysselsättningsutveckling
Sysselsättningsutveckling Compare har ökat antalet anställda med 23% Antalet anställda har i länet ökat med 12% Jämförelseföretagen har ökat antalet anställda med 57% © Grufman Reje 2011

17 Sammanfattning av Compare 2001-2008
Sammanfattning av Compare Tillväxten är högre än länet och jämförelsegruppen. Konkurrenskraften och avkastningen har ökat mer än länet och jämförelsegruppen. Antalet anställda har ökat mer än länet men mindre än jämförelsegruppen. © Grufman Reje 2011

18 © Grufman Reje 2011

19 Reflektioner Kluster växer snabbare än de företag som står utanför gemenskapen. Konkurrenskraften utvecklas oftast bättre i kluster. Klustren utvecklas i olika kontexter och befinner sig i olika faser. Vidare forskning krävs, men det finns skäl att tro att branschmognaden, klustersamarbetets syfte och organisationen av samarbetet är viktiga förklaringsfaktorer.

20 Effektmätning av kluster
Effektmätning av kluster - exemplet Compare Karlstad 8 februari 2011 Anna Löfmarck Grufman Reje management © Grufman Reje 2011


Ladda ner ppt "Effektmätning av kluster"

Liknande presentationer


Google-annonser