Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Sammanhållningspolitiken och Europa 2020. 2 Strukturfonderna efter 2013 2008-2009: Förberedelser! 2010: Europa 2020 5e sammanhållningsrapporten Budgetöversyn.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Sammanhållningspolitiken och Europa 2020. 2 Strukturfonderna efter 2013 2008-2009: Förberedelser! 2010: Europa 2020 5e sammanhållningsrapporten Budgetöversyn."— Presentationens avskrift:

1 1 Sammanhållningspolitiken och Europa 2020

2 2 Strukturfonderna efter 2013 2008-2009: Förberedelser! 2010: Europa 2020 5e sammanhållningsrapporten Budgetöversyn 2011: Budget och förordningar 2012-2013: Slutförhandling 2014: Start ny period!

3 3 En ny strategi för Europa Visionen: Smart och Hållbar Tillväxt för alla President Barroso: « The crisis is a wake-up call… »business as usual » would consign us to a gradual decline »

4 4 Lärdomar från Lissabonstrategin Gemensam syn på utmaningar och riktning av reformer men brister i genomförandet…

5 5 Fem överordnade mål ● 75% i Sysselsättning ● 3% investeringar i FoU ● 20/20/20 Klimat/energi ● Utbildning, avhopp högst 10%, högre utbildn minst 40% ● Social integrering, lyfta 20 milj. ur fattigdom

6 6 2020 målen EU - Sverige MålEU-27Sverige Sysselsättningsgrad, mål 75 % av befolkningen 20-64 år (2009) 69.1%78.3% 3% av EUs BNP skall investeras i FoU 1.9%3.75% Minska utsläppen av växthusgaser med 20% (1990=100) Mål 80 88.788.3 Öka förnybar energin som andel av slutlig energikonsumtion med 20 % 10.3%44.4% Öka energieffektiviteten med 20% (kgoe/1000€) (under utveckling) 167.11152.08 Minskad andel ungdomar som slutar skolan i förtid, mål 10% (2009) 14.4%10.7% Ökad andel av 30-34 åringar som har eftergymnasial utbildning till 40% (2009) 32.3%43.9% Minska antalet personer som lever i fattigdom med 20 milj. 120 322 000 24.5% av befolkningen 1 427 000 15.5% av befolkningen

7 7 Sju huvudinitiativ Smart Tillväxt Hållbar Tillväxt Tillväxt för alla Innovation « Innovationsunionen » Klimat, energi och rörlighet « Resurseffektivt Europa » Sysselsättning och kompetens « Agendan för ny kompetens för nya arbetstillfällen » Utbildning « Unga på väg » Konkurrenskraft « Industripolitik i globaliseringens tid » Bekämpning av fattigdom « Europeiska plattformen mot fattigdom » Digitala samhället « Digitala agendan «

8 8 Vilken roll för strukturfonderna? Central roll! -Strukturell anpassning -Solidaritet -Europa 2020 -Territoriell sammanhållning

9 9 Hur kan strukturfonderna utvecklas? -Ytterligare förenkling -Nya finansiella verktyg -Större fokus på resultat

10 10 Vad innebär detta konkret?  5 e Sammanhållningsrapporten

11 11 Tack för er uppmärksamhet! Mer information: http://ec.europa.eu/regional_policy http://ec.europa.eu/eu2020/index_en.htm Jadranka Vukovic Johnsson DG Regional Policy Unit H3 - Lithuania, Denmark, Sweden jadranka.vukovic-johnsson@ec.europa.eu Tel +32 2 2967229


Ladda ner ppt "1 Sammanhållningspolitiken och Europa 2020. 2 Strukturfonderna efter 2013 2008-2009: Förberedelser! 2010: Europa 2020 5e sammanhållningsrapporten Budgetöversyn."

Liknande presentationer


Google-annonser