Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EUROPA 2020 – en lägesrapport Östsam, 27 april 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EUROPA 2020 – en lägesrapport Östsam, 27 april 2012."— Presentationens avskrift:

1 EUROPA 2020 – en lägesrapport mats.soderberg@skl.se Östsam, 27 april 2012

2 EU 2020

3 Förväntade jobb – kompetensnivåer fram till 2020 Hög Med Låg

4 ”Det är aldrig för sent att lära” Meddelande från EU-kommissionen 2006 - Utvecklingen av livslångt lärande går i för långsam takt, vägande skäl finns att öka investeringarna! - 72 miljoner lågutbildade arbetare i Europa, - dvs 1/3 av arbetskraften. - 50 procent av de nya arbetstillfällena 2010 kräver utbildning på eftergymnasial nivå / högskolenivå. - Endast 15 procent av jobben kan utföras av ”low-skilled”. KOM (2006) 614

5 Framtidsstrategin EU 2020 - 40 % till studier p å eftergymnasial niv å - Investera i ö vriga 60 % livsl å ngt l ä rande - Smart - Green - Inclusive growth Sverige som en integrerad del av ett mer kunskapsbaserat Europa KOM(2010) 2020

6 Överordnade EU-mål - Den andel av ungdomar som slutar i förtid ska vara under 10 procent. - Minst 40 procent av den yngre generationen skall ha avslutad högre utbildning. - Andel i arbete (75%), Investeringar i FOU (3 %), Energi- och klimatmål 20/20/20, Minskad fattigdom (- 20 miljoner). KOM(2010) 2020

7 Huvudinitiativ ”Flaggskeppsinitiativ” - ”Innovationsunionen - ”Unga på väg”. - ”En digital agenda för Europa.” - ” Ett resurseffektivt Europa.” - ”Industripolitik för globaliserad tid” - ”En agenda för ny kompetens och fler arbetstillfällen” (New skills for new jobs). - ”Europeisk plattform mot fattigdom” KOM(2010) 2020

8

9 Unga på väg - En ny agenda för att reformera och modernisera den högre utbildningen, - Sätta riktmärken för universitetens resultat. - En ny internationell EU-strategi för att främja attraktiviteten i den europeiska högre utbildningen och akademiskt samarbete - Utbyte med partner världen över. KOM(2010) 477

10 Unga på väg - Föreslå en flerårig agenda för strategisk innovation och entreprenörskap under de kommande sju åren. - Att stödja en kraftig utveckling av rörlighet mellan länder. KOM(2010) 477

11 Unga på väg CZ * BG * L * GR * DK Faites l’Europe Paris F Murcia E Maribor, SL European youth week Week of Young Europe initiative

12 • Flexible pathways • No dead ends • Efficiency of vocational and adult education I satsningen ska man erbjuda länderna stöd i arbetet med att analysera och förutsäga de framtida behoven med att analysera och förutsäga de framtida behoven och att anpassa utbildningarna efter dem. och att anpassa utbildningarna efter dem. Ny kompetens och fler arbetstillfällen

13 • Skifta mot miljöskatter i stället för skatter på arbete • Omställning till grön ekonomi (20 miljoner nya jobb) • Bemanningen inom hälsovården. • Informations- och kommunikationsteknologi EU-kommissionen 18 april 2012

14 Preliminära EU-2020 mål, utbildning ett urval länder LandBECYCZFIFRIESESISK Skolavbrott 9,5105,589,581056 Högre utb. 47463242506040 30

15 SKL Regional satsning minskade utbildningsavbrott Plug in, mot utbildningsavbrott SKL + fem regionförbund, ESF, start våren 12. - Bassatsning, Nyckeltal för utbildningsavbrott SKL + samtliga regionförbund och regionala kommunförbund, start hösten 12 - Sammanställning, exempel, SKL, Moniqa Klefbom, våren 12

16 PLUG-IN Målgruppen för projektet är ungdomar över 16 år som funderar på att hoppa av gymnasiet eller som redan har gjort det.

17 -Syftet med projektet är att genom olika insatser och nya utbildningsstrukturer fånga upp de elever som löper störst risk att hoppa av gymnasiet innan de har gjort det. -Dessutom gäller det att få de ungdomar som redan har hoppat av gymnasiet tillbaka till skolan så att de kan avsluta sina studier med fullständig gymnasieexamen. PLUG-IN

18 -Fram till juni 2014 finansieras projektet till hälften av ESF-rådet (Europeiska socialfonden) som skjuter till närmare 98 miljoner kronor. -Lika mycket förväntas de medverkande regionerna och kommunerna bidra med, framför allt i form av arbetstid, lokaler och ersättningar till ungdomar. PLUG-IN

19 Projektets fyra huvudprocesser: - Rapporteringssystemet för lägesrapporter, tid, ekonomi mm (avtal) - Utvecklingsverkstäderna och utvecklingsstödet till dem - Uppföljning, utvärdering och innovationsskapande - Information, spridning och påverkan PLUG-IN

20 Delprojekt och verkstädernas inriktning, sid 1 Västerbotte n JämtlandÖstsamGRKalmar Kronoberg Förbättra elevstatistik X X Praktikinsatser XXX Övergången grundskola X Kartläggning/ uppföljning målgrupp XX Elevhälsa X Introduktionsprogram X Informationsansvaret X XX SYV XXX Erfarenhetsutbyte/ kompetensutveckling X X OCN X PLUG-IN

21 VästerbottenJämtlandÖstsamGRKalmar Kronoberg Entreprenöriellt lärande Mentorskap/ coachning XX Flexibla utbildnings- strukturer X X Pedagogik X X Aktiv uppsökning X Insatser för redan avhoppade X Samverkan XXXXX Särskilda insatser för olika diagnoser X Delprojekt och verkstädernas inriktning, sid 2

22 En agenda för modernisering av Europas system för högre utbildning - Öka antalet utexaminerade från högskolor, alla nivåer. - Tydliga banor för övergång från yrkesinriktad utbildning (och annan utbildning) till högre utbildning. - Göra högskolornas utveckling av humankapital bättre och mer relevant. - Stärkt ”Kunskapstriangel” utbildning, forskning, näringsliv. - Internationalisering av högre utbildning.

23


Ladda ner ppt "EUROPA 2020 – en lägesrapport Östsam, 27 april 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser