Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

För mycket salt i maten – dags att agera!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "För mycket salt i maten – dags att agera!"— Presentationens avskrift:

1 För mycket salt i maten – dags att agera! 2013.07.18
Anette Jansson

2 Salt idag Intag g. Bör minska till 6 g för kvinnor och 7 g för män. 75 % av saltet vi äter kommer från bland annat kött och chark, fiskprodukter, bröd, färdiga rätter, restaurangmat. Salt riskfaktor för högt blodtryck.

3 Finland, UK, USA, Canada, Danmark, Norge, Portugal mf
Saltfrågan i världen EU kommissionens ”high level group” för frågor om nutrition och fysisk aktivitet Salt en prioriterad fråga 2008 Finland, UK, USA, Canada, Danmark, Norge, Portugal mf WHO Europa: Salt Action Network (ESAN) World World Action on Salt and Health (WASH)

4 Minska saltinnehållet med 16%
Mål inom EU Rådsslutsatser Riktmärken för livsmedelsgrupper som representerar de största saltkällorna Minska saltinnehållet med 16% Bröd Färdigmat Kött- och charkprodukter Ost Medlemsstaterna kan sätta egna mål

5 Livsmedelsverkets arbete med salt 2005-2013
Saltprogram Dialog med livsmedelsbranschen, inga satta mål Flera möten och seminarier har hållits Märkning EUs informationsförordning Nyckelhålet Nyckelhål på restaurang Konsumentinformation Webben Livsmedelsdatabasen I olika typer av råd om bra matvanor Uppföljning Salt i restaurangmat Matkorgen Riksmaten Saltarbete i andra länder EU- ESAN WHO

6 Workshop: Livsmedelsverket, Svenska Dagligvaruhandel, Visita, Livsmedelsföretagen
Möjligheter Intresse att delta i arbetet finns hos branschen. Informationsförordningen och obligatorisk märkning av salt. Goda exempel finns. Nyckelhålet Nya mattrender - back to basics ”Saltmärkning” i recept Hot Bristande strategi och stöd från myndigheterna Bristande konsumentefterfrågan Tillsatsdebatten Matsäkerhet Bristande intresse från media Modedieter Vissa delar av branschen är ointresserade

7 Gemensamt synsätt mellan Li, SHR, Dagligvaruhandeln och SLV
Workshop: Livsmedelsverket, Svenska Dagligvaruhandel, Visita, Livsmedelsföretagen Svagheter Styrkor Gemensamt synsätt mellan Li, SHR, Dagligvaruhandeln och SLV Kompetens finns Forskning finns ex SIK Goda exempel finns (f f a inom industrin) Bra nätverk existerar Svårt att få energi i frågan Brist på resurser Ingen som driver frågan

8 Insikter Politisk vilja behövs för att driva frågan och lyckas.
Nationell strategi behövs. Konsumentintresse behövs. Branschen behöver vara med. Goda exempel finns men måste synliggöras.

9 Vad sker nu? Uppvaktning av Landsbygdsdepartementet har gjorts av WASH. SIK projekt som syftar till att hjälpa olika branscher.(Matlandet Sverige) Livsmedelsverket deltar och följer arbetet internationellt. Nordisk informationskampanj till konsument (Nordiska ministerrådet) Nya kriterier för salt i Nyckelhålet 2014.


Ladda ner ppt "För mycket salt i maten – dags att agera!"

Liknande presentationer


Google-annonser