Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mervärden av internationellt samarbete Vär(l)den i Västerbotten 24 januari 2013 Lisa Hörnström Senior Research Fellow Nordregio.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mervärden av internationellt samarbete Vär(l)den i Västerbotten 24 januari 2013 Lisa Hörnström Senior Research Fellow Nordregio."— Presentationens avskrift:

1 Mervärden av internationellt samarbete Vär(l)den i Västerbotten 24 januari 2013 Lisa Hörnström Senior Research Fellow Nordregio

2 Nordiskt forskningsinstitut inrättat av Nordiska Ministerrådet 1997 33 anställda Fokusområden för det nordiska samarbetet kring regionalpolitik 2013-2016: Demografi och välfärd, Grön tillväxt och Hållbar utveckling i Arktis ESPON, FP7, INTERREG, EU-kommissionen, Nordiska Ministerrådet, nationella och regionala myndigheter i de nordiska länderna Nordregio ”ska fungera som en brygga mellan forskning och policy”

3 Hur kan internationellt samarbete bidra till mervärde i det regionala utvecklingsarbetet? Vad kan uppnås genom internationellt samarbete som inte kan uppnås genom nationella, regionala och lokala satsningar och initiativ? Hur kan kunskaper och kontakter som erhållits genom internationellt samarbete spridas i organisationen och till andra organisationer och aktörer i regionen?

4 Internationellt samarbete – idag en alltmer integrerad del av det regionala utvecklingsarbetet Gränsregionalt och transnationellt samarbete har blivit viktigare, inte minst p.g.a. möjligheter till finansiering av projekt

5 Mervärde av gränsregionalt och transnationellt samarbete i nordiska regioner Analysunderlag om gränsregionalt och transnationellt samarbete inför programperioden 2014-2020 8 gränsregionala och 3 transnationella program berör nordiska regioner Tematisk koncentation: –På vilka områden ger gränsöverskridande samarbete det största mervärdet? –Hur välja ut de teman som de kommande programmen ska fokusera på?

6 Västerbotten Nord Botnia-Atlantica Norra Periferin Östersjö- programmet

7 Tematiska mål STÄRKA FORSKNING, TEKNISK UTVECKLING OCH INNOVATION ÖKA TILLGÅNGEN TILL, ANVÄNDNINGEN AV OCH KVALITETEN PÅ INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK ÖKA KONKURRENSKRAFTEN HOS SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG STÖDJA ÖVERGÅNGEN TILL EN KOLDIOXIDSNÅL EKONOMI INOM ALLA SEKTORER FRÄMJA ANPASSNING, RISKFÖREBYGGANDE OCH RISKHANTERING I SAMBAND MED KLIMATFÖRÄNDRINGAR SKYDDA MILJÖN OCH FRÄMJA EN HÅLLBAR ANVÄNDNING AV RESURSER FRÄMJA HÅLLBARA TRANSPORTER OCH FÅ BORT FLASKHALSAR I VIKTIG NÄTINFRASTRUKTUR FRÄMJA SYSSELSÄTTNING OCH ARBETSKRAFTENS RÖRLIGHET FRÄMJA SOCIAL INKLUDERING OCH BEKÄMPA FATTIGDOM INVESTERA I UTBILDNING, FÄRDIGHETER OCH LIVSLÅNGT LÄRANDE FÖRBÄTTRA DEN INSTITUTIONELLA KAPACITETEN OCH EFFEKTIVITETEN HOS DEN OFFENTLIGA FÖRVALTNINGEN

8 Programperiod 2007-2013 Regionala särdrag Gränsregionalt mervärde i de nuvarande programmen? I vilken utsträckning motsvarar de nuvarande programmens prioriteringar de 11 tematiska områdena?

9 “Spatial closeness, comparable structures, spatial patterns and development challenges facilitate stronger cooperation.” ESPON 2.4.2, (2006), Integrated analysis of Transnational and National Territories Based on ESPON results, Final Report, ESPON CU

10 Vad är gränsregionalt mervärde? Lärande Lösningar på gemensamma problem Skapa kritisk massa Bygga strukturer för samarbete och samman- hållning

11 1. Regionala särdrag och utvecklingstendenser: Utvecklingstendenser under programperioden 2007-2013 Effekter av den ekonomiska krisen Utmaningar och möjligheter Lika/olika regioner

12

13

14

15

16 2. Vilken typ av mervärde? Lärande: Ex. Central Baltic; göra överföring av kunskap mer konkret Lösningar på gemensamma problem: Ex. Östersjöprogrammet: Östersjön som en gemensam resurs Skapa kritisk massa: Ex. Nordprogrammet: bygga gränsöverskridande innovationssystem Bygga strukturer för samarbete och sammanhållning: Ex. South Baltic: bygga vidare på befintliga samarbetsstrukturer

17 Sammanfattning: Tematisk koncentration och mervärde av gränsregionalt samarbete

18 Hur kan internationellt samarbete bidra till mervärde i det regionala utvecklingsarbetet? Vad kan uppnås genom internationellt samarbete som inte kan uppnås genom nationella, regionala och lokala satsningar och initiativ Hur kan kunskaper och kontakter som erhållits genom internationellt samarbete spridas i organisationen och till andra organisationer och aktörer i regionen?

19 Added Value of Cross-Border and Transnational Cooperation in Nordic Regions, Nordregio Working Paper 2012:14: http://www.nordregio.se/en/Publications/Publications-2012/Added-Value- of-Cross-Border-and-Transnational-Cooperation-in-Nordic-Regions/ Kontakt: lisa.hornstrom@nordregio.se


Ladda ner ppt "Mervärden av internationellt samarbete Vär(l)den i Västerbotten 24 januari 2013 Lisa Hörnström Senior Research Fellow Nordregio."

Liknande presentationer


Google-annonser