Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nordisk slutkundsmarknad

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nordisk slutkundsmarknad"— Presentationens avskrift:

1 Nordisk slutkundsmarknad
Daniel Norstedt Projektledare, Energimarknadsinspektionen

2 Bakgrund till arbetet med nordisk slutkundsmarknad
En gränslös nordisk elmarknad har varit på den politiska agendan sedan mitten av 1990-talet Fokus har länge legat på att utveckla råkraftsmarknaden NordREG har arbetat med Nordisk slutkundsmarknad sedan 2005 Flera utredningar har genomförts

3 Bakgrund till arbetet med nordisk slutkundsmarknad – forts.
2009 publicerade NordREG en rapport där det framgick att det är möjligt att nå en gemensam nordisk slutkundsmarknad till 2015 Nordiska energiministrarnas möte hösten 2009 NordREG fick i uppdrag att presentera en detaljerad implementeringsplan Hösten 2010 publicerade NordREG implementeringsplanen Planen och processen fick förnyat stöd För 2011 har projektet tilldelats 3 miljoner DKK från nordiska ministerrådet

4 Vad menas med Nordisk slutkundsmarknad?
Sänkta barriärer mellan länderna genom likartade processer och regler Kritiska frågor först Allt behöver inte harmoniseras Principer: Ska vara enkelt för elhandlare att agera över gränserna Marknaden ska vara öppen för alla kunder Tillräckligt kundskydd oavsett elhandlare Förändringar kommer krävas i alla länder!

5 Varför ska vi ha en Nordisk marknad?
Naturlig fortsättning på gemensam råkraftsmarknad Ett steg på vägen mot en europeisk marknad 1 marknad är effektivare än 4 Nischade produkter Tillfälle att utveckla marknaden (effektivare och mer kundvänlig) Status quo är inget alternativ!

6 Pågående aktiviteter Under ligger fokus på att ta fram den framtida marknadsmodellen Exempel på utredningar: Faktureringsmodell Kundgränssnitt (hur kunden möter marknaden) Harmonisera allmänna avtalsvillkor? Datahantering (hubbar?) Kundskydd Anvisad elleverantör I varje utredning tar vi hänsyn till fördelar och nackdelar för kunder, elhandlare, nätföretag och samhället i övrigt

7 Testa och införa system, utbilda personal mm.
Specification Design Implementation 2010 – 2011/2012 2012 – 2013/2014 2014 – Specifikation: Utforma målbild Design: Utveckling i detalj av gemensamma system, processer och regelverk Implementering: Testa och införa system, utbilda personal mm.

8

9 Kundgränssnitt och fakturering

10 Roller och ansvar i kundgränssnittet - sammanfattning av rekommendationerna
Elhandlare (och andra aktörer på den fria marknaden) bör ansvara för de kundkontakter som berör produkter och tjänster som erbjuds eller kan erbjudas på den fria marknaden. Nätföretag bör enbart ansvara för de kundkontakter som berör strikt nätrelaterade frågor (anslutning, elmätare, elkvalitet, avbrott mm).

11 Roller och ansvar i kundgränssnittet - skäl för förslag
Förtydliga ansvarsfördelning och förenkla för kunden Öka elhandlarens roll på marknaden Se till att nätföretaget har kvar kundkontakt i relevanta frågor Säkerställa att alla elhandlare kan konkurrera på lika villkor

12 Faktureringsmodell - förslag
Huvudförslag: obligatorisk samfakturering som utförs av elhandlaren Alternativt förslag: frivillig samfakturering som utförs av elhandlaren Slutgiltiga rekommendationer från NordREG under hösten

13 Varför samfakturering?
Enklare för kunden Bra för konkurrensen Kundens makt ökar Kan främja energieffektivisering och utveckling av nya tjänster

14 Övrigt Ingen obligatorisk standardisering av tariffstrukturer eller tariffnivåer Ingen harmonisering av skatter Analys av riskfördelning och riskminimering Månadsvis fakturering mellan aktörer (inkl kunder) men elhandlare bör ges 1 månad plus 15 dagars kredit för betalning till nätföretag Frivilliga försäkringslösningar kan användas Eventuell harmonisering av viss information på elräkningen

15 Samfakturering – generella utmaningar
Kostnad för att gå över till samfakturering Minskad kontakt mellan nätföretag och kund Ökad risk

16 Frågor? För mer info: Daniel Norstedt,


Ladda ner ppt "Nordisk slutkundsmarknad"

Liknande presentationer


Google-annonser