Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering 2012-12-06Referensgruppsmöte no 3.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering 2012-12-06Referensgruppsmöte no 3."— Presentationens avskrift:

1 Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering 2012-12-06Referensgruppsmöte no 3

2 Innehåll • Kravspecifikation för informationshanteringsmodell • Fortsatta arbetet • Annat? 2012-12-06Referensgruppsmöte no 3

3 Grundläggande förutsättning för modell • Nordisk slutkundsmarknad – Nu 300+ aktörer – Sedan 900+ aktörer enbart med de nordiska aktörerna • Utvecklingen av energitjänster – Elhandlare, energitjänsteföretag Centraliserad lösning 2012-12-06Referensgruppsmöte no 3

4 Reglering • Den aktör som ges ansvaret att driva denna lösning bör vara reglerad • Anslutning/Rapportering bör vara obligatorisk 2012-12-06Referensgruppsmöte no 3

5 Kravspecifikation; hubben • Det ska finnas en kundportal genom vilken kunden kan hämta relevant information om konsumtion, avtalsvillkor såsom t ex när avtalet upphör, uppsägningstid, uppsägningsvillkor; • Bytesprocessen; • In- och utflyttnings processer; • Lagring av elkunds konsumtionsdata; • Lagring av relevant kunddata; • Lagring av relevant data rörande elhandlare; • Lagring av relevant data rörande avbrott exempelvis 2012-12-06Referensgruppsmöte no 3

6 För kunden Kunden bör ha ett gränssnitt, ett slags kundportal, gentemot den centraliserade lösningen genom vilken kunden kan hämta information om: • Information om existerande elavtal, energitjänsteavtal t.ex. avtalsvillkor såsom när avtalet upphör, uppsägningstid, uppsägningsvillkor; • sin aktuella och historiska energiförbrukning; • översikt och information över utlämnade fullmakter; • information om nättariffen, ev effekttariffer tc 2012-12-06Referensgruppsmöte no 3

7 För elhandlaren Elhandlaren ska hämta/lämna följande information till den centraliserade lösningen: • nuvarande elhandlare ska lämna information rörande existerande elavtal för uttagspunkt; • elhandlaren ska kunna hämta relevant information rörande befintlig eller presumtivt ny kund, dock alltid med kundens tillåtelse; 2012-12-06Referensgruppsmöte no 3

8 För energitjänsteföretaget • nuvarande energitjänsteföretag ska lämna information rörande existerande energitjänsteavtal för uttagspunkt; • energitjänsteföretaget ska kunna hämta relevant information rörande befintlig eller presumtivt ny kund, dock alltid med kundens tillåtelse; 2012-12-06Referensgruppsmöte no 3

9 För nätägaren Nätägaren ska göra följande i förhållande till den centraliserade lösningen: • Uppge mätvärden för uttagspunkt, även historiska värden, mätvärden även för inmatning eller nettomätning i de fall kunden är mikroproducent • Uppge information om befintlig tariffstruktur,ev. effekttariffer, reellt effektuttag i uttagspunkt • Information om planerade och pågående (även icke planerade) avbrott etc, avbrottsersättning, utbetalade av avbrottsersättning 2012-12-06Referensgruppsmöte no 3

10 För nätägaren forts • Mätvärden för uttagspunkt • Information om befintlig tariffstruktur samt ev effekttariffer • Information om avbrott etc 2012-12-06Referensgruppsmöte no 3

11 Ei föreslår… • Delrapport • Utredning och analys av; – Kostnader – Konsekvenser – Specifikt innehåll 2012-12-06Referensgruppsmöte no 3

12 2012-12-06 Tack för uppmärksamheten! www.ei.se www.elpriskollen.se Referensgruppsmöte no 3


Ladda ner ppt "Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering 2012-12-06Referensgruppsmöte no 3."

Liknande presentationer


Google-annonser