Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Enklare faktura Seminarium 25 mars 2014. Dagordning • 09.30 – 10.00 Kaffe • 10.00 – 10.45 Ei presenterar uppdraget och förslag • 10.45 – 11.45 Diskussion.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Enklare faktura Seminarium 25 mars 2014. Dagordning • 09.30 – 10.00 Kaffe • 10.00 – 10.45 Ei presenterar uppdraget och förslag • 10.45 – 11.45 Diskussion."— Presentationens avskrift:

1 Enklare faktura Seminarium 25 mars 2014

2 Dagordning • 09.30 – 10.00 Kaffe • 10.00 – 10.45 Ei presenterar uppdraget och förslag • 10.45 – 11.45 Diskussion • 11.45 – 12.00 Sammanfattning och avslutning

3 Uppdraget • Centralt för en fungerande elmarknad är att kunderna får den information de behöver för att kunna göra aktiva val • Ei ska därför ge förslag på vad en faktura kan innehålla samt hur informationen ska presenteras • Förslagen ska möjliggöra för kunder att i större utsträckning göra aktiva val • Tillvarata kunskaper och erfarenhet hos Konsumentverket och andra relevanta aktörer

4 Tidplan • Seminarium den 25 mars • Förslagen klara senast 10 april, intern process • Rapportering 30 maj

5 Avstämningar med aktörer • Bilaterala möten med KoV, Energimarknadsbyrån, Svensk Energi och Oberoende Elhandlare • Uppmaning om att lämna synpunkter på webben • Dagens seminarium – Uppmaning att inkomma med synpunkter

6 Bilaterala möten – synpunkter – Viktigt att inte skapa mer oklarheter – förvirra kunden – För lite information idag – Snarare rätt information än mer information – Den viktigaste informationen bör finnas på fakturan – Jämförpris med på fakturan – Avtalets namn, avtalets längd, uppsägningstid, brytkostnader – Reglera gemensamma definitioner – Fakturan ett konkurrensmedel, helst ingen reglering alls Genomgående – anvisade kunder särskilt skyddsvärda

7 Webbnotis – övergripande synpunkter – Fakturan konkurrensmedel – Fakturan ska spegla kundens avtal – Konsumenternas rättigheter och ursprungsmärkning bör ej finnas med på fakturan • Om den ska vara med så endast avseende kundens eget val (ursprung) – Gemensam terminologi – regleras – Totalpris per kWh – Spotpris - definiera – Högre krav för anvisningsfakturor – Utökat krav på förbrukningsstatistik – CO2 påverkan per kWh eller för perioden

8 Förslag

9 Förslag, ny 8 kap 17 § En faktura från en elleverantör eller en nätkoncessionshavare ska innehålla avtalets namn och väsentlig information om elanvändarens avtal Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, nätmyndigheten får meddela föreskrifter om vad som avses med väsentlig information samt hur de ska presenteras.

10 Alternativ 8 kap 17 §, med jämförpris En faktura från en elleverantör eller en nätkoncessionshavare ska innehålla avtalets namn och väsentlig information om elanvändarens avtal samt jämförpris. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, nätmyndigheten får meddela föreskrifter om vad som avses med väsentlig information samt hur de ska presenteras.

11 Anvisat avtal, förslag ny 8 kap 17 a § En anvisad elleverantörs faktura ska även innehålla uppgift om innebörden av ett anvisat elavtal samt uppgift om hur elanvändaren kan välja elavtal. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, nätmyndigheten får meddela föreskrifter om vad uppgifterna enligt första stycket ska innehålla samt hur de ska presenteras.

12 Anvisat avtal, alternativ 8 kap 17 a §, med jämförpris En anvisad elleverantörs faktura ska även innehålla uppgift om innebörden av ett anvisat elavtal, hur elanvändaren kan välja elavtal samt jämförpris. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, nätmyndigheten får meddela föreskrifter om vad uppgifterna enligt första stycket ska innehålla samt hur de ska presenteras.

13 Innehåll i föreskrift; väsentlig information – Bindningstid – Uppsägningstid och villkor – Brytkostnader – Anläggnings-id och områdes-id även på elhandlarfakturan – Hänvisning till prisjämförelsesite – Förbrukningsuppgifter – Reglerad gemensam terminologi – Totalkostnad per kWh – elnät – Jämförpris / totalkostnad per kWh – elhandel – Annat?

14 Innehåll i föreskrift; presentation av information • Ruta med den viktigaste informationen • Format • Annat?

15 Frågor/Diskussion • Elhandel respektive elnät • Kunder/Konsumenter • Alla avtal • Aktivitet • Jämförpris / totalkostnad per kWh • Format, presentation

16 Konsekvenser Uppmaning - fundera över vilka konsekvenserna skulle vara för kunder, elhandlare och nätägare avseende: • Vilka förändringar skulle förslagen medföra? – Kundservice (ökad eller minskad belastning) – Organisation – IT-system • Hur många arbetstimmar skulle förslagen medföra? – Dels att införa – Dels löpande • Vilka engångskostnader skulle förslagen medföra?

17 Tack för uppmärksamheten! www.ei.se www.elpriskollen.se

18 Webbnotis – synpunkter – Fakturan konkurrensmedel – Fakturan ska spegla kundens avtal – Konsumenternas rättigheter och ursprungsmärkning bör ej finnas med på fakturan • Om den ska vara med så endast avseende kundens eget val – Gemensam terminologi – regleras – Totalpris per kWh – Spotpris - definiera – Högre krav för anvisningsfakturor – Utökat krav på förbrukningsstatistik – CO2 påverkan per kilowatt eller för perioden


Ladda ner ppt "Enklare faktura Seminarium 25 mars 2014. Dagordning • 09.30 – 10.00 Kaffe • 10.00 – 10.45 Ei presenterar uppdraget och förslag • 10.45 – 11.45 Diskussion."

Liknande presentationer


Google-annonser