Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lustgaskonsortiet Johanna Borgendahl, Stockholms läns landsting

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lustgaskonsortiet Johanna Borgendahl, Stockholms läns landsting"— Presentationens avskrift:

1 Lustgaskonsortiet Johanna Borgendahl, Stockholms läns landsting
1 Lustgaskonsortiet Johanna Borgendahl, Stockholms läns landsting

2 Syfte och behov Bildades 2008 – lustgasen ny miljöfråga
2 Syfte och behov Bildades 2008 – lustgasen ny miljöfråga I princip alla lt/regioner finns representerade (aktivt eller passivt) Erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan landsting och regioner ”En röst” mot leverantörer Tekniska lösningar 2

3 Arbetsformer - 5 ggr/år de första åren Möten
3 Arbetsformer Möten - 5 ggr/år de första åren - 2 ggr/år sedan 2012 Primärt telefonmöten, ett ”fysiskt” möte per år Inbjudna föredragshållare och studiebesök Inga organiserade arbetsgrupper SLL sammankallande och ordförande , nu roterande ordförande- och sekreterarskap 3

4 Interna och externa aktiviteter
4 Interna och externa aktiviteter Seminarium 2009 Broschyr Sammanställningar Hemsida Projectplace (SLL ansvarig i dagsläget) 4

5 Vad har uppnåtts Kunskapshöjning
5 Vad har uppnåtts Kunskapshöjning - spridit kunskap om olika system för destruktion, uppföljning och mätning - delat rutiner och instruktioner - lärt av varandras framgångsfaktorer och utmaningar avseende både teknik och hantering Omvärldsbevakning (leverantörer på marknaden, medicinsk utveckling) Informationsutbyte vid leverantörskonkurs Mål och handlingsplaner i landsting/regioner 5

6 Lägesrapport och framtida behov
6 Lägesrapport och framtida behov De ursprungliga behoven avseende lustgas kvarstår, medlemmarna är i olika faser Behov av att lära mer om anestesigaser och hur vi kan minska utsläppen av dessa SLL har inte längre resurser för att driva konsortiet – roterande ordförandeskap Två möten per år lämpligt 6

7 7 Tack för uppmärksamheten! Frågor? Johanna Borgendahl, 7


Ladda ner ppt "Lustgaskonsortiet Johanna Borgendahl, Stockholms läns landsting"

Liknande presentationer


Google-annonser