Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kompetenslyftet eHälsa i primärvården Välkommen!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kompetenslyftet eHälsa i primärvården Välkommen!"— Presentationens avskrift:

1

2 Kompetenslyftet eHälsa i primärvården Välkommen!
Dialogseminarium – Grundläggande eHälsa Utvecklingsledare:

3 Grundläggande eHälsa eHälsa – vad är det egentligen?
Insidan - Uppbyggnad - SLSOs ledningssystem - Avvikelsehantering (Händelsevis) Fika Att arbeta i en sammanhållen journal - Patientdatalagen (PDL) - SALA - Spärrad journalinformation - Aktiva val Vårddokumentation och uppföljning eHälsa i framtiden? Sammanfattning och reflektion

4 eHälsa – vad är det egentligen?
Vad betyder eHälsa för dig? Vad tänker du om begreppet, vad får du för associationer, hinder /möjligheter? Vad kan eHälsa tillföra vården, för patienten och för dig? Dialog, t.ex. bikupor, 2-3 minuter Vad betyder eHälsa för dig? Vad tänker du om begreppet, vad får du för associationer, hinder /möjligheter? Vad kan eHälsa tillföra vården, för patienten och för dig?

5 eHälsa är den struktur som håller samman patientens vårdprocesser i en hälso- och sjukvård som erbjuds av en mängd olika aktörer. eHälsa definieras som de digitala tjänster som ökar tillgängligheten till vården oavsett tid och plats, förbättrar samordningen av vårdinformationen och stärker patientens ställning i vården genom ökade möjligheter till delaktighet i vårdprocessen. Slutlig budget 2012 och planering 2013 – 2014 FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN, SLL

6 Kompetenslyftet eHälsa
Kompetens att använda elektronisk information och kommunikation inom vården. T.ex. TakeCare, statistik- & uppföljningsprogram, Mina vårdkontakter och webbportaler med information riktad till vårdgivare och patient. 6

7 Några eHälso-tjänster idag…
Förnya recept Webbtidbok Hälsotester Frågetjänster Vårdguiden i mobilen Klamydiatest Dialog: Vad använder vi hos oss idag? Inloggning med e-tjänstekort!

8 Nya förhållanden & behov
krav från patienter och politiker nya eHälso-tjänster webb-tidbokning, sms-påminnelse (följa sin remiss kommer snart) arbeta i sammanhållen journal standardiserad terminologi nationella kvalitetsregister (ndr, riks-svikt, stroke, luftvägs)

9 ”e-användandet” i Sverige
9 av 10 hushåll har Internetuppkoppling i hemmet 5 av 10 barn mellan år har en egen profil på något socialt nätverk (t ex Facebook, Twitter, blogg m fl) = våra framtida vårdtagare/ medarbetare 6 - 7 av 10 personer mellan år använder Internet dagligen 3 av 10 personer 75 år och äldre använder Internet dagligen 7 av 10 kvinnliga internetanvändare söker efter hälsoinformation på nätet jämfört med 5 – 6 av 10 av männen Mina vårdkontakter har ca användar- konton och ca ärenden/månad i Stockholms län (sept 2011) Källa: Internetstatistik.se + Mina vårdkontakter

10 eHälsa - tillgängligt för alla?
Dialog: Personer med funktionsnedsättningar? Personer med annat modersmål än svenska?

11 Kompetensgap? Dialog: Genom seminarier vill vi lyfta fram vad som finns och i dialog gemensamt utvecklas. Kompetens kostar men inkompetens kostar ännu mer!

12

13 Fika

14 Att arbeta i en sammanhållen journal

15 Patientdatalagen Sök info om patientdatalagen på insidan
Att arbeta i en sammanhållen journal Patientdatalagen Sök info om patientdatalagen på insidan Info-kampanj ”sammanhållen journal” länk Handbok till SOSFS 2008:14, informationshantering och journalföring

16 Vad är SALA? Att arbeta i en sammanhållen journal
Info om Sala på insidan Handbok för SALA

17 Spärrad journalinformation
Att arbeta i en sammanhållen journal Spärrad journalinformation Info om spärrad journalinformation på insidan

18 Aktiva val Att arbeta i en sammanhållen journal Vårdenhet Vårdgivare
Alla (samtycke krävs)

19 Pausgympa Pausövningar

20 Journaldokumentation
varför? för vem? var i journalen? Journalföring - riktlinjer för SLSO

21 Varför ska vi ha strukturerad vårddokumentation?
stöd för rätt vårdprocess, checklista enkel inmatning lätt att hitta, filtrerar fram, viktiga uppgifter verksamhetsutveckling kvalitetsuppföljning forskning

22 Informationens väg från TC till rapportverktyg
Intelligence Karolinska Intelligence Cortex Rapport server Rave III Intelligence Data laddas var 3:e dag till resp. enhets Rave db Data från TC skrivs in i K Intelligence tid: 1 ggr / dygn SLSO hämtar data mellan 1 ggr / dygn Intelligence SLSO vyn

23 Rapportverktyg – Rave3

24 Rapportverktyg – QlikView

25 eHälsa i framtiden? Dialog: Vad använder vi hos oss idag?

26 Vad har vi gått igenom idag?
eHälsa – vad är det egentligen? Insidan - Uppbyggnad - SLSOs ledningssystem - Avvikelsehantering (Händelsevis) Att arbeta i en sammanhållen journal - Patientdatalagen (PDL) - SALA - Spärrad journalinformation - Aktiva val Vårddokumentation och uppföljning eHälsa i framtiden?

27 Sammanfattning Behov av specifik utbildning med anledning av dagens tema? Behov av nya / reviderade lokala rutiner? Vad skall föras vidare till APT? Kompetenslyftets hemsida på Intranätet

28 Reflektion efter seminariet…


Ladda ner ppt "Kompetenslyftet eHälsa i primärvården Välkommen!"

Liknande presentationer


Google-annonser