Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

E-hälsa och invånartjänster

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "E-hälsa och invånartjänster"— Presentationens avskrift:

1 E-hälsa och invånartjänster

2 Nationell e-hälsa Landsting och regionerna går 2013 in i en ny 6-årig överenskommelse Nationell handlingsplan CeHis – Center för eHälsa i samverkan (på SKL) samordnar drift och utveckling

3 Nationell samverkan kring e-hälsa
Ökade krav på tillgänglig och säker information mellan vårdgivare E-hälsotjänster en naturlig del i vården – sällan unika per vårdgivare Kompetens och specialistkunskap kritisk faktor inom många landsting Invånare är rörliga Kostnader för drift och utveckling kan sänkas med ökat samarbete

4

5 Nationella invånartjänster
1177 sjukvårdsrådgivning på telefon

6 1177.se 2,5 miljoner besök i månaden
2700 nationella artiklar om sjukdomar undersökningar och behandlingar vårdmottagningar i Hitta och jämför vård Jämför priser och garantier i tandvården

7

8 Umo.se För unga 13-25 år Om sex, hälsa och relationer
besök per månad Var tredje besök i mobilen Normkritiskt och inkluderande

9 1177 sjukvårdsrådgivning på telefon
samtal per månad Över 90% är nöjda med tjänsten och följer råden Nära hälften av samtalen leder till egenvårdsråd Rådgivningsstöd med symtombaserade beslutsunderlag Nationell samverkan: natt, toppar, driftsproblem och språk

10 2012 2013 2014 … Klart Pågår LJ Pågår NAT Ej startat
Förfrågningstjänster Tidbok barnhälsovård Mina journalanteckningar Organdonation Återbud KBT-behandling Patientkvitto Mina provsvar Fråga vården Betalning av besök Mina röntgensvar Förnya recept Följa remiss (Cosmic) Mina vaccinationer Förnya hjälpmedel Självskattning levnadsvanor Beställ journalkopia eKallelse mammografi Kallelsetjänst eKallelse cellprov Välja vårdcentral Formulärtjänst – inför och efter besök Tidbokning mammografi (AGFA) Klamydiatest Patientens egen provtagning (PEP) Tidbokning Klinfys (PAF) Mina recept och läkemedel Tidbokning lab Omsorgsdagboken (kommunerna) Tidbokning Bukaorta Högkostnadsskydd Fristående tidbok SMS-kallelser tandvård Klart Tidbokning tandvård (T4) SMS-påminnelser Cosmic Tidbokning HPV-vaccinering Pågår LJ Tidbokning vård (Cosmic) Tidbokning cellprov Pågår NAT Tidbokning cellprov Min hälsoplan Videomöte Ej startat

11 Webbtidbokning – Mervärde både för patient och verksamhet
Patienten ska själv kunna välja tid som passar dem Patienten får större inflytande och delaktighet Minskad tidsåtgång för bokning, ombokning och avbokning av tider i verksamheten. Färre sena återbud och uteblivna besök, något som idag innebär betydande kostnader för Landstinget och onödiga väntetider. Gemensam utveckling och plattform ger bättre funktion för invånarna, kräver mindre resurser och ökar takten

12 Webbtidbok via Mina vårdkontakter
Laboratorierna (Fristående tidboken) – i drift HPV-vaccination (Fristående tidboken) – i drift Tandvård (T4) – pilot klart, breddinförande Cellprovtagning (SafirLis) – start i dec 2012 Primärvård och sjukhus (Cosmic) – 2013 Barnhälsovården (PMO) – 2013 Mammografi och radiologi (AGFA) Klinisk fysiologi (PAS) Blodgivning (ProSang)

13 Nya Mina vårdkontakter – 11 dec

14 Min hälsoplan (piloter i Jönköping)
…är en e-hälsotjänst i Mina vårdkontakter som kan användas vid förändring av levnadsvanor under en behandling vid kronisk sjukdom under rehabilitering 1. Planering 2. Genomförande 3. Uppföljning

15

16 Videomöte (piloter i Jönköping)

17 Följ din remiss (Stockholm)
Följ sina remisser via dator, smartphone eller läsplatta. Piloter pågår för patienter på sex vårdcentraler i Stockholms län Koppling till Cosmic och TakeCare

18 Journalen på nätet (Uppsala)
Alla invånare i Uppsala län kan läsa sin journal via Internet All informationen kommer från Cosmic Princip: all information som vi har ska ges till patienten ”Rådrum” för diagnoser och provsvar Psykiatri, klinisk genetik och kvinnofrid finns inte med i journalen på nätet Inloggning med e-legitimation via Mina vårdkontakter

19

20 Tack för er uppmärksamhet!
Sven-Åke Svensson Sektionschef webb och e-hälsa Informationsavdelningen


Ladda ner ppt "E-hälsa och invånartjänster"

Liknande presentationer


Google-annonser