Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Handlingsplan disposition

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Handlingsplan disposition"— Presentationens avskrift:

1 Handlingsplan 2013-2018 - disposition
Fortsatt utveckling 1

2 Utmaningar och möjligheter Målbild 2018 Årsvisa mål
Handlingsplan disposition Utmaningar och möjligheter Målbild 2018 Årsvisa mål Vad bör göras gemensamt , innehåll och principer Organisation och styrning Finansiering och ekonomimodell Sammanfattning och förslag till beslut 2

3 Målbild 2018 Individen Medarbetaren Beslutsfattaren
Handlingsplan Målbild 2018 Individen Kunna ta eget ansvar för sin hälsa Medarbetaren Ha rätt arbetsverktyg Beslutsfattaren Ha tillgång till underlag 3

4 Vad ska göras gemensamt- innehåll
Handlingsplan Vad ska göras gemensamt- innehåll Fastställa och underhålla gemensam arkitektur Upphandla och förvalta tjänster där huvudmännen har samma behov 4

5 Vad ska göras gemensamt - principer
Handlingsplan Vad ska göras gemensamt - principer Återanvänd redan utvecklat Ok att gå före - informera, följ standard och ge till samtliga Andra områden utöver eHälsa ska kunna inrymmas Samarbete i mindre konstellationer ska stödjas och underlättas inom det gemensamma arbetet . Låt huvudmän ta gemensamt ansvar för delar i helheten Komplett genomförandeansvar - från start av utveckling till färdigt införande hos samtliga huvudmän 5

6 Politiskt styrning Ökat uppmärksamhet Centralt Lokalt
Handlingsplan Politiskt styrning Ökat uppmärksamhet Centralt Lokalt 6

7 CeHis – innehåll och styrning
Handlingsplan CeHis – innehåll och styrning Utgör huvudmännens samarbetsform Kommunsektorn erbjuds samma villkor för deltagande Huvudmännen avgör nivå och innehåll Beredningen för eSamhället samordnar helheten Sjukvårdsdelegationen styr e-hälsoutvecklingen i nära samråd med övriga beredningar CeHis operativa styrelse behålls CeHis kansli samordnas inom SKL:s Cesam Befintligt samarbetsavtal uppdateras 7

8 Finansiering Handlingsplan 2013-2018
Rimlig utökning av den årliga summan från huvudmännen – staten kan inte stödja som tidigare Positiv inställning till stöd från regeringen, men med insikten att sådant stöd blir av stimulanskaraktär För att skapa ekonomiskt utrymme för ökade satsningar bör huvudmännen samarbeta mer inom andra IT-områden Rationalisering och effektivisering pga. översyn CeHis och Inera AB SKL kan förskottera medel för utveckling Nivån bör vara minst mkr per år i utveckling för landsting/regioner respektive kommuner 8

9 Ekonomimodell Handlingsplan 2013-2018
Införande betalas av respektive huvudman, men hålls ihop av gemensamma införandeprojekt Översyn av sättet att ta betalt för förvaltning i syfte att den till större del baseras på användning Vissa tjänster kan utvecklas och drivas av en enskild huvudman på uppdrag av samtliga övriga via CeHis Tjänster som inte kommer att utföras av huvudmännen konkurrensutsätts 9

10 Ekonomimodell (forts)
Handlingsplan Ekonomimodell (forts) Införande, drift och förvaltning ingår ej i betalning till CeHis (”300 mkr”) Huvudmännen betalar via CeHis för: Gemensamma utvecklingsprojekt enligt årlig plan Verkställande funktion inklusive arkitektursamordning 10

11 Ekonomimodell (forts)
Handlingsplan Ekonomimodell (forts) Prioritering och val av utvecklingsprojekt: Inom årlig verksamhetsplan (samtliga huvudmän) Ett visst antal huvudmän driver ett projekt med nationell potential En enskild huvudman ligger i frontlinjen 11

12 Handlingsplan Generellt mål 2015 Under år 2015 har samtliga landsting/regioner och kommuner förändrat befintliga ekonomiska ersättningsformer till vårdgivare så att de stimulerar användning av e-hälsotjänster 12

13 Handlingsplan Invånarmål 50 % (år 2011 ca 30%) av invånarna känner år 2013 till 1177-konceptet (Råd om vård via internet och telefon) 25% (år 2011 ca 10% för MVK) av invånarna är år 2013 anslutna till ”Mina eHälsotjänster” (vidareutveckling baserad på erfarenheter av Mina vårdkontakter, MVK) Mina hälsotjänster 13

14 Handlingsplan Invånarmål 75% av invånarna känner år 2014 till hur man ansluter sig till ”Mina eHälsotjänster” 70% av invånarna anser år 2014 att 1177 på internet och telefon är ett bra komplement till ett samtal med sin vårdcentral 50% av patienterna har år 2014 möjlighet att ta del av sina resultat och värden från provtagningar och undersökningar via ”Mina eHälsotjänster” 100 % av invånarna har år 2014 möjlighet att nå delar av sin journalinformation avseende vård enligt Hälso- och sjukvårdslagen via ”Mina eHälsotjänster”, integrerat med faktainformation från 1177.se 14

15 Handlingsplan Invånarmål 40% av besöken till vården bokas år 2015 via ”Mina eHälsotjänster” 80 % av invånarna har år 2015 möjlighet att nå samtliga intyg som utfärdats inom hälso- och sjukvården via ”Mina eHälsotjänster” 100% av invånarna har år 2015 möjlighet att samla och överblicka sina vaccinationer via ”Mina eHälsotjänster” 15

16 Handlingsplan Invånarmål 100% av patienterna har år 2016 möjlighet att följa sin remiss via ”Mina eHälsotjänster” 16

17 Handlingsplan Invånarmål 100% av invånarna kan år 2017 nå sin journalinformation för all vård och omsorg via ”Mina eHälsotjänster” 60% av invånarna använder år 2017 ”Mina eHälsotjänster ” (inkl sjukvårdsrådgivningen via telefon) som sin första kontakt med vården 17

18 Handlingsplan Invånarmål 80% av användarna av ”Mina eHälsotjänster” anser sig år 2018 vara mer delaktiga i sin egen vård än tidigare 18

19 Mål ur verksamhetsperspektiv
Handlingsplan Mål ur verksamhetsperspektiv 100% av behandlande medarbetare i hälso- och sjukvården har år 2014 tillgång till patientens hälso- och sjukdomshistorik, inklusive läkemedelshistorik och relevant kunskap om läkemedelsfakta, vid behandling och ordination 90% av medarbetarna kan år 2016 nå sina professionella verksamhetssystem med en samordnad enkel och säker inloggning (single-sign-on) 19

20 Diskussion och beredning:
Handlingsplan Tidplan Diskussion och beredning: 8 Mars Sjukvårdsdelegationen och Beredningen för eSamhället 12 Maj Remissvar till SKL Färdigt förslag och beslut: Maj Sjukvårdsdelegationen och Beredningen för eSamhället Maj/juni SKL:s styrelse Mars/April Maj/Juni 20

21


Ladda ner ppt "Handlingsplan disposition"

Liknande presentationer


Google-annonser