Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Individorienterade IT-tjänster i vården

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Individorienterade IT-tjänster i vården"— Presentationens avskrift:

1 Individorienterade IT-tjänster i vården
Nils Schönström

2 Varför denna diskussion…….

3 En allmän trend i samhället……

4 En politisk vilja…….

5 En insikt om att det gagnar vården……

6 Interoperabilitet term: interoperabilitet
förklaring: förmåga hos system, organisationer eller verksamhetsprocesser att fungera tillsammans och kunna kommunicera med varandra genom att överenskomna regler följs källa: fastställd av E-delegationen

7 Olika nivåer av interoperabilitet
Teknisk Semantisk Verksamhetsnivå/klinisk Individuell

8 Teknisk interoperabilitet
En förutsättning (ex.) Adressering Rätt information Behörigheter Att mottagaren kan nå innehållet

9 Semantisk interoperabilitet
Vi behöver förstå varandra Har vi samma begrepp bakom de termer vi använder för kommunikation?

10 Verksamhetsinriktad/klinisk interoperabilitet
Vi behöver en verksamhetsinriktad kontext för det vi kommunicerar Förstå verksamhetens processer Vilket budskap har en viss informationsmängd ? Hur kan vi hantera detta maskinellt ?

11 Individuell interoperabilitet
Hur kan vi i verksamhetens processer kommunicera och samverka med individen

12 Ett IT-stöd för framtidens vård och omsorg
12

13 Det handlar om en förändring av vården med hjälp av IT-stödet
Se patienten som en aktör i sin egen vårdprocess med tillgång till information och tjänster Hålla samman vårdprocesser med många utförare Ge bättre förutsättningar för en kunskapsstyrd vård

14 Det handlar om en förändring av vården med hjälp av IT-stödet
Se patienten som en aktör i sin egen vårdprocess med tillgång till information och tjänster Hålla samman vårdprocesser med många utförare Ge bättre förutsättningar för en kunskapsstyrd vård

15

16 Patientens behov Uppsala

17 Invånartjänster

18 Cancerrådgivning per telefon
Kampanj 1177 Cancerrådgivning per telefon Invånare, patienter och närstående har enkel tillgång till allsidig information om vård och hälsa samt sin egen hälsosituation. Invånartjänster 1177 Sjukvårdsrådgivningen 1177.se UMO.se Mina vårdkontakter Ramverk för E-tjänsteutveckling, RAST Min journal på nätet Ramverk för E-tjänsteutveckling Din journal på nätet Jämförelsetjänst tandvård Källa: Inera AB

19 1177.se - allt du behöver veta om hälsa och sjukvård
Sjukdomar Symtom Skador Undersökningar Behandlingar Läkemedel Fråga 1177.se - anonyma frågor får personliga svar av läkare och sjuksköterskor - sökbar svarsbank med 2300 frågor och svar Dödsbevis och dödsorsaksintyg Elektronisk dödsanmälan – ett projekt Syfte Effektivisera de stora informationsflödena mellan statliga myndigheter och vård/omsorg Förbättra informationskvaliteten Elektronisk födelseanmälan (eFa) genomfördes 2009 i samarbete med Skatteverket. Nästa steg är nu att datorisera inrapportering av dödsbevisen (Skatteverket) samt dödsorsaksintygen (Socialstyrelsen). Källa: Inera AB

20 1177.se temaområden Källa: Inera AB

21 Välj landsting och få regional information
Välj landsting för att få regional information Källa: Inera AB

22 Mina vårdkontakter - ärenden via formulär
Beställa tid för besök Av- och omboka tid Förnya recept Beställa journalkopia Förnya hjälpmedel Begära intyg Kontakta mig Rådgivning Fråga sjuksköterskan Källa: Inera AB

23 Andra tjänster i Mina vårdkontakter
Direktbokning i webbtidbok Kallelse Provtagning Recept och läkemedel Beställning av hjälpmedel Kvalitetsregister Vårdval Källa: Inera AB

24 1177 Sjukvårdsrådgivningen
Nationellt kortnummer: 1177 Smart telefonisystem Rådgivningsstöd med symtombaserade beslutsunderlag, faktablad och egenvårdsråd Journal Hänvisningsstöd med kontaktuppgifter i vården Återuppringningsfunktion Inspelningsfunktion – alla samtal spelas in Källa: Inera AB

25 UMO för dig mellan 13 och 25 Hitta din mottagning Panikknapp Fråga UMO
Så här ser vår startsida ut. Ämnesområdena är: KROPPEN, KÄRLEK OCH VÄNSKAP, SEX, JAG, FAMILJ, DRICKA, RÖKA, KNARKA, MÅ DÅLIGT, VÅLD OCH KRÄNKNINGAR PÅ UNGDOMSMOTTAGNINGEN Några av våra viktiga funktioner är: Hitta din mottagning Sökbar katalog över landets alla ungdomsmottagningar Panikknapp som med ett enkelt knapptryck förflyttar dig till Google i fall att nyfikna syskon eller föräldrar kommer in i rummet när du surfar på UMO. Fråga UMO där man kan ställa en anonym fråga och få ett personligt svar. Dölj känsliga bilder En funktion för att dölja känsliga bilder med sexuellt eller naket innehåll. Vi har också en funktion där man kan byta ut namnet på könsorganen till den benämning man känner sig mest bekväm med. UMO avdramatiserar kroppen UMO är normkritiskt och inkluderande På UMO får man vara som man är På UMO finns alla ungdomsmottagningar UMO finns på Facebook UMOs ungdomspanel Läser och tycker till om allt på UMO Fråga UMO Dölj nakenbilder Källa: Inera AB

26 Vilka e-tjänster ger dig ”mycket stor nytta”?
De e-tjänster där man anger ”mycket stor nytta” är: Vaccinationslista Remiss (kunna följa och se innehåll) Läkemedelslista Provtagningar En samlad överblick över allt - ”kontoutdrag”

27 Äger patienten journalen?

28 Ett konstruktivt förslag
En gemensam kommunikationsyta Professionell vård- dokumentation (EHR) Individens hälso- dokumentation (PHR)

29  Modell för EHR-PHR Socialstyrelsen Vårdgivarens konto (EHR)
Regelverk Regelverk Vårdgivarens konto (EHR) Patientens hälsokonto (PHR) Sluten grupp Fack 1 Vårdgivarens patientjournal Fack 2 Export-yta Fack 3 Export-yta Fack 4 Personligt konto Fack 5 Till patientens konto Sekretess- prövning Strukturerat enligt krav Till vårdgivarens journal Till patient-community Patientdatalagen (PDL) Civilt avtal Källa: Inera AB

30 Budgetproposition 2013 ” Patienter och medborgare bör ges elektronisk tillgång  till sin vårdinformation och verktyg som underlättar för den enskilde att engagera sig i sin egen hälsa och hälsoutveckling” ”Regeringens bedömning är att ett personligt hälsokonto på nätet kommer att bli ett effektivt stöd för den enskilde vid planering, genomförande och uppföljning av livsstilsrelaterade förändringar liksom vid hälso- och sjukvårsrelaterade händelser” Källa: Socialdepartementet, Apotekens Service AB

31 Styrning och uppföljning
Apotekens Service är upphandlade för uppdraget av Socialdepartementet Arbetet bedrivs i projektform, styrgruppen som består av representanter från Socialdepartementet och Apotekens Service Upphandling av leverantörslösning pågår Lansering under 2013, stegvist införande Utvecklingsarbete med stort fokus på legala frågeställningar Källa: Socialdepartementet, Apotekens Service AB

32 Personligt hälsokonto
Hälsa och vårdinformation Administration och behörighetsstyrning 3:e partsapplikationer anslutna till plattformen Min information Livslång lagring av information Källa: Socialdepartementet, Apotekens Service AB

33 Medicinsk information
Prioriterade områden Läkemedel Medicinsk information Vaccination Kronisk sjukdom MVC/BVC Hälsodagbok Källa: Socialdepartementet, Apotekens Service AB

34 Samverkan med vårdgivarna - Prenumerationstjänst till hälsokonto
Källa: Socialdepartementet, Apotekens Service AB

35 Apotekens Service roll & ansvar
Personuppgiftsansvarig för de uppgifter som behövs för att hålla information om vilka individer som har ett konto (kunduppgifter) Individen är ansvarig för information som hen väljer att lagra in sitt hälsokonto (privat hantering) Ansvarar för övergripande säkerhetsåtgärder Beställare gentemot upphandlad plattformsleverantör Tecknar avtal med individer som vill öppna ett hälsokonto Tecknar avtal med tredjepartsleverantörer som vill ansluta sig till tjänsten Certifierar och godkänner tredjepartsaplikationer Kontrollerar att tredjepartsleverantörens applikation uppför sig korrekt i relation till genomförd certifiering och godkännande. PHK Min information Källa: Socialdepartementet, Apotekens Service AB

36 Tredjepartsapplikationer
Anslutnings och certifieringsprocess: Tredjepartsleverantören: Ansöker om att få ansluta sin applikation till PHK Tecknar avtal med Apotekens service som bl.a. stipulerar: Priser och affärsvillkor Säkerhetskrav Krav på leverantören att informera individen om ändamålet med applikationen samt hur individens information hanteras Apotekens service certifierar och godkänner applikationen utifrån det etiska och tekniska regelverket Godkända applikationer kommer att presenteras för individerna i PHK-tillämpningen. För att kunna använda applikationen måste individen teckna avtal med tredjepartsleverantören samt med hjälp av tekniskt stöd i PHK godkänna att använda applikationen mot sitt hälsokonto. Individen kan när som helst välja att ta tillbaka sitt godkännande. Källa: Socialdepartementet, Apotekens Service AB

37 Ytterligare frågor om personligt hälsokonto…….
Eva Leach Elfgren SwedenMobile: +46 (0)

38


Ladda ner ppt "Individorienterade IT-tjänster i vården"

Liknande presentationer


Google-annonser