Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dick Stockelberg Medicinsk chef, Inera AB

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dick Stockelberg Medicinsk chef, Inera AB"— Presentationens avskrift:

1 Dick Stockelberg Medicinsk chef, Inera AB
Docent, överläkare, sektionen för hematologi och koagulation, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

2 Inera AB driver projekt och tjänster inom ramen för Nationell eHälsa – strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg.

3 Organisationsförändringar inom nationella projekt
Ur ett ehälsoperspektiv

4 Disposition Historisk tillbakablick Vad är på gång Spelare på banan
Framtiden

5 Milstolpar 1997-Sjunet startar i Uppsala/Örebroregionen
2000-Erecept införs nationellt. Carelink skapas, via samarbete landstingsförbundet,kommunförbundet, föreningen vårdföretagarna o apoteket 2004-Carelink står bakom initiativ till Nationell patientöversikt (NPÖ),första it-uppdraget som alla landstingsdirektörer står bakom Nationell it-strategi. Landstinget beslutar om en miljard för de närmaste åren. Betällarorganistaion bildas 2008-patientdatalagen. Carelink läggas ihop med sjukvårdsrådgivningen, Inera, 1177 senare Inera o Cehis 2012-journal på nätet i Uppsala. Regeringen beslutar om plattform för personliga hälsokonton

6

7 Cehis struktur

8

9 Vad har hänt för invånarna?
1177 Vårdguiden.se 1177 Sjukvårdsrådgivningen E-tjänster för stöd/behandling Hjälplinjen Journal på nätet Mina vårdkontakter Tidbokning i Mina vårdkontakter UMO.se Hitta och jämför hjälpmedel

10 Vad har hänt för vården? Säkerhetstjänster Samverkande tjänster för enhetlig och säker informationsöverföring mellan IT-system. Tjänsteplattform Teknisk plattform som förenklar integrationen mellan IT-system. Video- och distansmöte Möjliggör och effektiviserar möten på distans. Vårdhandboken Uppdaterad kunskap i tillämpad hälso- och sjukvård. Läkarintyg Läkaren upprättar patientens läkarintyg direkt från vårdens Födelseanmälan

11 Ännu mer för vården EiRA Elektronisk remiss Infektionsverktyget
Hjälpmedel Pascal ordinationsverktyg SIL NPÖ Nitha Vårdhandboken Vårdens intyg

12 Vad har hänt infrastruktur
Identifieringstjänst SITHS Katalogtjänst HSA Kundservice Sjunet Säkerhetstjänster Tjänsteplattform Video/distansmöte

13 Vad är på G?? Dödsbevis och dödsorsaksintyg Elektronisk rapport för dödsbevis och dödsorsaksintyg. eForms Intelligenta formulär i pdf-format som vägleder användaren. Elektronisk remiss Skapar grunden för elektroniskt utbyte av allmänremisser. Intygstjänster 2013 – projekt Driftsätta utvecklade tjänster och undersöka hur processen kan förbättras inom elektroniskt informationsutbyte. NOD Nationell ordinationsdatabas för läkemedel Hälsa för mig!! Min journal på nätet PEP-patientens egen provtagning Hälsobiblioteket? PEB-patientens eget beslutsstöd???

14 Tjänsteplattformen-navet i kommunikationen

15 Vem driver ehälsoutvecklingen
För invånaren För patienten För vården

16 Spelare på banan Invånaren Center för eSamhället (CeSam)

17 Satsar vi framåt?? Landstingssektorn (SKL) satsar cirka 8 Miljarder på IT Varav cirka 400 Mkr till nationella projekt Staten satsar på utvalda projekt

18 SLIT-rapporten 2013

19

20 PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 9 Summa 62 160 768
Bidrag för läkemedelsförmånerna Kostnader för statlig assistansersättning Myndigheten för vårdanalys Statens beredning för medicinsk utvärdering Läkemedelsverket E-hälsomyndigheten Socialstyrelsen Inspektionen för vård och omsorg

21 Hur ser kartan ut i framtiden
Vilken roll får ehälsomyndigheten Vad händer på landsting/kommunala sidan

22

23 Inera och Cehis Under hösten 2013 beslut om samgående
Gemensam styrelse från Johan Assarson utsedd till ny VD

24 Dagens struktur

25 Morgondagens struktur
Kommer under presentationen Tack för ert deltagande


Ladda ner ppt "Dick Stockelberg Medicinsk chef, Inera AB"

Liknande presentationer


Google-annonser