Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

eHälsa Begreppet inkluderar helheten av elektronisk kommunikation

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "eHälsa Begreppet inkluderar helheten av elektronisk kommunikation"— Presentationens avskrift:

1 eHälsa Begreppet inkluderar helheten av elektronisk kommunikation
och elektroniska tjänster både mot invånare och patienter samt mellan vårdens aktörer.

2 Nationella strategin för e hälsa inom vård och omsorg
Invånare, patienter och anhöriga ska ha enkel tillgång till allsidig information om vård och hälsa samt om sin egen hälsosituation Ska också ha bra service och delaktighet i vården utifrån individuella förutsättningar Personal inom Vård och omsorg ska ha tillgång till välfungerande och samverkande IT-stöd som garanterar patientsäkerheten och underlättar det dagliga arbetet Ansvariga för vård och omsorg ska ha ändamålsenliga IT- stöd för att följa upp patient- säkerheten och vårdens kvalitet samt för verksamhets- styrning och resursfördelning 2 2

3 3

4 4

5 5

6 sid 6 Ex. Invånarmål 40% av besöken till vården bokas år 2015 via ”Mina eHälsotjänster”. 80 % av invånarna har år 2015 möjlighet att nå samtliga intyg som utfärdats inom hälso- och sjukvården via ”Mina eHälsotjänster”. 100% av invånarna har år 2015 möjlighet att samla och överblicka sina vaccinationer via ”Mina eHälsotjänster”. 6

7 Ex. Mål ur verksamhetsperspektiv
sid 7 Ex. Mål ur verksamhetsperspektiv 100% av behandlande medarbetare i hälso- och sjukvården har år 2014 tillgång till patientens hälso- och sjukdomshistorik, inklusive läkemedelshistorik och relevant kunskap om läkemedelsfakta, vid behandling och ordination. 90% av medarbetarna kan år 2016 nå sina professionella verksamhetssystem med en samordnad enkel och säker inloggning (single-sign-on) 7

8 Införande av TakeCare- gemensamt vårdinformationssystem
- ” en patient en journal” - Högre patientsäkerhet - gemensam läkemedelsjournal - digital remiss/ svarsfunktion - gemensamma termer/ begrepp - Mindre vårdadministrativ tid - Följer PDL - Sammanhållen journalföring med kommunerna

9 ehälsa i landstinget Dalarna
Vi är väl rustade genom införandet av ett gemensamt VIS, Vi behöver en strategi och organisation (resurser) för att ha beredskap och förutsättningar för implementering av de nationella etjänsterna och kommande krav på nya medicintekniska innovationer.

10 e-hälsa ?????? Vad vi vet; - medborgarnas/ patienternas ökade krav på hälsa- och egenkontroll, Mer ”konsumentdriven teknikutveckling” Ökad rörlighet inom och utom landet ställer krav på distansmedicin och tillgång till ”sina” vårddata

11 e-hälsa Vad vi vet; Ökad tillämpning av telemedicin, ger nya förutsättningar att erbjuda vård och behandling, lokalt, regionalt, nationellt och globalt,

12 e-hälsa Vad vi vet; Kommer att kräva ökade resurser, medel för investeringar och implementering Vi måste bli bättre på att göra kostnad/nytta analyser, ”hemtagningsansvar” av nyttoeffekter


Ladda ner ppt "eHälsa Begreppet inkluderar helheten av elektronisk kommunikation"

Liknande presentationer


Google-annonser