Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Version 2012-12-04. 2 Version 2012-12-04 Dialogseminarium - grundläggande eHälsa Välkommen!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Version 2012-12-04. 2 Version 2012-12-04 Dialogseminarium - grundläggande eHälsa Välkommen!"— Presentationens avskrift:

1 1 Version 2012-12-04

2 2 Version 2012-12-04 Dialogseminarium - grundläggande eHälsa Välkommen!

3 3 Version 2012-12-04 Dagens agenda  eHälsa – vad är det egentligen?  Insidan - Uppbyggnad - SLSOs ledningssystem - Avvikelsehantering (Händelsevis) - E-post  Sammanhållen journalföring - Patientdatalagen - SALA - Spärrad journalinformation - Aktiva val - NPÖ  Avvikelserapportering  eHälsa i framtiden

4 4 Version 2012-12-04 eHälsa – vad är det egentligen?  Vad betyder eHälsa för dig?  Vad tänker du om begreppet, vad får du för associationer, hinder /möjligheter?  Vad kan eHälsa tillföra vården, för patienten och för dig?

5 5 Version 2012-12-04 Slutlig budget 2012 och planering 2013 – 2014 FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN, SLL eHälsa är den struktur som håller samman patientens vårdprocesser i en hälso- och sjukvård som erbjuds av en mängd olika aktörer. eHälsa definieras som de digitala tjänster som ökar tillgängligheten till vården oavsett tid och plats, förbättrar samordningen av vårdinformationen och stärker patientens ställning i vården genom ökade möjligheter till delaktighet i vårdprocessen.

6 6 Version 2012-12-04 Kompetenslyftet eHälsa Kompetens att använda elektronisk information och kommunikation inom vården. T.ex. TakeCare, Beställningsportalen, statistik- & uppföljningsprogram, Mina vårdkontakter och webbportaler med information riktad till vårdpersonal och patient.

7 7 Version 2012-12-04 Nya tider…..  Önskemål från patienter & närstående  eHälso-tjänster för ökad delaktighet  Sammanhållen journalföring  Strukturerad vårddokumentation  Uppföljning av resultat stimulerar utveckling av vården

8 8 Version 2012-12-04 ”e-användandet” i Sverige  9 av 10 hushåll har Internetuppkoppling i hemmet  6 - 7 av 10 personer mellan 65 - 74 år använder Internet dagligen  3 av 10 personer 75 år och äldre använder Internet dagligen  7 av 10 kvinnliga internetanvändare söker efter hälsoinformation på nätet jämfört med 5 – 6 av 10 av männen  Mina vårdkontakter i Stockholms län: 339 107 användarkonton (okt 2012) snitt 13 132 ärenden/månad, 2012 Källa: Internetstatistik.se + Mina vårdkontakter

9 9 Version 2012-12-04 eHälsa - tillgängligt för alla?

10 10 Version 2012-12-04 Kompetensgap

11 11 Version 2012-12-04 Några eHälso-tjänster idag…  FASS  Hjälpmedelsguiden  Vårdguiden  Färdtjänst & sjukresor 

12 12 Version 2012-12-04

13 13 Version 2012-12-04 Fika

14 14 Version 2012-12-04 Händelsevis - avvikelserapportering

15 15 Version 2012-12-04 E-post

16 16 Version 2012-12-04 Att arbeta med sammanhållen journalföring

17 17 Version 2012-12-04 Nationell patientöversikt (NPÖ)  Info till vårdverksamheten om NPÖ  Info till patienter om sammanhållen journalföring

18 18 Version 2012-12-04 Patientdatalagen Sök info om patientdatalagen på insidan Sök info om patientdatalagen på insidan Sammanhållen journalföring, info på insidan Handbok till SOSFS 2008:14, informationshantering och journalföring Att arbeta med sammanhållen journalföring

19 19 Version 2012-12-04 Vad är SALA? Info om SALA på insidan Handbok för SALA Att arbeta med sammanhållen journalföring

20 20 Version 2012-12-04 Spärrad journalinformation Info om spärrad journalinformation på insidan Överskrida journalspärr? Att arbeta med sammanhållen journalföring

21 21 Version 2012-12-04 Aktiva val i TakeCare?

22 22 Version 2012-12-04 Pausgymnastik Paus- gymnastik!

23 23 Version 2012-12-04 PAUS

24 24 Version 2012-12-04 eHälsa i framtiden?

25 25 Version 2012-12-04 Vad har vi gått igenom idag? eHälsa – vad är det egentligen? Insidan - Uppbyggnad - SLSOs ledningssystem - Avvikelsehantering (Händelsevis) - E-post Sammanhållen journalföring - Patientdatalagen - SALA - Spärrad journalinformation - Aktiva val - NPÖ Avvikelserapportering eHälsa i framtiden

26 26 Version 2012-12-04 Sammanfattning  Behov av specifik utbildning med anledning av dagens tema?  Behov av nya / reviderade lokala rutiner?  Vad skall föras vidare till ledningen / APT? Kompetenslyftets hemsida på Intranätet

27 27 Version 2012-12-04 Reflektion efter seminariet…


Ladda ner ppt "1 Version 2012-12-04. 2 Version 2012-12-04 Dialogseminarium - grundläggande eHälsa Välkommen!"

Liknande presentationer


Google-annonser