Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Resultat från SWEA Framtidsenkät December 2008 - Januari 2009 REGION ANALYS: Okänd Korta version 13 april 2009 Kontakt med enkätgruppen:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Resultat från SWEA Framtidsenkät December 2008 - Januari 2009 REGION ANALYS: Okänd Korta version 13 april 2009 Kontakt med enkätgruppen:"— Presentationens avskrift:

1 Resultat från SWEA Framtidsenkät December 2008 - Januari 2009 REGION ANALYS: Okänd Korta version 13 april 2009 Kontakt med enkätgruppen: sweaenkaet@swea.org

2 13 april 2009 SWEA Framtidsenkät Resultat / Korta version: Okänd region 2 OBS! 88.2% av Sweor i region Okänd gav inget svar på frågan

3 13 april 2009 SWEA Framtidsenkät Resultat / Korta version: Okänd region 3 OBS! 88.2% av Sweor i region Okänd gav inget svar på frågan

4 13 april 2009 SWEA Framtidsenkät Resultat / Korta version: Okänd region 4 OBS! 88.2% av Sweor i region Okänd gav inget svar på frågan

5 13 april 2009 SWEA Framtidsenkät Resultat / Korta version: Okänd region 5 OBS! 88.2% av Sweor i region Okänd gav inget svar på frågan

6 Sektion: SWEAs Syfte Inledningstext: – SWEAs syfte är “att värna om svenska språket, stödja och sprida kännedom om svensk kultur och svenska traditioner, förmedla personliga och professionella kontakter, samt etablera ett nätverk Sweor emellan världen över”. 11 frågor om SWEAs Syfte 13 april 20096 SWEA Framtidsenkät Resultat / Korta version: Okänd region

7 13 april 20097 SWEA Framtidsenkät Resultat / Korta version: Okänd region OBS! 19.0% av Sweor i region Okänd gav inget svar på frågan

8 13 april 20098 SWEA Framtidsenkät Resultat / Korta version: Okänd region OBS! 29.1% av Sweor i region Okänd gav inget svar på frågan

9 13 april 2009 SWEA Framtidsenkät Resultat / Korta version: Okänd region 9 OBS! Ungefär 60% av Sweor i region Okänd gav inget svar på dessa delfrågor

10 13 april 2009 SWEA Framtidsenkät Resultat / Korta version: Okänd region 10 OBS! Ungefär 65% av Sweor i region Okänd gav inget svar på dessa delfrågor

11 13 april 2009 SWEA Framtidsenkät Resultat / Korta version: Okänd region 11 OBS! 66.7% av Sweor i region Okänd gav inget svar på frågan

12 13 april 2009 SWEA Framtidsenkät Resultat / Korta version: Okänd region 12

13 13 april 2009 SWEA Framtidsenkät Resultat / Korta version: Okänd region 13

14 13 april 2009 SWEA Framtidsenkät Resultat / Korta version: Okänd region 14 OBS! Ungefär 60% av Sweor i region Okänd gav inget svar på dessa delfrågor

15 13 april 2009 SWEA Framtidsenkät Resultat / Korta version: Okänd region 15 OBS! Ungefär 61.2% av Sweor i region Okänd gav inget svar på dessa delfrågor

16 13 april 2009 SWEA Framtidsenkät Resultat / Korta version: Okänd region 16 OBS! Ungefär 62.5% av Sweor i region Okänd gav inget svar på dessa delfrågor

17 13 april 2009 SWEA Framtidsenkät Resultat / Korta version: Okänd region 17 OBS! 67.9% av Sweor i region Okänd gav inget svar på frågan

18 13 april 2009 SWEA Framtidsenkät Resultat / Korta version: Okänd region 18

19 13 april 2009 SWEA Framtidsenkät Resultat / Korta version: Okänd region 19

20 13 april 2009 SWEA Framtidsenkät Resultat / Korta version: Okänd region 20 OBS! 71.3% av Sweor i region Okänd gav inget svar på frågan

21 13 april 2009 SWEA Framtidsenkät Resultat / Korta version: Okänd region 21 OBS! 71.3% av Sweor i region Okänd gav inget svar på frågan

22 Fråga #18: SWEA Int. aktiviteter 18) Om Du svarade “ja” på föregående frågan: I vilka av SWEA Internationals aktiviteter har Du deltagit under 2007-2008? (välj ett svarsalternativ på varje delfråga) 13 april 2009 SWEA Framtidsenkät Resultat / Korta version: Okänd region 22 JaNej 18A) Regionmöten 18B) Efterresor vid regionmötena 18C) Världsmötet 18D) Efterresor vid världsmötet 18E) Sverigemiddagen eller Confidencen i Sverige under sommaren 18F) Sommarluncher i Sverige 18G) Andra SWEA evenemang i Sverige under sommaren 18H) Kontakt-SWEA (bor en bit bort från avdelningen, kan svara på frågor)

23 13 april 2009 SWEA Framtidsenkät Resultat / Korta version: Okänd region 23

24 13 april 2009 SWEA Framtidsenkät Resultat / Korta version: Okänd region 24

25 13 april 2009 SWEA Framtidsenkät Resultat / Korta version: Okänd region 25

26 Skrivna svar som måste analyseras på regionsnivå (1) Fråga nummer Antal svarBeskrivning av frågan #2 15 Antal som fick fråga #2 efter att välja "inte bra alls" på #1 (hur bra SWEA överensstämmer med sitt syfte) 8 Varför de tycker att SWEA inte överenstämmer med sitt syfte #4 36 Antal som fick fråga #4 efter att välja "bara några få gör det" på #3 (hur väl Sweor lever upp till SWEAs syfte) 15 Kommentarer om varför de tycker att bara några få Sweor lever upp till SWEAs syfte #721 Egna anledningar för varför SWEA inte var till nytta när de flyttade mellan länder #974 Kommentarer om det roligaste de har varit med om inom SWEA 13 april 2009 SWEA Framtidsenkät Resultat / Korta version: Okänd region 26

27 Skrivna svar som måste analyseras på regionsnivå (2) Fråga nummer Antal svarVad frågan handlar om #1216 Kommentarer om hur nöjd de är med angivna aspekter av SWEA #1511 Kommentarer om varför de inte är lika aktiv i SWEA som de kanske skulle vilja vara #193 Kommentarer efter att ha rangordnat angivna aspekter av den organisation de vill vara medlem i om 5 år #224 Egna alternativ för sysselsättning i stället för en av de givna alternativ #262 Egna alternativ för varför de flyttade utomlands ursprungligen #280 Kommentarer om det var något annat de skulle vilja framföra (som sista frågan) 13 april 2009 SWEA Framtidsenkät Resultat / Korta version: Okänd region 27


Ladda ner ppt "Resultat från SWEA Framtidsenkät December 2008 - Januari 2009 REGION ANALYS: Okänd Korta version 13 april 2009 Kontakt med enkätgruppen:"

Liknande presentationer


Google-annonser