Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Resultat från SWEA Framtidsenkät December 2008 - Januari 2009 REGIONANALYS / KORTARE VERSION: Svenska avdelningar 9 april 2009 Kontakt med enkätgruppen:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Resultat från SWEA Framtidsenkät December 2008 - Januari 2009 REGIONANALYS / KORTARE VERSION: Svenska avdelningar 9 april 2009 Kontakt med enkätgruppen:"— Presentationens avskrift:

1 Resultat från SWEA Framtidsenkät December 2008 - Januari 2009 REGIONANALYS / KORTARE VERSION: Svenska avdelningar 9 april 2009 Kontakt med enkätgruppen: sweaenkaet@swea.org

2 9 april 2009 SWEA Framtidsenkät Resultat / Korta Versionen: Svenska avdelningar 2 OBS! 20.8% av Sweor i svenska avdelningar gav inget svar på frågan

3 9 april 2009 SWEA Framtidsenkät Resultat / Korta Versionen: Svenska avdelningar 3 OBS! 20.8% av Sweor i svenska avdelningar gav inget svar på frågan

4 9 april 2009 SWEA Framtidsenkät Resultat / Korta Versionen: Svenska avdelningar 4 OBS! 20.8% av Sweor i svenska avdelningar gav inget svar på frågan

5 9 april 2009 SWEA Framtidsenkät Resultat / Korta Versionen: Svenska avdelningar 5 OBS! 20.8% av Sweor i svenska avdelningar gav inget svar på frågan

6 9 april 2009SWEA Framtidsenkät Resultat: OAME6 OBS! Eftersom vi inte vet avdelning för 237 Sweor, kan antalet från varje avdelning vara högre.

7 Sektion: SWEAs Syfte Inledningstext: – SWEAs syfte är “att värna om svenska språket, stödja och sprida kännedom om svensk kultur och svenska traditioner, förmedla personliga och professionella kontakter, samt etablera ett nätverk Sweor emellan världen över”. 12 frågor om SWEAs Syfte 9 april 20097 SWEA Framtidsenkät Resultat / Korta Versionen: Svenska avdelningar

8 9 april 20098 SWEA Framtidsenkät Resultat / Korta Versionen: Svenska avdelningar OBS! 5.6% av Sweor i svenska avdelningar gav inget svar på frågan

9 9 april 20099 SWEA Framtidsenkät Resultat / Korta Versionen: Svenska avdelningar OBS! 7.2% av Sweor i svenska avdelningar gav inget svar på frågan

10 9 april 2009 SWEA Framtidsenkät Resultat / Korta Versionen: Svenska avdelningar 10 OBS! Från 16.4% till 21.2% av Sweor i svenska avdelningar gav inget svar på dessa delfrågor

11 9 april 2009 SWEA Framtidsenkät Resultat / Korta Versionen: Svenska avdelningar 11 OBS! Från 16.4% till 23.2% av Sweor i svenska avdelningar gav inget svar på dessa delfrågor

12 9 april 2009 SWEA Framtidsenkät Resultat / Korta Versionen: Svenska avdelningar 12 OBS! 39.6% av Sweor i svenska avdelningar gav inget svar på frågan

13 9 april 2009 SWEA Framtidsenkät Resultat / Korta Versionen: Svenska avdelningar 13

14 9 april 2009 SWEA Framtidsenkät Resultat / Korta Versionen: Svenska avdelningar 14

15 9 april 2009 SWEA Framtidsenkät Resultat / Korta Versionen: Svenska avdelningar 15 OBS! Ungefär 16% av Sweor i svenska avdelningar gav inget svar på dessa delfrågor

16 9 april 2009 SWEA Framtidsenkät Resultat / Korta Versionen: Svenska avdelningar 16 OBS! Ungefär 16% av Sweor i svenska avdelningar gav inget svar på dessa delfrågor

17 9 april 2009 SWEA Framtidsenkät Resultat / Korta Versionen: Svenska avdelningar 17 OBS! Ungefär 16.5% av Sweor i svenska avdelningar gav inget svar på dessa delfrågor

18 9 april 2009 SWEA Framtidsenkät Resultat / Korta Versionen: Svenska avdelningar 18 OBS! 18.0% av Sweor i svenska avdelningar gav inget svar på frågan

19 9 april 2009 SWEA Framtidsenkät Resultat / Korta Versionen: Svenska avdelningar 19

20 9 april 2009 SWEA Framtidsenkät Resultat / Korta Versionen: Svenska avdelningar 20

21 9 april 2009 SWEA Framtidsenkät Resultat / Korta Versionen: Svenska avdelningar 21 OBS! 18.0% av Sweor i svenska avdelningar gav inget svar på frågan

22 9 april 2009 SWEA Framtidsenkät Resultat / Korta Versionen: Svenska avdelningar 22 OBS! 18.0% av Sweor i svenska avdelningar gav inget svar på frågan

23 Fråga #18: SWEA Int. aktiviteter 18) Om Du svarade “ja” på föregående frågan: I vilka av SWEA Internationals aktiviteter har du deltagit under 2007-2008? (välj ett svarsalternativ på varje delfråga) 9 april 2009 SWEA Framtidsenkät Resultat / Korta Versionen: Svenska avdelningar 23 JaNej 18A) Regionmöten 18B) Efterresor vid regionmötena 18C) Världsmötet 18D) Efterresor vid världsmötet 18E) Sverigemiddagen eller Confidencen i Sverige under sommaren 18F) Sommarluncher i Sverige 18G) Andra SWEA evenemang i Sverige under sommaren 18H) Kontakt-SWEA (bor en bit bort från avdelningen, kan svara på frågor)

24 9 april 2009 SWEA Framtidsenkät Resultat / Korta Versionen: Svenska avdelningar 24

25 9 april 2009 SWEA Framtidsenkät Resultat / Korta Versionen: Svenska avdelningar 25

26 9 april 2009 SWEA Framtidsenkät Resultat / Korta Versionen: Svenska avdelningar 26

27 Skrivna svar som måste analyseras på regionsnivå (1) Fråga nummer Antal svarBeskrivning av frågan #2 6 Antal som fick fråga #2 efter att välja "inte bra alls" på #1 (hur bra SWEA överensstämmer med sitt syfte) 5 Varför de tycker att SWEA inte överenstämmer med sitt syfte #4 23 Antal som fick fråga #4 efter att välja "bara några få gör det" på #3 (hur väl Sweor lever upp till SWEAs syfte) 20 Kommentarer om varför de tycker att bara några få Sweor lever upp till SWEAs syfte #740 Egna anledningar för varför SWEA inte var till nytta när de flyttade mellan länder #9173 Kommentarer om det roligaste de har varit med om inom SWEA 9 april 2009 SWEA Framtidsenkät Resultat / Korta Versionen: Svenska avdelningar 27

28 Skrivna svar som måste analyseras på regionsnivå (2) Fråga nummer Antal svarVad frågan handlar om #1241 Kommentarer om hur nöjd de är med angivna aspekter av SWEA #1541 Kommentarer om varför de inte är lika aktiv i SWEA som de kanske skulle vilja vara #1929 Kommentarer efter att ha rangordnat angivna aspekter av den organisation de vill vara medlem i om 5 år #2221 Egna alternativ för sysselsättning i stället för en av de givna alternativ #269 Egna alternativ för varför de flyttade utomlands ursprungligen #2867 Kommentarer om det var något annat de skulle vilja framföra (som sista frågan) 9 april 2009 SWEA Framtidsenkät Resultat / Korta Versionen: Svenska avdelningar 28


Ladda ner ppt "Resultat från SWEA Framtidsenkät December 2008 - Januari 2009 REGIONANALYS / KORTARE VERSION: Svenska avdelningar 9 april 2009 Kontakt med enkätgruppen:"

Liknande presentationer


Google-annonser