Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tabita Björk, Verksamhetschef, KCP, Örebro läns landsting

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tabita Björk, Verksamhetschef, KCP, Örebro läns landsting"— Presentationens avskrift:

1 Tabita Björk, Verksamhetschef, KCP, Örebro läns landsting
Kan användas som inledande bild Tabita Björk, Verksamhetschef, KCP, Örebro läns landsting , support

2 Definition av ett kvalitetsregister Nationella styrgruppen för kvalitetsregister, SKL
Innehåller individbaserade uppgifter om problem, insatta åtgärder och resultat inom hälso- och sjukvård och omsorg. Kvalitetsgranskas och är certifierat av den Nationella Styrgruppen för kvalitetsregister Finns ett krav och det är att vi ska ge God vård som innebär dessa punkter. Om vi uppehåller oss en liten stund vid God vård… Det här är vad överheten vill, men det är svårt att inte hålla med. Men vad är God vård EGENTLIGEN – hur vet vi att vi ger god vård. Måste se vad detta innebär för den egna verksamheten. Vad innebär dessa begrepp i praktiken? Verksamheterna måste formulera sina egna mål för att skapa stabilitet och undvika förvirring och här kan data ur kvalitetsregistren fungera som arbetsunderlag. Göra saker rätt – eller göra rätt saker. 2 2

3 Patientdatalagen om kvalitetsregister 7 kap.1§, 2009
Med kvalitetsregister avses en automatiserad och strukturerad samling av personuppgifter som inrättats särskilt för ändamålet att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra vårdens kvalitet. Kvalitetsregistren ska möjliggöra jämförelse inom hälso- och sjukvården på nationell eller regional nivå. Lagen reglerar vad som får registreras, hur patient informeras, hur data får hanteras och vem som är ansvarig för registren

4 Data får användas till:
Utveckla och säkra vårdens kvalitet Framställa statistik Forskning i hälso- och sjukvården 4 4

5 Elva psykiatriska register 2012
Nya på väg in……….. Depressionsregistret BUP-registret Transsexregistret KIND Avdelare – för att inleda ny del av presentationen 5 5

6 BUSA SÖK BipoläR PsykosR SBR ECT RättspsyK Kvalitets- SibeR stjärnan
RIKSÄT LAROS BipoläR PsykosR RättspsyK SBR ECT SibeR Kvalitets- stjärnan Våra kvalitetsregister Nedanstående kvalitetsregister är anslutna till KCP. BipoläR Nationellt kvalitetsregister för bipolär affektiv sjukdom ECT Kvalitetsregister ECT LAROS Läkemedelsassisterad rehabilitering av opiatberoende RIKSÄT Nationellt kvalitetsregister för ätstörningsbehandling SBR Svenskt beroenderegister BUSA Nationellt kvalitetsregister för behandlingsuppföljning av säkerställd ADHD Kvalitetsstjärnan Kvalitetsregister för uppföljning av psykiatrisk vård PsykosR Nationellt kvalitetsregister för psykosvård RättspsyK Rättspsykiatriskt kvalitetsregister SÖK Nationellt kvalitetsregister för barn och ungdomar som konstaterats/misstänks ha blivit utsatta för sexuella övergrepp 6 6

7 SibeR Svenskt Internetbehandlingsregister för KBT
vid depression, ångest och social fobi

8 Inklusionskriterier till de olika kvalitetsregistren finns på www. kcp
Inklusionskriterier till de olika kvalitetsregistren finns på

9 Service/tjänster för anslutna register
Teknisk plattform ( 2012) Teknisk drift och support Användarsupport Utbildning/seminarier Spridning av information till olika intressegrupper och användare Tillgång till hemsida Tillgång till statistiker och epidemiolog för analyser av data, rapporter Forskningsunderlag Registergruppsmöten Stöd i förbättringsarbete Vad gör KCP Formellt kan registren ansluta sig enligt olika dimensioner enligt SKL: A-Allmän registerkunskap Samarbete gällande grundläggande registerfrågor. Kompetenscentret sprider erfarenhet av registerarbetet och stödjer tillkomst av olika typer av nya register genom: samverkan, information, praktisk rådgivning och utbildning. Om man vid upprepade tillfällen diskuterar registrets uppbyggnad (variabelinnehåll, återrapporteringsfunktioner, hur använda i förbättringsarbete, omfång, vilka dimensioner av kvalitet som ska mätas, hur mätningar ska gå till, hur god täckningsgrad uppnås). Rådgivning inför ansökan. Samarbeten där registret får tillgång till kompetens (förbättringsmetodik, beteendevetenskap, genusmedicin, hälsoekonomi, juridik, kommunikations- och mediehantering). Vänder sig till kompetenscentret vid problem. B – Statistiska analyser och datapresentation Här ska avtal finnas och registret betalar för dessa tjänster. Då registret får stöd för att sammanställa, analysera, redovisa/presentera registerdata. Hjälp att undersöka sin datakvalitet – täckningsgrad (via monitorering/samkörning). C –Teknisk drift Då kompetenscentret förser registret med teknisk plattform och sköter teknisk drift och support. 9 9

10

11

12

13

14

15

16 Sammanfattning Kvalitetsregisters syfte:
Utveckla och säkra vårdens kvalitet Registrera mera Ledning och chefer som efterfrågar resultat! Skapa rutiner i verksamheterna

17 Tack för uppmärksamheten!
17 17


Ladda ner ppt "Tabita Björk, Verksamhetschef, KCP, Örebro läns landsting"

Liknande presentationer


Google-annonser