Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

G I S Strate Kan GIS löna sig? 3.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "G I S Strate Kan GIS löna sig? 3."— Presentationens avskrift:

1 G I S Strate Kan GIS löna sig? 3

2 Koordinater Foto Ritningar
Ett organisationsgemensamt GIS – Att bara behöva hämta information på ett ställe Koordinater Foto Ritningar Tekniska Karta beskriv ningar Egenskaper Video- (Attribut) sekvenser G I S Strate

3 Den kanske främsta nyttan
Kommunen är en utpräglad kunskapsorganisation Att införa GIS i verksamheten är att möjliggöra att varje kommunalt beslut baseras på en gemensam, enhetlig, och så långt möjligt kvalitetssäkrad kunskapsbakgrund G I S Strate

4 GIS möjliggör förändrat arbetssätt = högre effektivitet och bättre arbetstillfredsställelse
Strate

5 Alla har tillgång till samma information oavsett var man är i organisationen = snabbare resultat
GIS-specialist Förvaltningschef Skapa data mm Avdelningschef Enkla analyser Enhetschef ’TittskåpsGIS’ Handläggare G I S Strate

6 Datautbyte inom den valda tekniska lösningen
Teknisk lösning – GIS och verksamhets-system verkar tillsammans = högre rationalitet i informationsanvändningen Datautbyte inom den valda tekniska lösningen Verksamhetssystem GIS-specialist GIS ’TittskåpsGIS’ G I S Strate

7 Kostnader och Nytta Ekonomisk nytta – Tidsvinst i arbetet
Tillgång till information (struktur, kvalitet, känd, sökbar) Arbetsmetoder (handläggning, remisser, beslutsunderlag, information, tidsåtgång) Lagring av information (gemensam, metadata, inga ”skuggregister”) Kvalitativ nytta Bättre beslut - färre överklaganden Medborgarnas insyn - relevanta förhållanden - påverka i tid Flera slags relevant information - selektering Hela informationshanteringen G I S Strate

8 Kostnader och Nytta Kostnader
Datahantering (Insamling, lagring, konvertering) Kompetensuppbyggnad och kompetensutveckling Teknisk lösning (datorer, nätverk, kommunikation, behörighet) Programvaror Kostnads - nyttoanalyser Tidsförhållanden för kostnader resp nyttoeffekter G I S Strate

9 Avkastning Kommunen har satsat oerhört stora resurser för att, under lång tid bygga upp sin informationsbas Att systematiskt utnyttja GIS är att, på ett bättre sätt än hittills, tillvarata denna stora investering G I S Strate

10 Ett GIS blir lönsamt om…
Den strategiska vikten görs tydlig GIS integreras i verksamhetsstrategierna GIS-möjligheter skapas för olika intressenter GIS ej bara är för utförare & experter G I S Strate

11 Att utvärdera kostnader och nytta – ett bra verktyg
Finansiell Strategisk Samarbets- Mål & Internt partners Strategi perspektiv Individer & Förnyelse & företag Utveckling G I S Strate

12 Så här kan det te sig – ett verkligt exempel
Kostnad / Nytta mellan 1:4 och 1:40 Bred användning - gemensamma data Vinsten kan inte räknas de första åren Det har gjorts ett antal studier av ekonomin kring GIS-användningen, dom visar på att avkastningen på gjorda investeringar uppgår till mellan 4 och 40 gånger satsade medel. En viktig förutsättning är att GIS får en bred användning, och att man kan utnyttja gemensamma data Man skall vara medveten om att det inte kommer att bli någon vinst det första året/åren efter beslut. Det beror på data uppbyggnad, kompetensutveckling, organisationsanpassning Kostnads/nyttoanalys för CAD/GIS-användning - aktuella metoder av Katarina Lindgren och Christer Lindgren G I S Strate

13 Effektiv åtgärdsplanering
Nyttan med GIS vid hantering av ledningsnät Ökad kundservice Analyser Uppföljning av mål Ökad kvalitet Effektiv åtgärdsplanering Driftstöd Intelligenta kartor Ex hämtat från Stockholm Vatten G I S Strate


Ladda ner ppt "G I S Strate Kan GIS löna sig? 3."

Liknande presentationer


Google-annonser