Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Geografisk information i Ljusdal 2004-08-24 ATT BYGGA GIS I KOMMUNEN Exemplet Ljusdal Åsa Jadelius Geografisk information i Ljusdal.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Geografisk information i Ljusdal 2004-08-24 ATT BYGGA GIS I KOMMUNEN Exemplet Ljusdal Åsa Jadelius Geografisk information i Ljusdal."— Presentationens avskrift:

1 Geografisk information i Ljusdal 2004-08-24 ATT BYGGA GIS I KOMMUNEN Exemplet Ljusdal Åsa Jadelius Geografisk information i Ljusdal

2 Ljusdals kommun •20 000 invånare •5 600 km 2 •GIS-verksamhet från 1997 •GIS-samordnare från 2000 •50-60 aktiva GIS-användare

3 Geografisk information i Ljusdal Drivkrafter Drivkrafter att införa GIS Drivkrafterna för en verksamhet är att utvecklas inom dessa tre kategorier.

4 Geografisk information i Ljusdal Informationsperspektivet Inte GIS för egenvärdet av GIS utan GIS som en del i att utveckla arbetet inom respektive område. De som arbetar i organisationen behöver i sitt dagliga arbete information för att utföra sitt arbete korrekt. Informationen behöver vara säker och lättillgänglig.

5 Geografisk information i Ljusdal Informationsförsörjning Höj kvaliteten på kommunens arbete genom ökad tillgänglighet till information och bättre kvalitet på befintlig information! Sprid information direkt från källan och gör detta rutinmässigt! Vid insamling av information (ex.vis till en ny databas); se till att det finns resurser för att ajourföra datat och hålla informationen aktuell!

6 Geografisk information i Ljusdal Analysera behoven: Vilka informationsbehov finns i kommunen? Gå igenom hela kommunen i en behovsanalys. Kombinera därefter prioriteringar efter •Var den största nyttan finns •Var de bästa förutsättningarna att lyckas finns Beakta faktorer som intresse, personalresurser, ekonomiska resurser. Börja inte i en organisation som redan är tyngd av stor personalomsättning eller införande av någon annan ny arbetsprocess.

7 Geografisk information i Ljusdal Förutsättningar Lär känna kommunen innan start: •Vilka personer finns som kan tänkas bli GIS- kunniga, finns ett gryende intresse eller nyfikenhet •Finns intresserade politiker •Vilka kartresurser finns •Vilka tekniska förutsättningar finns

8 Geografisk information i Ljusdal Klassiska exempel I samband med GIS figurerar en samling klassiska kommuntillämpningar av GIS. Gör en bedömning vad som är intressant i den egna kommunen? När är det bättre att låta en konsult gör en engångsanalys och när kan vi ha nytta av att investera i GIS för det löpande arbetet. Bedöm om enskilda personer besitter värdefull information, om denna dessutom går i pension snart kan det vara livsviktigt att säkra verksamheten med ett informationsstöd. Exempel: Skolskjutsplanering Hemtjänst-GIS Bygglov-GIS.

9 Geografisk information i Ljusdal Viktiga samarbetsresurser •Info-enhet, IT-enhet •Viktigt att skilja på teknikfrågor och informationsnyttan

10 Geografisk information i Ljusdal GIS fortfarande mystiskt GIS är egentligen inte målsättningen, bara ett medel för att nå målen. Kräver dock ännu särbehandling, ovant för många att förhålla sig till möjligheten till det rumsliga perspektivet i sina frågeställningar. Vet man inte att det går att få ett enkelt svar på en geografiska fråga så ställer man det inte heller. T. ex att få veta hur många människor som bor inom verksamhetsområdet för VA, utan ett GIS är detta en dyr fråga att få svar på.

11 Geografisk information i Ljusdal GIS blir alldaglig IT Som ett litet paradigmskifte. Har väl det rumsliga perspektivet anammats blir geografisk information en naturlig del av informationshanteringen. För användaren skall tillgängligheten till GIS-analysen inte skilja sig från tillgängligheten till all annan information.

12 Geografisk information i Ljusdal GIS - en teknikfråga GIS kräver fortfarande speciell teknik, oavsett om det gäller spatiala databaser eller mjukvara för GIS gäller inte minst den mindre kommunen som inte har möjlighet att anamma databastekniken som ju går mot att inkludera rumslighet.

13 Geografisk information i Ljusdal GIS - en kompetensfråga •Svårigheten att erhålla tillräcklig kompetens i sin kommun. •Försök med kompetensträffar. Utbildningsinsatser

14 Geografisk information i Ljusdal Arbetsidéer i Ljusdal •Informationsenhet med höga ambitioner att utveckla informationsfrågan till en medborgerlig angelägenhet •IT-beredningsgrupp med ambition att behandla hela kommunens IT i ett samlat informations- försörjningsperspektiv. E-myndigheten/24- timmarsmyndigheten finns hela tiden med åtminstone i bakhuvudet.

15 Geografisk information i Ljusdal Erfarenheter Att arbeta för att överföra IT från en teknikangelägenhet till en informationsstrukturfråga. INFORMATIONSINFRASTRUKTUR!

16 Geografisk information i Ljusdal Erfarenheten… …säger att, särskilt för mjuka sektorn, måste GIS vara en integrerad del av de ordinarie verksamhetssystemen.

17 Geografisk information i Ljusdal Erfarenhet Önskan om att övriga (icke GIS) systemleverantörer ökar sin kunskap om GIS och integrerar det in sina system. Här sätter den diversa systemfloran på kommunerna käppar i hjulet. Ett sätt kan vara att försöka samordna systemupphandlingar mellan grannkommuner vilket kan ge möjligheten att samordna utveckling eller inköp av GIS-funktionalitet. Att inom kommunen ha olika leverantörer av GIS-kopplingar är både onödigt rörigt (kostar i administration) och onödigt dyrt.

18 Geografisk information i Ljusdal IT-strategi •Det är mycket fördelaktigt om man har klara mål och strategier om organisationens informationshanteringslösningar och om GIS är en del i dessa strategier.

19 Geografisk information i Ljusdal GIS-samordnare Det är inte självklart vad den bästa bakgrunden för en GIS-samordnare är •Kartmänniska? •IT-människa? •Info-människa? Inte heller var GIS-samordnaren sitter i organisationen •Under IT, Kart-& mät eller under informationsenhet.

20 Geografisk information i Ljusdal GIS-samordnare •Organiserad under IT, Kart-& mät eller under informationsenhet.

21 Geografisk information i Ljusdal Kommunicera Slutligen: Att arbeta metodiskt med att införa GIS kan innebära att det dröjer innan det kommer några synliga resultat. Se till att det ändå kommer fram lite lättillgängligt material under resans gång för att hålla entusiasmen vid liv! Här syns en enkel karta som visar på befolknings- och åldersfördelning i Ljusdals kommun.


Ladda ner ppt "Geografisk information i Ljusdal 2004-08-24 ATT BYGGA GIS I KOMMUNEN Exemplet Ljusdal Åsa Jadelius Geografisk information i Ljusdal."

Liknande presentationer


Google-annonser