Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Komponenter i GIS Ett Geografiskt Informationssystem skiljer sig i princip inte från vilket annat Informationssystem som helst © Naturgeografiska Institutionen,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Komponenter i GIS Ett Geografiskt Informationssystem skiljer sig i princip inte från vilket annat Informationssystem som helst © Naturgeografiska Institutionen,"— Presentationens avskrift:

1 Komponenter i GIS Ett Geografiskt Informationssystem skiljer sig i princip inte från vilket annat Informationssystem som helst © Naturgeografiska Institutionen, Lunds Universitet och StrateGIS

2 Krav på ett GIS Inläsning och utleverans av data
Datahantering och organisation Analys Presentation

3 Informationssystem - består av
Datorsystem Programvara Personal Data (Regelverk)

4 Datorsystem Server Gemensamma resurser som skrivare, plotter,
digitaliseringsbord, skanner, etc Klient Klient Klient

5 Datorsystem Integrera i befintliga system
Kräver kanske säkerhetskopieringsrutiner Större lagringskapacitet Program på server eller hos klient medför olika systemkrav Plotter, digitaliseringsbord, etc kan vara tunga investeringar för en liten organisation och det kanske är bättre att hyra då behov uppstår © Naturgeografiska Institutionen, Lunds Universitet och StrateGIS

6 Datorsystem Tillgänglighet Alla behöver inte tillgång till all data
Svarstider i systemet måste vara acceptabla Säkerhet Känsliga data måste skyddas Systemadminstration måste vara rationellt och enhetligt inom organisationen © Naturgeografiska Institutionen, Lunds Universitet och StrateGIS

7 Programvara Kommunikation med dataproducenter
Kommunikation med användare Kommunikation med andra mjukvaror som ej är GIS-program, t.ex. ordbehandling Anpassad till användarens behov och till verksamhetens krav © Naturgeografiska Institutionen, Lunds Universitet och StrateGIS

8 Programvara Nivåer på olika GIS-användare
Antal GIS-användare i respektive nivå - kostnader > kr/licens Specialist, GIS-administratör ~5 Kvalificerad analys Skapa data 10-20 Ca kr/licens Enkel analys Presentationer 25-40 ’TittskåpsGIS’ ~300 Max 300 kr/licens Volymsiffrorna avser Uddevalla kommun © M S GIS & Karttjänst

9 Programvara ARC/INFO med tillhörande moduler
ArcView, MapInfo, Geomedia, etc ArcExplorer, ArcIMS-applikationer, O-GIS © Naturgeografiska Institutionen, Lunds Universitet och StrateGIS

10 Viktiga överväganden vad avser GIS-licenser
Vad är i bruk i kommunen och vad behövs inom två – tre år? Arc View – Map Info (pro) – Geo Media Arc Explorer – Map X – AutoKAVy Geosecma (NT) – VaBasDUF – Extens – Procapita - Kick Företagslicens (kommunlicens) även för kommunägda bolag och stiftelser? - Koll! Individuella licenser Antal GIS-användare i respektive nivå © M S GIS & Karttjänst

11 Viktiga överväganden vad avser GIS-licenser
Anskaffa helt nytt eller utnyttja befintligt? Vad finns och används idag? Är det ändamålsenligt? Kostnader för att bredda användning? När bör man, av andra skäl, se över vad man skall ha? © M S GIS & Karttjänst

12 Personal Nivåer på olika GIS-användare
Arbetsuppgifter för de olika användarkategorierna Alla uppgifter. Administrerar GIS-databasen Specialist, GIS-administratör Kvalificerad analys Skapa data Skapar ny data. Skapar prognoser. Producerar statistik. Analyserar Enkel analys Presentationer Skapar egna teman och kombinationer. Analyserar Användare av ’färdiggjord’ in-formation ’TittskåpsGIS’ © M S GIS & Karttjänst

13 Personal Viktigt med rätt program till rätt användare
Utbildning av personal, introduktion och kontinuerligt Resurser för avancerad användare att fungera som stöd till mindre insatta personer © Naturgeografiska Institutionen, Lunds Universitet och StrateGIS

14 Personal Information om aktiviteter är viktigt
Forum för diskussion på Intranet Seminarier/diskussionsmöten Resurser för deltagande i regionala och nationella sammankomster för att bevara och öka kunskaper © Naturgeografiska Institutionen, Lunds Universitet och StrateGIS

15 Data Informationsflödet för grunddata måste säkras genom tillgång via avtal eller licenser Kvalitet måste vara tillräcklig Över-kvalitet är ett negligerat fenomen Relevant information för verksamheten Delade databaser medför rationaliseringsvinster Ett jobb görs bara en gång av en person/verksamhet, resultaten delas med alla andra © Naturgeografiska Institutionen, Lunds Universitet och StrateGIS

16 Regelverk Upphovsrätt Sekretess Standard
Kommer att tas upp mer senare under utbildningen © Naturgeografiska Institutionen, Lunds Universitet och StrateGIS

17 Sammanfattning Strategi för införandet som omfattar alla systemkomponenter Svagaste länken avgör produktionskedjans styrka Planering av flöde av olika aktiviteter så att rätt insats kommer på rätt tidpunkt i förhållande till andra insatser © Naturgeografiska Institutionen, Lunds Universitet och StrateGIS


Ladda ner ppt "Komponenter i GIS Ett Geografiskt Informationssystem skiljer sig i princip inte från vilket annat Informationssystem som helst © Naturgeografiska Institutionen,"

Liknande presentationer


Google-annonser