Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Introduktionskurs för användare Del 3

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Introduktionskurs för användare Del 3"— Presentationens avskrift:

1 Introduktionskurs för användare Del 3
Hur fungerar GIS? Introduktionskurs för användare Del 3

2

3 Anpassa information till beslutssituationen - innehåll, skala och utseende
Källa: ESRI Sweden, 1993

4 Var ligger objekt X? Källa: ESRI Sweden, 1993

5 Vilka egenskaper har objekt X?
Källa: ESRI Sweden, 1993

6 Var finns objekt med egenskap X?
Källa: ESRI Sweden, 1993

7 Redovisa klassificeringar på kartan!
Källa: ESRI Sweden, 1993

8 Vad finns i närheten av objekt X?
Källa: ESRI Sweden, 1993

9 LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALAND
GIS kan integrera olika informationskällor i beslutsprocessen Ledningar etc Befolkning Geografi Fastigheter Externa data Källa: ESRI Sweden 1993 LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALAND

10

11  Det finns GIS-lösningar för alla tänkbara miljöer:
Teknik- val Kom ihåg! Val av programvara är en följd av den verksamhet som skall stödjas och de data som skall hanteras. Det finns GIS-lösningar för alla tänkbara miljöer: via internet elller intranät, i olika operativ system, i nätverk i enstaka datorer mjukvaror som kostar flera hundra tusen mjukvaror som är gratis Mer om programvaror här ...

12

13 ett fåtal flexibla och krävande tillämpningar
Tjänsten Välja mellan: ett fåtal flexibla och krävande tillämpningar och flera enklare tillämpningar

14 Teknik- val I Sverige är ArcView (ESRI) och MapInfo
de vanligaste program- varorna. Det finns dock en lång lista på mjukvaror för GIS. Från StrateGIS-sidorna kan man nå ett stort antal leverantörer. GIS via intranät och Internet är mest ’i ropet’ just nu. Prova på att använda GIS på StrateGIS-webben! WebGIS

15 GIS anno 1993 Eldsjäl Lagring efter eget huvud Singel PC
Resultat på papper Post

16 GIS anno 1996 GIS-funktion PC i nätverk E-Post Resultat på papper
Data på server

17 Applikation och data på server
GIS anno 1999 IT-enhet PC intranät/Internet Applikation och data på server Resultat på skärm Internet Metadata visar vägen

18 LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALAND
Utvecklingstrenderna inom GIS Fokus flyttas mot Verksamhetsbehov Dataförsörjning och datautbyte Data via Internet Data om data, d v s metadata Organisatoriska frågor Verksamhetens processer Källa: StrateGIS, ESRI, Inc, 1999 LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALAND

19 Vad händer i GIS-världen?
Etapp 1 Vad händer i GIS-världen? GIS Precis som inom den övriga IT-industrin går utvecklingen inom GIS-området snabbt. Möjligheterna med GIS förbättras med en rasande fart främst genom att programvarorna blir allt kraftfullare och mångsidigare, inte minst när det gäller att hantera olika dataformat. Intressefokus flyttas allt mer mot: - datautbyte och dataförsörjning, - spridning av geografiska data via Internet, - metadata, - webbaserade GIS-tillämpningar samt - integration av GIS i övrigt IT-stöd. StrateGIS-webben har länkar till on-line GIS-tidskrifter m m…. Visualisering av GIS-modeller ger möjlighet att tydliggöra effekter av planförslag m m

20 Utsnitt från översiktskartan 1:250 000 rutor 5x5 km
Utsnitt från terrängkartan 1: rutor 1x1 km Utsnitt från fastighetskartan 1: rutor 1x1 km

21 Här har vi placerat en röd prick på huvudentrén till Uddevalla sjukhus i terrängkartans skala. Redan denna karta innehåller stora kartografiska tillrättaläggningar för att redovisa motorvägar och andra saker med tydliga symboler och manér. Betraktar vi sedan vår punkt med översiktskartan som bakgrund så ser vi att den nu hamnat mitt i trafikplatsen på motorvägen och att översiktskartans sjukhussymbol flyttats långt år sidan för att ge plats för vägmarkeringarna.

22


Ladda ner ppt "Introduktionskurs för användare Del 3"

Liknande presentationer


Google-annonser