Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Swot - analys.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Swot - analys."— Presentationens avskrift:

1 Swot - analys

2 SWOT-ANALYS Vad är SWOT?
Ett strukturerat sätt att bedöma styrkor, svagheter, möjligheter och hot (Strengths, Weakness, Opportunities och Threats) Ett användbart verktyg vid en nulägesanalys, vid strategiutformning eller analys av ett specifikt projekt eller process

3 SWOT-ANALYS Vad betyder SWOT?
Styrkor – vad som är bra, lägesbeskrivning, specialistkunskap, etc. Svagheter – var det finns brister Möjligheter – det vi inte kan påverka men är medvetna om – hjälper oss att finna nya vägar Hot – det vi inte kan påverka men är bra att vi är medvetna om – nya reformer, elevminskning etc.

4 SWOT-ANALYS STYRKOR SVAGHETER MÖJLIGHETER HOT

5 SWOT-ANALYS Hur går det till?
Steg 1 – varje deltagare använder post-it lappar Skriver vad jag anser som våra styrkor En företeelse på varje lapp Steg 2 – använder nya post-it lappar Skriver vad jag anser är våra svagheter Steg 3 – varje deltagare sätter upp sina post-it lappar under respektive rubrik Alla lappar ska presenteras, tillfälle till frågor och förtydligande – vänta med diskussion!

6 SWOT-ANALYS Hur går det till forts… Steg 4 – Sortering
Lapparna sorteras efter ett antal områden eller rubriker Tänkbara samband mellan olika faktorer kan markeras med streck eller pilar Steg 5 – Prioritering Varje deltagare får 5 märkprickar att placera vid de områden som känns mest angelägna att åtgärda. Det är okej att fördela prickarna hur man vill – t.ex. alla 5 prickarna på ett och samma ställe Steg 6 – Hur gå vidare? Vad är speciellt angeläget att utveckla eller förändra? Vad är strategiskt viktigt? Steg 7 – Vem gör vad, när och hur? Vilka deltar? När ska det vara klart? etc.

7 SWOT-ANALYS Hur kan resultatet användas?
Resultatet ska leda till en handlingsplan som organisationen, verksamheten kan använda sig av i ett förändringsarbete När de fyra rutorna är ifyllda analyseras olika handlingsalternativ man har för att t.ex. förstärka organisationens styrkor, minska svagheterna, ta vara på möjligheterna och anpassa sig till faktorerna som hotar. Utifrån denna nulägesbeskrivning kan en handlingsplan arbetas fram för att utveckla, förbättra och stärka sin organisation


Ladda ner ppt "Swot - analys."

Liknande presentationer


Google-annonser