Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur handlägger vi er Leaderansökan?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur handlägger vi er Leaderansökan?"— Presentationens avskrift:

1 Hur handlägger vi er Leaderansökan?
Bra förhållanden på de flesta gårdar redan idag

2 3 steg innan godkännande:
1 Snabbgranskning 2 Djupare analys 3 Analysen behandlas av en interngrupp på Länsstyrelsen

3 1 Snabbgranskning Ansökan registreras
Granskning med hjälp av Jordbruksverkets checklista

4 Obligatoriska checkpunkter
Områdets likartade förhållanden Geografiskt område Antal invånare Tätorter färre än inv Syfte att minst ett av tre huvudmål för lbps respektive axel bör uppfyllas i strategin

5 Kvalitativ bedömning Analys LAG-grupp Leaderområde Strategi

6 Analys SWOT Basfakta Koppling mellan valt geografiskt område och valda tematiska inriktningar och prioriteringar

7 LAG-grupp Beaktande av underifrånperspektiv
Medinflytande från de tre kategorierna i trepartnerskapet under utarbetandet och genomförandet av utvecklingsstrategin

8 Leaderområde Positiva/negativa faktorer som haft betydelse för den geografiska avgränsningen Det lokala partnerskapets medverkan vid avgränsningen

9 Strategi Samband mellan inriktningar och områdets specifika förhållande Beskrivning och avgränsning av prioriteringar och tematiska inriktningar Vilka åtgärder prioriteras inom axel 4?

10 Strategi Transnationellt och interregionalt samarbete
Sektorsövergripande Framtagande och genomförande har ett underifrånperspektiv Innovativ

11 Strategi Hur genomförs strategin?
Måluppfyllelse av gemenskaps- och nationella mål Mål och indikatorer Beaktande av horisontella prioriteringar

12 Strategi Beaktande av stärkt konkurrenskraft
Kriterier för LAG-gruppens urval av projekt Strategin står inte i strid mot andra planer

13 Specificera och kvantifiera mål och indikatorer
Viktigt! Specificera och kvantifiera mål och indikatorer

14 Kriterier för LAG-gruppens urval av projekt
Viktigt! Kriterier för LAG-gruppens urval av projekt

15 Viktigt! Verksamheten budgeterad i procentandel/kronor för respektive av Leaderaxelns fem åtgärder

16 Resultat snabbgranskning
Vid uppenbara brister skickas ansökan tillbaka till LAG Kommentarer skickas inom två veckor till LAG, till en interngrupp samt till det externa partnerskapet Eventuella synpunkter Länsstyrelsen tillhanda inom tre veckor

17 2 Djupare analys

18 Strategin godkänns av den interna gruppen
3 Godkännande Strategin godkänns av den interna gruppen

19 Inom två månader skall en förening med öppet medlemskap bildas
LAG bildar förening Inom två månader skall en förening med öppet medlemskap bildas

20 Länsstyrelsen skriver avtal med LAG
Godkänns samtliga punkter i checklista 2 kan avtal slutas

21 Verksamheten kan börja!

22 LYCKA TILL!

23


Ladda ner ppt "Hur handlägger vi er Leaderansökan?"

Liknande presentationer


Google-annonser