Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En progressiv utvecklingsfaktor

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En progressiv utvecklingsfaktor"— Presentationens avskrift:

1 En progressiv utvecklingsfaktor
Att ge instruktioner En progressiv utvecklingsfaktor PDG602 - Elicka Mouknatjou (HT12)

2 PDG602 - Elicka Mouknatjou (HT12)
Vad är instruktioner? Förklaringar som ska ge riktning till ett specifikt resultat Förklaringarna är sammansatta för att progressivt kunna uppnå ett mål Instruktionerna är stegvist beroende av varandra. Två-vägs-kommunikation mellan en sändare och en mottagare. Tydlighet och beskrivning är nyckelorden. PDG602 - Elicka Mouknatjou (HT12)

3 Steg 1 – PLANERING Tydliggöra bakgrunden
Under hela processen genomandas instruktionernas syfte och mål. Instruktionernas syfte ska tydliggöra varför man använder instruktionerna. Syftet ska: - ge innehåll - förklara sammanhanget - ge riktning - Instruktionernas mål ska tydliggöra vad det är man vill åstadkomma med. Mål ska: - vara accepterade och realistiska - vara specificerade - mätbara och tidssatta Varje instruktion har ett eget syfte och ett eget mål. Syfte Mål PDG602 - Elicka Mouknatjou (HT12)

4 PDG602 - Elicka Mouknatjou (HT12)
Steg 2 – ORGANISERING. Bakgrunden skapas av instruktören eller instruktörsgruppen Under bakgrundsprocessen lyfter man fram orsaker och konsekvenser med instruktionerna genom en A) Problemanalys B) Problemlösning - Instruktionernas 1) startfas 2) genomförande 3) slutfas ska i förberedelse kartläggas av instruktören för att kunna 1) Analysera 2) Tydliggöra 3) Uträtta eventuella/möjliga oklarheter och eventuellt kunna organisera och förbereda praktiska genomföranden. - Varje instruktion kräver minst en problemanalys för eventuell korrigering. Problem-analys Syfte Problem-lösning Bakgrund Mål PDG602 - Elicka Mouknatjou (HT12)

5 PDG602 - Elicka Mouknatjou (HT12)
Steg 3 – KONTROLL. Implementering av det färdigplanerade och färdigorganiserade genomförandet Genomförandena är det arbete som sker och är resultatet av planeringen. - Instruktionernas genomföranden ska framvisa en progressiv utveckling med en startpunkt och en slutpunkt. - Varje steg av genomförandet ska vara tydlig och välbeskrivet. - Varje steg av genomförandet relateras konstant till syftet och målet. Problem-analys Syfte Problem-lösning Genomförande Bakgrund Mål PDG602 - Elicka Mouknatjou (HT12)

6 PDG602 - Elicka Mouknatjou (HT12)
Steg 4 – LEDA. Bevis på arbetets utformande visar sig genom resultaten. För goda resultat är processen viktigare än själva resultatet. - Resultatet av instruktionernas planering, organisering och genomförande visar sig i slutsteget. - Tydliggör vad instruktionerna under processen har pekat mot. - Jämförelse mellan tidigare förväntningar och faktiskt slutresultat. - Markerar arbetets styrkor och snedsteg. - Varje genomförandesteg har ett resultat och det är delresultaten som ger slutresultatet. Problem-analys Syfte S LUTRESUL TAT Problem-lösning Genomförande Resultat Bakgrund Mål PDG602 - Elicka Mouknatjou (HT12)

7 Beroendeskap i processen
- Slutresultatet är resultatet av hela det sammansatta arbetet. Resultaten är beroende av genomförandenas utformande. Genomförandena är beroende av organiseringens utformande. Organiseringen är beroende av planeringens utformande. Planeringen är beroende av bakgrundens utformande. - Varje instruktion har ett syfte, ett genomförande, ett resultat och ett mål. Alla steg i processen är beroende av varandra. Problem-analys Syfte S LUTRESUL TAT Problem-lösning Genomförande Resultat Bakgrund Mål PDG602 - Elicka Mouknatjou (HT12)

8 PDG602 - Elicka Mouknatjou (HT12)
Tid, plats och roll Olika organisationer ger instruktioner på olika sätt. Exempelvis kan de ges ut på ett skolpedagogiskt sätt, strategiskt-pedagogiskt sätt, disciplinärt-pedagogiskt sätt etc. På det viset har olika organisationers hantering av instruktioner olika tidsramar. Det sättet organisationer väljer att ge instruktioner, på det sättet tas de emot också. Exempel på organisationer: Skolpedagogik, arbetspedagogik, styrelsepedagogik, militär-pedagogik etc. Det beror alltså på vilken roll sändaren har och vilken roll mottagaren har. Exempelvis: I skolan har mottagaren mer att säga till sin sändare om instruktionerna än vad mottagaren har att säga till sin sändare under sin militära utbildning. PDG602 - Elicka Mouknatjou (HT12)

9 Avsevärda faktorer om instruktioner (Kort påminnelse)
Instruktioner är en processbaserad utveckling. En process har en startpunkt och en slutpunkt. Varje steg i processen behöver ha en problemanalys och en problemlösning. Processen är viktigare än slutresultatet. En brist i ett steg kan påverka nästa stegs resultat. Alla steg i processen påverkar därför varandra progressivt. PDG602 - Elicka Mouknatjou (HT12)


Ladda ner ppt "En progressiv utvecklingsfaktor"

Liknande presentationer


Google-annonser