Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Analys Lönelots.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Analys Lönelots."— Presentationens avskrift:

1 Analys Lönelots

2 Presentation av metoden Analys Lönelots
Enkel och flexibel metod Datorstöd för omarbetning till egen Analys Lönelots Ger underlag för tydliga och systematiska beskrivningar av arbeten Medger delaktighet och insyn Stimulerar till partsgemensamt arbete Metoden kan kostnadsfritt laddas ner från DO:s webbplats

3 Arbetsgång Bestäm syftet
Gör nödvändiga anpassningar av faktorer och nivåer Vikta faktorerna Utse värderingsgrupp Värdera Analysera resultatet Besluta om eventuella åtgärder Informera

4 Faktorplan Kunskaper och färdigheter Ansvar
Utbildning/erfarenhet Problemlösning Sociala färdigheter Ansvar Ansvar för materiella resurser och information Ansvar för människor Ansvar för planering, utveckling, resultat, arbetsledning Ansträngning och arbetsförhållanden Fysiska förhållanden Psykiska förhållanden

5 Värderingsarbetet Det är arbetets krav och inte individens förmåga som ska värderas Det ska ingå både kvinnor och män i värderingsgruppen Alla ledamöter i gruppen ska ha lika stort inflytande Värderingsarbetet är ingen förhandling, beslut ska fattas i samförstånd Om information saknas ska ytterligare uppgifter inhämtas Alla arbeten ska värderas under en faktor innan man går vidare till nästa faktor Resultatet skrivs in i värderingsdokumentet faktor för faktor

6 Användningsområden För att bedöma vad som är likvärdigt arbete i samband med lönekartläggning Utgör underlag för att utveckla individuella bedömningsgrunder Som ett led i organisationsutveckling och utvecklingssamtal För att göra en jämförelse mellan två eller flera arbeten Som underlag för löneförhandlingar


Ladda ner ppt "Analys Lönelots."

Liknande presentationer


Google-annonser