Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Syftet med lönekartläggning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Syftet med lönekartläggning"— Presentationens avskrift:

1 Syftet med lönekartläggning
Upptäcka, åtgärda och förebygga osakliga löneskillnader. Torbjörn Eriksson

2 Kartläggningen Lönekartläggning
Fastställa grupper för arbetsuppgifter som är lika (eller åtminstone i huvudsak lika). Fastställa om grupper med olika arbetsuppgifter kan betecknas som likvärdiga (arbetsvärdering). Torbjörn Eriksson

3 Arbetsvärdering Lönekartläggning
Fastställa och definiera kriterierna för arbetsvärdering. Tillämpa de definierade kriterierna för att bedöma (värdera) olika arbeten/arbetsuppgifter. Fastställa ”viktningsformel”. Utföra själva arbetsvärderingen genom att tillämpa viktningsformeln på den gjorda värderingen. Torbjörn Eriksson

4 Arbetsvärderingskriterier
Lönekartläggning Arbetsvärderingskriterier Krav på kompetens (kunskaper och färdigheter) Krav på arbetsinsats (ansträngning / effort) Krav på ansvarstagande Arbetsmiljö Torbjörn Eriksson

5 Krav på kompetens (kunskaper och färdigheter)
Lönekartläggning Krav på kompetens (kunskaper och färdigheter) Krav på utbildning -grundutbildning -fortbildning/specialistutbildning -uppdatering Krav på yrkeserfarenhet Krav på arbetslivserfarenhet Krav på social kompetens -i extern mening (tredje man) -i intern mening (chef/arbetskamrater) Krav på problemlösningsförmåga Torbjörn Eriksson

6 Krav på arbetsinsats (ansträngning / effort)
Lönekartläggning Krav på arbetsinsats (ansträngning / effort) Krav på övertidsarbete Krav på arbetstakt Krav på flexibilitet Arbetstider Torbjörn Eriksson

7 Krav på ansvarstagande
Lönekartläggning Krav på ansvarstagande Krav på resultatmässigt/budgetmässigt ansvarstagande -budgetansvar -intäktsansvar -kostnadsansvar Krav på kvalitetsmässigt ansvarstagande -kvalitetsansvar gentemot kund/tredje man -kvalitetsansvar gentemot chef Krav på personalansvar -chefskap för ett visst antal personer -kompetensutvecklingsansvar för medarbetare -arbetsmiljöansvar för medarbetare Torbjörn Eriksson

8 Arbetsmiljöförutsättningar
Lönekartläggning Arbetsmiljöförutsättningar Nattarbete Jour/beredskap Fysiska eller psykiska risker Torbjörn Eriksson

9 Viktning (utan viktning 25 % per del)
Lönekartläggning Viktning (utan viktning 25 % per del) Krav på kompetens 25 % Krav på arbetsinsats 25 % Krav på ansvarstagande 25 % Arbetsmiljö 25 % Torbjörn Eriksson

10 Analys Lönekartläggning Kartlägga lönepolitiken
Kartlägga om det föreligger löneskillnader mellan kvinnor och män som har lika/likvärdiga arbetsuppgifter Analysera om dessa löneskillnader kan förklaras med könsneutrala argument Torbjörn Eriksson

11 Arbetsvärdering och lönepolitik
Lönekartläggning Arbetsvärdering och lönepolitik Arbetsvärdering Lönepolitik Krav på kompetens Krav på arbetsinsats Krav på ansvarstagande Arbetsmiljö Individens prestation Erfarenhet/anställningstid Marknadsfaktorer Torbjörn Eriksson

12 Plan för jämställda löner
Lönekartläggning Plan för jämställda löner Syftar till att justera osakliga löneskillnader Senast inom tre år En del av jämställdhetsplanen Torbjörn Eriksson

13 Samverkan Lönekartläggning Samverkan mellan AG och ATO
Beslut om handlingsplan = primär förhandlingsfråga Information till kollektivavtalsbärande facklig organisation Tystnadsplikt (MBL och sekretesslagen) Samverkan inför och vid lönekartläggningen Torbjörn Eriksson


Ladda ner ppt "Syftet med lönekartläggning"

Liknande presentationer


Google-annonser