Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Läroplansträff 2012-11-23 Välkomna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Läroplansträff 2012-11-23 Välkomna."— Presentationens avskrift:

1 Läroplansträff Välkomna

2 Dagens arbete Pedagogisk dokumentation – vilka riktlinjer ger Skolverket? Fika Läsa en artikel som heter ”Hur blir lärprocessen tydligt i förskolan?” Lärande samtal om hur vi får syn på lärandet på våra förskolor Titta på små filmsnuttar från verksamheten där vi tillsammans i grupper analyserar vilket lärande som sker

3 Pedagogisk dokumentation - vilka riktlinjer ger Skolverket?
Kunskapen om varje barns lärande och utveckling ska utgöra underlag för planeringen av verksamheten, för att på så sätt stödja, utmana och stimulera barnen i deras utveckling Fundera i 6-7 minuter enskilt och skriv ned hur du tänker när du läser detta - Hur ser det ut på vår förskola? - På vilket sätt bidrar jag till att min förskola utvecklas i riktning mot detta?

4 Skillnad på pedagogisk dokumentation och barnobservationer
Barnobservationer – syftet var att få reda på barns utveckling i förhållande till vad som betraktas som normalt för åldern Vid barnobservationer fanns tanken att barn utvecklas på ett förhand bestämt sätt, där de bedöms efter generella normer och kriterier Pedagogisk dokumentation handlar om att försöka se och förstå vad som händer och pågår i verksamheten, utan en på förhand bestämd ram av förväntningar och normer

5 Vad är centralt i pedagogisk dokumentation?
Lyssna in det som pågår bland barnen och synliggöra det genom att dokumentera det Lyssna vad som sägs, iaktta det som händer och fånga in barnens lärprocesser genom att fotografera, filma och anteckna Barnen måste vara delaktiga båda i dokumentationen och i resonemangen om det som dokumenterats

6 Vad är centralt i pedagogisk dokumentation?
Samtalen och reflektionerna mellan vuxna och barn om det som dokumenterats är mycket viktigt Då kan vi utveckla vår verksamhet Diskussionerna och dialogerna mellan barn-vuxna och barn-barn och vuxna-vuxna är det som avgör om en dokumentation blir pedagogisk eller ej Pedagogisk dokumentation utgår från det som sker bland barnen, det som barnen är intresserade av just här och nu

7 Vad är centralt i pedagogisk dokumentation?
Fånga barnens pågående aktiviteter och relationer för att få en möjlighet att diskutera dessa och utmana dem vidare Dokumentationerna kommer då att utgöra en central utgångspunkt för de val av aktiviteter som arbetslaget gör tillsammans med barnen Barns intressen och reflektioner ska ligga till grund för hur vi går vidare med nya aktiviteter i verksamheten

8 Lärande samtal om pedagogisk dokumentation
Utse en gruppledare som leder samtalet och håller tiden Utse en person som skriver ned era reflektioner och lärdomar på ett blädderblock Fundera enskilt på frågan under ca 3-4 minuter Gör en runda där alla kort ( ca 2-3 min )beskriver hur vi arbetar idag och vilka erfarenheter vi har av det. När presentationen är klar får alla ställa förståelsefördjupande frågor till den som berättat om sina erfarenheter Avslutningsvis så tittar ni på dokumentationen om ni kan se några generella mönster i hur vi arbetar idag, vad som är framgångsrikt och hur vi kan vidareutveckla vårt arbete

9 Ramar för samtal Tid en timme Utse en samtalsledare
Utse en sekreterare Håll tiderna Var noga med att ställa förståelsefördjupande frågor till varandra, då uppstår intressanta resonemang och ett lärande uppstår Var noga med sammanfattningen och försök att se vad som fungerar bra och vad vi behöver utveckla

10 Lärgruppsfråga Hur arbetar vi med pedagogisk dokumentation i vår förskola och vilka erfarenheter har vi?

11 Sammanfattning av era samtal
Hur fungerade samtalet? Vilka erfarenheter har ni gjort? Ser ni några mönster? Vad är framgångsrikt? Vilka hinder finns? Hur går ni vidare? Vilken typ av pedagogisk dokumentation ska ni prova på hemma till nästa gång vi ses?


Ladda ner ppt "Läroplansträff 2012-11-23 Välkomna."

Liknande presentationer


Google-annonser