Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Försöksverksamhet 2007 Universitetsförvaltningen Uppdragets bakgrund, syfte och mål Avidentifierade ansökningshandlingar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Försöksverksamhet 2007 Universitetsförvaltningen Uppdragets bakgrund, syfte och mål Avidentifierade ansökningshandlingar."— Presentationens avskrift:

1 Försöksverksamhet 2007 Universitetsförvaltningen Uppdragets bakgrund, syfte och mål Avidentifierade ansökningshandlingar

2 Bakgrund  Utredning 2005:115 – Avidentifiera jobbansökningar – en metod för mångfald  Remissvar LiU  LiU är en av 7 myndigheter i Sverige som har fått i uppdrag av regeringen att pröva metoden avidentifierade ansökningshandlingar (Dnr LiU 1046106- 32)  Ytterligare en grupp myndigheter arbetar med mångfaldsorienterad rekrytering (utan avidentifiering)

3 Uppdragets syfte  ”..att pröva om och i så fall på vilket sätt en metod med avidentifierade ansökningshandlingar bidrar till en rekrytering fri från diskriminering, med kompetensen i fokus, och till att öka (den etniska och kulturella) mångfalden”

4 Mer om syftet ”En statsförvaltning som speglar samhällets befolkning kan ha betydelse för att skapa förtroende och legitimitet, kunskaper i bl.a. språk och kulturella förhållanden bidrar till en kvalitets- och kompetenshöjning i förvaltningen och är nödvändig för att offentlig sektor skall fullgöra sitt uppdrag att tillhandahålla service till samhällets alla medborgare...flera undersökningar visar att ett utländskt klingande namn påverkar individens möjligheter att kallas till anställningsintervju...det är viktigt att staten har tillgång till metoder som motverkar att osakliga grunder – avsiktligt eller oavsiktligt – får betydelse och som följaktligen bidrar till en ökad mångfald i många olika hänseenden."

5 LiU:s strategier & mål  Försöksverksamheten är i linje med universitetets strategi och handlingsplan för lika villkor 2007. LiU ser försöksverksamheten som en del i ett större arbete med att förbättra och kvalitetssäkra rekryteringsprocessen  Projektets effektmål & bidrag till LiU:s strategi: LiU är en attraktiv och god arbetsplats LiU är ett relevant, innovativt och gränsöverskridande universitet

6 Krav och anvisningar  Metoden måste resultera i: att de mest kvalificerade utifrån ställda krav kallas till intervju en minskad risk för särbehandling genom att information som avslöjar identiteten eller etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning undanhålls  Kravprofil måste fastställas med önskade kvalifikationer av vilken ska framgå hur de olika kvalifikationerna ska värderas genom att det anges om de är nödvändiga, önskvärda eller förstegsgivande  Namn, hemadress och födelseland ska avidentifieras. Andra aspekter kan också avidentifieras (ålder & kön)  Ansökningar ska inte inledningsvis registreras

7 Krav och anvisningar forts.  Myndigheten måste informera samtliga sökanden om att försöksverksamheten berör anställningen i fråga, samt att deras personnummer kommer att lämnas till SCB och varför (identiteter kommer inte att röjas i processen)  Plan och riktlinjer ska upprättas för hur avidentifieringen skall genomföras och hanteras, där följande måste beaktas:  Vilka anställningar försöksverksamheten innefattar  Huruvida ett formulär ska tas fram för ansökan eller inte, och om möjlighet finns till att lämna in ett personligt brev med ansökan  Hur den praktiska hanteringen ska gå till – vem & vad  Uppskattat antal rekryteringar som kommer att ingå  Kontaktperson

8 Rapportering & utvärdering  Senast 061229 Plan & riktlinjer  Senast 070229Statistiskt underlag till SCB Personnummer på samtliga sökande Personnummer på samtliga som kallats till intervju Personnummer på samtliga som fått anställning  Senast 080331Slutrapport Antal avslutade rekryteringar där avidentifiering skett Erfarenheter med utgångspunkt från myndighetens plan för försöksverksamheten Erfarenheter och konsekvenser av att avidentifiera – såväl administrativa som för rekryteringsprocessen En bedömning av eventuella resultat och effekter, tex om avid. har påverkat vilka som kallas till intervju och vilka som får anställning  Utvärdering och jämförelse av samtliga myndigheters erfarenheter och resultat (Statskontoret) - färdig augusti 2008


Ladda ner ppt "Försöksverksamhet 2007 Universitetsförvaltningen Uppdragets bakgrund, syfte och mål Avidentifierade ansökningshandlingar."

Liknande presentationer


Google-annonser