Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DOK-systemet 1 • Utvärderings- och dokumentationsinstrument • Bygger på intervjuer med klienter vid inskrivning, utskrivning och uppföljning. • Möjlighet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DOK-systemet 1 • Utvärderings- och dokumentationsinstrument • Bygger på intervjuer med klienter vid inskrivning, utskrivning och uppföljning. • Möjlighet."— Presentationens avskrift:

1 DOK-systemet 1 • Utvärderings- och dokumentationsinstrument • Bygger på intervjuer med klienter vid inskrivning, utskrivning och uppföljning. • Möjlighet för klienten att påverka vården och beskriva vad de vill ha hjälp med • Utvärdering av behandling • På institutionsnivå stöd i behandlingsplaneringen runt enskilda individen, grund för metodutveckling och uppföljning. • Insamlande av grundläggande epidemiologisk information för nationellt och internationellt bruk (KIM). Underlag för verksamhetsplanering • Möjlighet att göra jämförelser mellan olika enheter som använder DOK

2 2

3 3

4

5 Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård (SoS, 2007) ”DOK utgör på individnivån ett underlag bl a för behandlingsplanering och uppföljning, men kan även användas som underlag för verksamhetsbeskrivning och kvalitetsutveckling.” 5

6 Administrativa uppgifter Behandlingskontakt Boende- och levnadsform Familj och umgänge Uppväxtmiljö Utbildning och försörjning Sysselsättning och fritid Alkohol- och drogrelaterad information Behandlingshistoria Fysisk hälsa Psykisk hälsa Kriminalitet Myndighets- och vårdkontakter Öppna frågor Kommentarer till intervju- situationen Frågeområden i DOK

7 Insatsdokumentationen i DOK •Dokumentation av insatser vid enheten och i samarbete med andra: •Utredningar •Mediciniska/fysiologiska •Psykologiska •Sociala och pedagogiska •Remiss och hänvisning

8 Brukarperspektivet i DOK I varje frågeområde får klienten vid avslutad behandling uppge: •Om det skett någon förändring •Omfattningen av stöd/hjälp från enheten •Graden av oro beträffande området •Om det skett förändring av det som angavs som viktigast att förändra •Vid avstämning och utskrivning får klienten rangordna de insatser som varit mest betydelsefulla. •I de öppna frågorna ges klienten möjlighet att uttrycka personliga reflektioner.

9 9 Implementeringsavtalet med IKMDOK Deltagande i IKMDOK innebär att enheten erhåller:  Intervjuformulär och dataprogram (årlig licens)  Utbildning i DOK som ett kvalitetsutvecklingsinstrument på enheten  Stöd och handledning av kontaktpersoner och användare  Dataworkshops för kontaktpersoner  Nationell sammanställning av data varje år  En årlig konferens på Växjö universitet  En presentation av enheten på hemsidan www.ikmdok.se Förutsättningar vid enheten:  Anmälan om deltagande i IKMDOK  Kontaktperson utsedd  Dator, datasupport på arbetsplatsen  Internet-uppkoppling och egen epost  Anmälan till Datainspektionen (PUL)  Tid avsatt för dokumentationsarbete  Obligatoriskt deltagande i utbildning, nätverksmöten och en årlig konferens  Kostnader avsatta för resor till möten och konferenser  Dokumentation av samtliga nya klientkontakter på minst BasDOK-nivå (inkl KIM)

10 DOK-systemet – en sammanfattning •DOK är specialkonstruerat för utförarenheter •DOK har mot bakgrund av den forskning som genomförts de senaste åren befunnits ha en tillfredsställande vetenskaplig kvalitet (formulären revideras av SiS och IKMDOK 2009-2010) •DOK ligger genom sin implementeringsorganisation i linje med att utveckla en kunskapsbaserad missbrukarvård •DOK är lämpligt om man önskar kontinuerlig handledning och stöd i självutvärdering •DOK kommer framöver att utvecklas utifrån olika målgruppers behov – ”Ung-DOK”, ”Kvinno-DOK etc •DOK ger tillsammans med DUR (Dokumentation Utvärdering Resultat) – se www.goteborg.se/dur - en komplett dokumentation från ”första besöket på socialkontoret till utvärdering av behandling” (IKMDOK har av Göteborgs stad fått i uppdrag att kvalitetssäkra DUR enligt IMS kriterier)www.goteborg.se/dur 10

11 För ytterligare information 11 www.ikmdok.se www.stat-inst.se


Ladda ner ppt "DOK-systemet 1 • Utvärderings- och dokumentationsinstrument • Bygger på intervjuer med klienter vid inskrivning, utskrivning och uppföljning. • Möjlighet."

Liknande presentationer


Google-annonser