Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projektet Insatser för unga med dålig psykisk hälsa

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projektet Insatser för unga med dålig psykisk hälsa"— Presentationens avskrift:

1 Projektet Insatser för unga med dålig psykisk hälsa
Örebro

2 Bakgrund Ungdomar som inte kommer till skolan eller annan sysselsättning Ungdomar som riskerar att få eller har psykisk ohälsa Avsaknad av verksamheter som kan ge ett långsiktigt stöd

3 Målet med projektet Hjälpa och stödja ungdomar att bryta isolering i hemmet och komma tillbaka till skola eller annan sysselsättning Minska framtida vård- och behandlingskostnader

4 Målgrupp Ungdomar mellan 16-20 år Utan sysselsättning
Isolerade i olika utsträckning

5 Syftet med projektet Ta fram och pröva en arbetsmodell utifrån ungdomarna och familjernas behov. På sikt tillhandahålla en mer anpassad och effektiv arbetsmodell.

6 Arbetsmodellen Ingång Kartläggningsfas Utvecklingsfas Avslutningsfas

7 Ingång Lösningsfokuserat förhållningssätt Familjearbete Systemteori
Öppen ingång KIA G-skola SAMBA Socialkontor Första kontakt med familj Familjen kontaktas av kurator Tid för infomöte i hemmet bokas Informationsmöte Ungdomen Vårdnadshavare Andra viktiga personer Kurator Lösningsfokuserat förhållningssätt Familjearbete Systemteori

8 Kartläggningsfas Livslinje Kartl. formulär Utvärdering Databaser
Ungdom/ Vårdnadshavare Forskning Professionella Analys Kunskaper och kliniska erfarenheter Kartläggning Arbetshypotes Sökning av relevant forskning Analys utifrån kartläggn.fasens tre delar Livslinje Kartl. formulär Utvärdering Brukarinflytande Transparens Databaser Internet Egna Kollegor Handledning Sammanställning av dessa delar till en arbetsmodell

9 Utvecklingsfas Transparens Single case design
Arbetsmodell Interventioner Samverkan Förslag på interventioner Genomför.plan Samtal Praktiska delar Nätverk kring ungdom Andra aktörer Teori Brukarinflytande Transparens Single case design Samtalsdesign (systemteori) Möten och studiebesök Uppföljning Anpassas efter behov

10 Avslutningsfas Utsluss Avslut Efterarbete Efter uppfyllt mål
Nyckelpersoner i befintliga verksamheter Sammanfattning, återkoppling och utvärdering >12 månader, uppföljningssamtal

11 Tips på källor www.riksdagen.se www.socialstyrelsen.se
Statens folkhälsoinstitut: Psykiatriskt forskningscentrum: Intresseföreningar Tidskrifter inom området t ex Socionomen Örebro Universitet: Sökord: psykiatri, socialpsykiatri, stöd, sysselsättning, behandling

12

13

14

15

16

17 Hur skulle du kunna implementera det här på din arbetsplats?
Diskussion Hur skulle du kunna implementera det här på din arbetsplats?

18 Tack för oss! Annika Wahlstedt 019-21 47 11 annika.wahlstedt@orebro.se
Cecilia Jakobsson


Ladda ner ppt "Projektet Insatser för unga med dålig psykisk hälsa"

Liknande presentationer


Google-annonser