Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Cannabis-appen - ett preventionsverktyg i vår tid 3 april 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Cannabis-appen - ett preventionsverktyg i vår tid 3 april 2013."— Presentationens avskrift:

1 Cannabis-appen - ett preventionsverktyg i vår tid 3 april 2013

2 Samverkan - Uppsala kommun - U-FOLD/Uppsala universitet - Uppsala läns landsting

3 Bakgrund och behov •Fler söker hjälp i Uppsala •Mer tillåtande attityder till cannabis •Omfattande nätaktivism – legaliseringsförspråkare •Försäljning på internet •Kunskapsbrist om cannabis skadeverkningar

4 Hur många har prövat och använder cannabis i Uppsala? Åk 9: -Pojkar 11% (en av sju har använt 20 ggr och mer) -Flickor 7 % (en av fjorton har använt 20 ggr och mer) Åk 2 Gy: -Pojkar 20 % (en av fem använt 20 ggr och mer) -Flickor 14 % (en av tolv använt 20 ggr och mer) Majoriteten av eleverna har använt cannabis 1-4 ggr. Källa: Liv och Hälsa Ung 2011

5 Många unga söker information om känsliga ämnen på nätet - 61% kan tänka sig söka information om narkotika på nätet. - 13% procent kan tänka sig få råd och stöd på nätet. (Källa:Telefonundersökning, Novus Opinion på uppdrag av CAN)

6 Vad vill vi göra? •Presentera vetenskaplig och saklig fakta om cannabis och dess skadeverkningar •Öka tillgänglighet till behandling och rådgivning för användare och anhöriga i Uppsala

7 Vad vill vi uppnå med appen? Minska efterfrågan och användningen av cannabis Verka för en fortsatt restriktiv inställning till cannabis/narkotika i Sverige.

8 Varför en app? •Samla fakta på ett ställe •Modernt kommunikationsmedel - nästan alla har en smartphone •Utveckla e-tjänster och e-samverkan i kommun och landsting. •Utvecklingsbart verktyg •Komplement till andra insatser och traditionella utbildningsinsatser.

9 Innehåll: Skadeverkningar •Bakgrundsfakta •Inverkan på hjärnan •Påverkan på användaren –Psykiska hälsan och mognad –Kognitiva funktioner och IQ –Hjärta och lungor –Relationer –Beroende –Trafik –Skola/arbetsliv –Ångest och psykoser

10 Innehåll: Rådgivning och behandling •Var kan jag vända mig om jag är orolig för mitt eget eller annans cannabisanvändande? •Vad händer vid misstanke/upptäckt? •Hur gör jag om jag vill sluta använda cannabis? •Tecken och symtom •Självdiagnosticeringstest el. motsvarande

11 Var står vi nu? •U-fold, Uppsala kommun och Uppsala läns landsting har sökt medel från Statens folkhälsoinstitut (FHI) •2013 och 2014 •Mediastrategi – marknadsföring och uppföljning

12 Tack för oss! Fråga oss gärna i pausen eller kontakta: Monica Söderbaum: Preventionssamordnare Uppsala Kommun monica.soderbaum@uppsala.semonica.soderbaum@uppsala.se Erik Leijonmarck: Projektledare U-fold erik.leijonmarck@gmail.com erik.leijonmarck@gmail.com


Ladda ner ppt "Cannabis-appen - ett preventionsverktyg i vår tid 3 april 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser