Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Novus Allmänheten om psykisk hälsa September 2010 2010-09-29 1994.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Novus Allmänheten om psykisk hälsa September 2010 2010-09-29 1994."— Presentationens avskrift:

1 Novus Allmänheten om psykisk hälsa September 2010 2010-09-29 1994

2 Om undersökningen Undersökningen har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av Hjärnkoll. Intervjuerna har genomförts inom ramen för Novus Opinion webbpanel under perioden 23-28 september 2010. Målgruppen för undersökningen är den svenska allmänheten. Mätningen omfattar 1000 intervjuer.

3 Sammanfattning Fyra av tio har någon gång känt oro för sin psykiska hälsa. En av tre skulle inte, eller är osäkra på om de skulle berätta för en vän om de fick psykiska problem En av fyra har någon gång sökt professionell hjälp för psykiska problem Mer än varannan har familjemedlem eller nära vän som haft problem med sin psykiska hälsa Tre av fyra vet var de kan vända sig vid problem med sin psykiska hälsa Sex av tio tycker att psykisk ohälsa är vanligt Sju av tio tycker inte att ha psykiska problem är skamligt

4 Resultat

5 Fyra av tio har någon gång känt oro för sin psykiska hälsa Bas: Samtliga (1 000 intervjuer)

6 Har du personer i din närhet som du kan prata med om din psykiska hälsa? Tre av fyra har någon i sin närhet de kan prata med om sin psykiska hälsa

7 Bas: Samtliga (1 000 intervjuer) Skulle du berätta för en vän om du fick psykiska problem? En av tre skulle inte, eller är osäkra om de skulle berätta för en vän om de fick psykiska problem

8 En av fyra har någon gång sökt professionell hjälp för psykiska problem Bas: Samtliga (1 000 intervjuer) Har du någon gång sökt professionell hjälp för dina psykiska problem? Andel Ja

9 Bas: Samtliga (1 000 intervjuer) Har någon i din familj eller någon av dina närmaste vänner haft problem med sin psykiska hälsa? Mer än varannan har familjemedlem eller nära vän som haft problem med sin psykiska hälsa

10 Bas: Samtliga (1 000 intervjuer) Har du vid något tillfälle undvikit att bjuda in en person p.g.a. att han/hon har psykiska problem? De flesta undviker inte att bjuda en person med psykiska problem

11 Tre av fyra vet var de kan vända sig vid problem med sin psykiska hälsa Bas: Samtliga (1 000 intervjuer) Vet du vart du ska vända dig om du får problem med din psykiska hälsa? Andel Ja

12 Sex av tio tycker att psykisk ohälsa är vanligt Bas: Samtliga (1 000 intervjuer) Hur väl instämmer du i följande påståenden? - Psykisk ohälsa är vanligt 63% 9%

13 Sju av tio tycker inte att psykiska problem är skamligt Bas: Samtliga (1 000 intervjuer) Hur väl instämmer du i följande påståenden? - Det är skamligt att ha psykiska problem 14% 72%

14 Åtta av tio instämmer i att det är viktigt att söka professionellt stöd när man mår psykiskt dåligt Bas: Samtliga (1 000 intervjuer) Det viktigaste man kan göra när man mår psykiskt dåligt är... … söka professionellt stöd 83% 3%

15 Nästan nio av tio instämmer i att det är viktigt att prata med någon man litar på om man mår psykiskt dåligt Bas: Samtliga (1 000 intervjuer) Det viktigaste man kan göra när man mår psykiskt dåligt är... … prata med någon man litar på 86% 4%


Ladda ner ppt "Novus Allmänheten om psykisk hälsa September 2010 2010-09-29 1994."

Liknande presentationer


Google-annonser