Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lärare om unga elever på nätet T-114223 Microsoft Synovate Temo: David Ahlin, Marika Lindgren Åsbrink Datum:2007-11-22.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lärare om unga elever på nätet T-114223 Microsoft Synovate Temo: David Ahlin, Marika Lindgren Åsbrink Datum:2007-11-22."— Presentationens avskrift:

1 Lärare om unga elever på nätet T-114223 Microsoft Synovate Temo: David Ahlin, Marika Lindgren Åsbrink Datum:2007-11-22

2 2 Bakgrund Synovate Temo har på uppdrag av Microsoft genomfört en undersökning bland lärare om barns Internetanvändande. Målgrupp för undersökningen är lärare för elever i åldrarna 6-12 år. Sammanlagt genomfördes 320 intervjuer under tiden 29 maj – 4 juni 2007. Undersökningens resultat redovisas i denna rapport. Detaljerade resultat redovisas i en separat tabellbilaga.

3 Sammanfattning

4 4 Resultat i sammanfattning Varannan lärare uppger att deras elever använder Internet i skolan varje vecka. 9 av 10 lärare pratar någon gång med eleverna om Internet. Det är vanligast att lärarna pratar om säkerhet, vett och etikett och källkritik. 7 av 10 lärare har någon gång varit med om att det uppstått problematiska situationer i samband med Internetanvändning i skolan. Det absolut vanligaste problemet är nätmobbning. Andra problem är förekomst av porr och fusk. Var femte lärare uppger att de har mindre kunskap om Internet än sina elever. Mer än varannan lärare är helt obekant med begrepp som MySpace, phishing och grooming.

5 5 Resultat i sammanfattning Vanligast är att lärare söker kunskap om Internet hos kolleger och media. 9 av 10 skolor har regler för Internetanvändning. 8 av 10 lärare har någon gång talat med kolleger om elevers beteende på Internet. 9 av 10 lärare anser att det i första hand är hemmets ansvar att lära barn om beteende och risker på Internet. Lärare önskar oftast stöd i form av bättre filter, föreläsningar av experter och bättre spårningsprogram.

6 Resultat

7 7 Barns Internetvanor

8 8 Bas: eleverna använder någon gång Internet 5 av 10 barn använder Internet i skolan varje vecka 86% anger att barnen någon gång använder Internet i skolan för skolarbete. Bas: Eleverna använder någon gång Internet i skolarbetet Ungefär hur ofta använder dina elever Internet i skolarbetet?

9 9 Lärare och barn på Internet

10 10 Så gott som alla lärare talar med sina elever om vad de gör på Internet Händer det att du pratar med dina elever om vad de gör på Internet? Bas: Alla

11 11 Lärare talar om risker, källkritik och ”netikett” Vanligaste svaren: Risker ”Det finns många som försöker luras” ”Att inte stämma träff med någon” ”Viktigt att skydda sin identitet” Netikett ”Att inte prata illa om varann via chat” ”Mobbning” Källkritik ”Att kritiskt granska det de läser” ”Vem har gjort sidan? Är allt på Internet sant?” Allmän information ”Hur man gör faktasökningar” ”Tips på bra sidor” ”Användning av skyddat material” Vad brukar ni prata om? Bas: Pratar med eleverna om Internet

12 12 Risker på Internet

13 13 7 av 10 har upplevt problematiska eller obehagliga situationer Händer det att det uppstår obehagliga eller problematiska situationer bland eleverna där Internet är inblandat och som behöver diskuteras i skolan? Bas: Alla

14 14 Mobbning vanligaste problemet på Internet Vanligaste svaret: Olika former av mobbning ”Bär sig illa åt mot varandra när de chattar” ”Sprider lögner om andra” ”Elever blivit fotograferade i duschen med mobilkamera med påföljande hot om att lägga ut bilderna på Internet” ”Gått in på annan persons mail och skickat dumma meddelanden till andra med lånad identitet” ”Mot en annan elevs vilja lagt ut bilder och filmer” ”Upprättade hatklubbar riktade mot enskild person som hemsida” Kan du ge något exempel på en situation som uppstått som du som lärare fått hantera? Bas: Har uppstått obehaglig/problematisk situation

15 15 Andra problem på nätet: Porr och fusk Porr ”Barnen har besökt otillåtna sidor, t ex med pornografiskt material” ”Att de sökt på något ’seriöst’ ord och fått fram mindre seriöst material, t ex porr” Fusk ”Elever har skrivit av uppgifter” Övrigt ”Störande spel när andra uppgifter ska göras” ”Elev varit inne på rasistiska sidor” ”När det kostar pengar att göra det man vill i ett spel t ex” Kan du ge något exempel på en situation som uppstått som du som lärare fått hantera?

16 16 Lärares kunskap om Internet

17 17 2 av 10 lärare har mindre kunskap om Internet än sina elever Lärare som är 51 år och äldre uppger oftare än andra att de har mindre kunskap om Internet. Lärare som uppger att eleverna kan mer om Internet uppger oftare att problematiska situationer uppstår i samband med Internet. Bas: Alla Vad av följande stämmer bäst för dig när det gäller att använda Internet?

18 18 Varannan lärare obekant med MySpace Hur väl känner du till vad följande uttryck betyder?

19 19 Lärare inhämtar kunskap från kolleger och media Bas: Alla Var söker/får du själv kunskap i frågor rörande barn och Internet? Lärare som är 35 år och yngre söker oftare kunskap på Internet. Internetsidor som används: Bris Olika sökmotorer Skolverket Skoldatanätet Medierådet Surfa lugnt Et cetera

20 20 Regler för Internetanvändande

21 21 9 av 10 har regler för barnets Internetanvändande Finns det regler på skolan för Internetanvändning? Bas: Alla

22 22 Varannan skola tar fram egna regler för Internet Bas: Har regler Vilken typ av regler finns på skolan för Internetanvändning?

23 23 Vanligast att reglerna är ett självständigt dokument Bas: Har regler Vilket av följande stämmer för din skola?

24 24 Kontakter mellan lärare

25 25 8 av 10 pratar med andra lärare om elevernas Internetvanor Har du pratat/pratar du med andra lärare om elevers beteende på Internet? Bas: Alla De som pratar med andra lärare uppger oftare att det finns regler för Internetanvändande på skolan.

26 26 3 av 10 pratar med kolleger om Internet varje vecka Bas: Pratar med kolleger Hur ofta pratar du med andra lärare om elevers beteende på Internet?

27 27 Hemmets ansvar

28 28 Lärare anser: Hemmets ansvar lära barn om Internet Att upplysa barn om vilka risker som finns på nätet Att lära barn hur man uppför sig på nätet Vilket av följande stämmer bäst med din uppfattning? Bas: Alla

29 29 Stöd som efterfrågas av lärare

30 30 6 av 10 efterlyser bättre filter Om du fick önska, vilket stöd skulle du vilja ha i arbetet med elever och Internetsäkerhet? Flera svar går bra. Bas: Alla Annat: ”Psykologisk kunskap om mobbning” ”Mer tid att kunna prata med kolleger”


Ladda ner ppt "Lärare om unga elever på nätet T-114223 Microsoft Synovate Temo: David Ahlin, Marika Lindgren Åsbrink Datum:2007-11-22."

Liknande presentationer


Google-annonser