Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Är det väl använda pengar?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Är det väl använda pengar?"— Presentationens avskrift:

1 Är det väl använda pengar?
Göteborg 20 januari 2009 Lars Hagberg, hälsoekonom, medicine doktor Örebro läns landsting

2 Hälsoekonomi är… Ekonomisk vetenskap tillämpad på området hälsa
”Intäkterna” är i form av hälsovinster Hälsovinstens betydelse för att minska samhällets kostnader för sjukvård och sjukskrivning kan oftast beskrivas Hälsovinstens egenvärde för berörda personer kan sällan beskrivas

3 Hälsoekonomi kan… Visa om en metod är kostnadseffektiv jämfört med en annan Vara underlag för prioriteringsbeslut

4 Modell för ekonomisk utvärdering
Konsekvens A Kostnad A Program A Val Konsekvens B Program B Kostnad B

5 Innehåll i ekonomisk utvärdering
Ökade behandlings-kostnader Hälsovinsten för den enskilde Minskade kostnader för vårdkonsumtion Minskade kostnader för produktionsbortfall

6 En insats är kostnadseffektiv när…
Den har lägre kostnad och större effekt än alternativet Den har högre kostnad och större effekt än alternativet och kostnaden för den extra effekten inte är högre än vad som i övrigt accepteras i hälso- och sjukvården

7 Kostnadseffektiva metoder att främja fysisk aktivitet

8 Vetenskapligt underlag
30-40 vetenskapliga artiklar med ekonomisk utvärdering Många olika metoder att främja fysisk aktivitet – ofta ambitiösa Många olika patientgrupper – ofta hjärt-kärl Gjorda på olika sätt – går inte att rangordna metoder

9 Sammanfattning av analyser av fysisk aktivitet
Det finns många olika effektiva metoder – rådgivning, beteendeinterventioner, gruppverksamhet Är effekten bestående så är metoden kostnadseffektiv Kostnadseffektiviteten tycks vara högre i patientgrupper med större ohälsa

10 Effektiv = kostnadseffektiv
Om insatsen är effektiv i att påverka fysisk aktivitetsgrad på lång sikt så är den också kostnadseffektiv stora hälsovinster liten eller måttlig kostnad Gäller sannolikt även mat, övervikt, tobak, alkohol

11 Hur bör främja fysisk aktivitet användas i hälso- sjukvården?
Som komplement till annan behandling? Hur stor ska insatsen vara? I stället för annan behandling?

12 1) Som komplement Baserat på…
vad vi vet om fysisk aktivitets betydelse för hälsa vad vi vet om hälso- och sjukvårdens förmåga att påverka patienters fysisk aktivitet riktlinjer som finns för hur prioriteringar ska göras inom hälso- och sjukvården så ska… främjande av fysisk aktivitet som komplement till annan behandling vara en standardbehandling för fysiskt inaktiva patienter med besvär relaterat till sin inaktivitet.

13 2) Hur stor ska insatsen vara?

14 3) I stället för annan behandling?
Från Riktlinjer för hjärtsjukvård… ”Råd och stöd för förbättrade levnadsvanor bör i allmänhet ges i 12 månader innan patienten påbörjar eventuell läkemedelsbehandling mot högt blodtryck eller blodfettsrubbning”

15 Omdisponering? Läkemedelsförmånen kostar 20 miljarder per år
15% avser ”livsstilspreparat” = 3 miljarder Viss omdisponering till främjande av goda levnadsvanor skulle ge större hälsovinster

16 Sammanfattning Främja fysisk aktivitet ska vara en standardbehandling för fysiskt inaktiva patienter med problem relaterat inaktiviteten Utökat arbete med att främja fysisk aktivitet kan finansieras med minskad läkemedelsförskrivning


Ladda ner ppt "Är det väl använda pengar?"

Liknande presentationer


Google-annonser