Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hälsoenheten Södertälje

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hälsoenheten Södertälje"— Presentationens avskrift:

1 Hälsoenheten Södertälje
Tobaksmottagningen Ulla Lennartsson Dipl tobaksterapeut Leg barnmorska MI tränare Överviktsmottagningen Anne Larsson Distriktssköterskor/Vårdlärare Mia Löfgren Ulla Lennartsson Gerda Adelgren Fysisk Aktivitet Mia Löfgren Leg sjukgymnast MI tränare Margareta Brolin Administratör

2 Hälsoenhetens Vision Föredöme för det hälsofrämjande arbetet i Sverige inom områdena obesitas, tobaksprevention och fysisk aktivitet

3 Hälsoenhetens upptagningsområde
Sjukvården Södertälje , Nykvarn och Salem = SNS Privat primärvård Företagshälsovård Kommunerna Allmänheten ~ innevånare

4 Nationella Folkhälsomål
Målområde 6, 9,10 och 11 Hälso- och sjukvårdens råd är långsiktigt kostnadseffektiva Ökad fysisk aktivitet ( FA) Goda matvanor och säkra livsmedel Minskat bruk av tobak till 2014

5 Hälsoenhetens uppdrag
Patientbehandling Grupp/individ/par Metod: Praktisk beteende- inriktad behandling

6 Hälsofrämjande arbete
Föreläsningar/information t. ex till allmänheten, högskolor Stöd till sjukvårdspersonal Utbildning i Motiverande samtal = MI

7 Behandlingsmodell: Praktisk klinisk behandling av övervikt/fetma, tobaksberoende och fysisk inaktivitet baserad på beteendemodifikation och konventionell behandling. Långsiktig med uppföljning upp till 5 år; sker i grupp, individuellt/par

8 Fysisk aktivitet – from 2008
Fortsatt FaR samordnare (Fysisk aktivitet på Recept)= Remissinstans för fysisk aktivitet på recept

9 Hälsoenhetens slutsats
Vi är: en resurs i det hälsofrämjande/ sjukdomsförebyggande arbetet. ett behandlings-/kunskapscenter för livsstilsfrågor med fördjupad kompetens inom respektive område


Ladda ner ppt "Hälsoenheten Södertälje"

Liknande presentationer


Google-annonser